Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share InternationalShare InternationalShare International magazin

Share International magazin

Fondacija Share International je neprofitna nevladina organizacija

 

Share International magazin Share International magazin stapa dva glavna pravca savremene misli - političku i duhovnu. Ukazuje na sintezu koja utemeljuje političke, društvene, ekonomske i duhovne promene koje se upravo dešavaju u globalnim razmerama i pokušava da inspiriše pokretanje praktičnih akcija koje bi nanovo izgradile svet na pravednijim i saosećajnijim osnovama.

Share International objavljuje novosti, događaje i kometare vezane za prioritete Maitreje, Učitelja sveta: dovoljno odgovarajuće hrane; prigodan krov za sve ljude; zdravstvena zaštita i obrazovanje kao univerzalno pravo; održavanje ekološke ravnoteže u svetu.

Magazin se objavljuje mesečno, osim dvomesečno za brojeve za januar/februar i jul/august. Potpuni prevod raspoloživ je na japanskom, a skrećene verzije izdaju se na holanskom, francuskom, nemačkom i španskom. Poljska i slovenačka izdanja se periodično izdaju.

Saradnici ove publikacije i oni sa kojima se objavljuju intervjui odnosno čije se reči navode ne podržavaju obavezno tvrdnje Bendžamina Krema o prisustvu Maitreje, Učitelja sveta, niti odgovarajuće ezoterijske ideje.

Urednik:
Bendžamin Krem (London)

Produkcija i administracija:
Timovi Share International-a iz Amsterdama, Londona i Los Anđelesa

Poštanska adresa za englsko izdanje Share Internationala:

[Za Veliku Britaniju]
PO Box 3677, London NW5 1RU, United Kingdom

[Za Severnu/Centralnu/Južnu Ameriku, Novi Zeland, Australiju i Filipine ]
PO Box 971, North Hollywood, CA 91603, USA

[Za ostatak sveta]
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland


Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta