Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International Home Share International HomeZa medije

Za medije

Britanski umetnik, autor i predavač Bendžamin Krem je još od 1974. glavni zagovornik izvanredne poruke nade.

Svojim predavanjima širom sveta, kroz sedam napisanih knjiga kao i posredstvom magazina Share International, Krem je obaveštavao javnost o postupnoj pojavi grupe izuzetno razvijenih osoba koje su ovde da bi pomogle čovečanstvu da prebrodi trenutnu ekonomsku, političku, socijalnu i ekološku krizu.

Na čelu ove grupe, kaže Krem, nalazi se Maitreja, Učitelj sveta, koga različite duhovne tradicije isčekuju pod različitim imenima. Krem objašnjava da Maitreja ne dolazi bilo kojoj grupi niti da bi okupio sledbenike. Govoriće za sve ljude - religiozne kao i one koji nisu religiozni.

Na ovom web sajtu naći ćete informacije o Maitreji, majstorima mudrosti, o drevnoj tradiciji iz koje potiču, o njihovim prioritetima i monumentalnim promenama u svim oblastima ljudskog nastojanja, koje možemo očekivati. Ove web strane se redovno dopunjavaju vestima o Maitrejinom stupanju ka potpunom javnom prepoznavanju i informacijama koje su sa time u vezi.

Pretraživanjem Interneta po reči 'Maitreja' (ili 'Maitreya') naći ćete druge web sajtove koji nude druge verzije ove storije. Na njima se može ali ne mora govoriti o istoj osobi o kojoj govori Bendžamin Krem ili mogu da figurišu iste informacije koje stižu od Krema. Neki citiraju Krema bez obaveštenja. Drugi su kopirali tekstove sa ovog web sajta i prilagodili ih svojoj perspektivi.

Na svakoj osobi je da oceni šta u sebi nosi zrno istine. Ali ako tražite neposredan prikaz ovih događaja od strane Bendžamina Krema, to možete naći na ovom sajtu ili na sajtovima na drugim jezicima čije adrese možete naći na ovom sajtu. Informacije su dostupne i u štampanim materijalima u izdanju Share International-a and Tara Centra.

Iako ima na hiljade ljudi širom sveta koji pomažu Bendžaminu Kremu da podeli svoje vesti na najširoj osnovi, preporučujemo da za verifikovanje činjenica o ovoj storiji koristite bilo ovaj web sajt bilo neku od međunarodnih kancelarija koje deluju sa Bendžaminom Kremom.

Intervjui

Profesionalni novinari koji žele da naprave intervju sa Bendžaminom Kremom ili nekim drugim predstavnikom za štampu Share Internationala mogu da pošalju svoje ime, akreditive, mesto boravka, telefon i najpogodnije vreme za kontakt na: media@shareintl.org (na engleskom)

Saopštenja za štampu

Novinari koji žele da redovno dobijaju saopštenja za štampu mogu da pošalju email sa imenom, akreditivom, mestom i brojem faksa i telefona na media@shareintl.org (na engleskom). Saopštenja za štampu se obično distribuiraju faksom.

Napomena: Informacije koje budete poslali koristiće se samo i jedino u gore navedene svrhe.

Dodatni izvori

The Share International Media Service održava jedan privatni web sajt za novinare i istraživače. Ovaj sajt sadrži na stotine članaka koji mogu da se koriste kao referenca ili da budu preštampani uz naznaku da potuču iz Share Internationala. Ako želite da istražite ovaj sajt molimo Vas pošaljite svoje ime, akreditive i broj telefona na: media@shareintl.org (na engleskom). Povratnim e-mailom ćete dobiti adresu web sajta.

Šta sledi?

Jedna velika američka TV mreža uputila je Maitreji poziv za intervju, koji je on prihvatio. Ovaj intervju će se dogoditi u što skorijem trenutku, koji će odrediti Maitreja. Veruje se da će se vreme podudariti sa globalnim finansijskim kolapsom koji je Maitreja predvideo i koji samo što se nije dogodio.

Nije verovatno da će Share International niti bilo koja povezana grupa biti obaveštena unapred o vremenu ovog intervjua. Pošto do njega, međutim, bude došlo, svi detalji vezani za taj događaj objaviće se na ovom sajtu. Nakon tog intervjua očekuju se veliki intervjui na mrežama u Japanu i najverovatnije Velikoj Britaniji, što će dalje voditi međunarodnoj pres konferenciji i najzad Maitrejinom 'Danu objave.'

Pozivamo vas da se u međuvremenu pripremite proučavanjem opštih informacija sa ovog web sajta.

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta