Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Mart 2011:
Posebno saopštenje

 

O prirodnim katastrofama

Kako možemo veerovati u Boga ljubavi koji dopušta da hiljade ljudi strada u potresima, cunamijima i drugim prirodnim katastrofama? Kada bi čovečanstvo moglo da razumeti svoju vlastitu ulogu u takvim planetarnim uništenjima, tada bi moglo da odigra značajnu ulogu u sprečavanju takvih pojava ....
Elemental Deva (ili Anđeoska snaga) nadgleda mehanizam kojim ove kolosalne energije deluju ili se preoblikuju. Zemlja je živo biće i reaguje na uticaj tih snaga na različite načine. Jedan od glavnih izvora uticaja dolazi neposredno od čovječanstva. Pošto je čovečanstvo svojim uobičajenim takmičarskim načinom stvaralo napetosti kroz ratove, političke i ekonomske krize, i time prouzrokovalo neravnotežu, tako su i elementali (ili Deve) takođe izbačeni iz ravnoteže. Neizbežan rezultat takvoga stanja su potresi, vulkanske erupcije i cunamiji. Mi smo odgovorni. Kako onda osujetiti ovaj ciklus koji vodi u propast?

Poziv na promene

Čovečanstvo ima sredstva, ali do sada nije imalo volje za promenom. Mi moramo progledati i videti nas same kao Jedno, svaki muškarac i žena odraz su božanskog, braća i sestre, sinovi i kćeri Jednog Oca. Moramo da ukinemo ratove zauvek sa lica Zemlje, moramo da delimo dobra ove planete, jer ona u suštini pripadaju svima. Moramo naučiti da živjimo u skladu s planetom, znajući pri tome da nam je budućnost jedino u međusobnoj harmoniji. Maitreja je došao da bi ljudima pokazao put, da bi podstakao čoveka na delovanje. Širom sveta, ljudi dižu svoj glas i pozivaju na ostvarivanje pravde i slobode

Pitanja i odgovori - mart 2011. - prvi deo

Glas naroda je uslišen, članak Majstora (mart 2011)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta