Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Potrebe ljudi

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 13. novembar 2010.


Kada ljudi razmotre svoju sadašnju situaciju mogu da dođu samo do jednog zaključka: metodi iz čak neposredne prošlosti više ne funkcionišu. Na svim stranama, a naročito u finansijskom i ekonomskom sektoru postoji kontinuirani haos koji neprestano raste.  Okupljaju se ‘eskperti’ da pomognu posrćućim vladama da povrate kontrolu ali bez uspeha; stari, oprobani metodi odbijaju da se pokore volji svojih premijera, koliko god da su iskusni.

Šta bi one, vlade sveta, trebalo da rade? Šta bi mogle da urade? Mogle bi da još neko vreme nastave sa manipulacijom starim strukturama, u nadi da će se stvari ‘smiriti’ i da će stari obrasci preživeti. Ovo je, uistinu, izgubljena nada. Uopšteno govoreći, vlade većine zemalja vide svoje uloge kao zaštitnike i pristalice statusa quo, te pogrešne ideje da je život statičan i da je, otuda, sva promena pobunjeništvo i nepoželjna.

Ovaj pristup je istinit za najveći broj vlada, bile one ‘desne’ ili ’leve’, kapitalističke ili socijalističke. U oba slučaja ne uspevaju da prepoznaju žudnju svog naroda za promenom, za novim konceptom življenja, takvog koji im osigurava da svoje porodice podižu u miru, sigurnosti i dobrobiti. Greška vlada je upravo u njihovoj nemogućnosti da vide da je njihova istinska uloga da brinu o dobrobiti svog naroda. Izgubljene, kao što jesu, u kompeticiji i praćenju ‘tržišnih sila’, u najvećoj meri su izgubile dodir sa potrebama onih za koje tvrde da ih zastupaju. Opsena moći i autoriteta najčešće nadvladava njihovu želju da služe.

Odvojeni od realnih potreba naroda, oni se vraćaju ideologiji i teoriji. Čak i takve, ne treba ih kriviti u potpunosti. Oni ne znaju ništa o silama koje pokušavaju da se nose. Neuki kakvi jesu, postaju lak plen rušilačkim silama prošlosti.

Narod u međuvremenu pati i čeka i moli se, najvećim delom nesvestan da je pomoć za koju mole već sada među njima, spremna i željna da pomogne izlečenju njihovih patnji i da im olakša breme. Ljudi znaju istinsku prirodu svojih potreba ali im treba snažan i neustrašiv predstavnik da joj da glas. Taj predstavnik, Maitreja, već je prisutan i tiho deluje da bi uticao na pravac koji će uzeti događaji. Uskoro će taj glas podići svoj ton i mnogi će biti spremni da se odazovu. Tako plan izvršava svoju dobrobitnu svrhu da osigura budućnost sviju ljudi.

 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, decembar 2010.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak iz decembarskog broja magazina Share International 2010. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta