Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Transmisiona meditacija
Transmisiona meditacija
Kako provoditi transmisije
Predavanje B. Krema
Transmisione grupe po svetu
Veliki zaziv

 

Share International HomeShare International HomeTransmisiona meditacija

Transmisiona meditacija
-pregled-

Želite li da pomognete svetu i da istovremeno izgradite čvršću vezu sa svojom duhovnom prirodom? Transmisiona meditacija je najjednostavniji put kojim se postižu obe stvari - kaže Bendžamin Krem.

 

Znak Om - nadsenjivanje sveta Transmisiona meditacija je grupni oblik služenja kojim se 'spuštaju' duhovne energije koje neprekidno struje ka našoj planeti. Majstori mudrosti tokom transmisione meditacije naučno upravljaju ove energije sa duhovnih planova kroz energetske centre (čakre) pojedinaca u grupi. Ovaj proces, koji čovačanstvu i drugim prirodnim carstvima obezbeđuje više upotrebne energije, može se porediti sa električnim transformatorima, koji snižavaju napon električne energije iz mreže tako da može biti korišćena u domaćinstvima.

Utemeljeni na svojoj mudrosti i razumevanju sveta, majstori upućuju transformisanu energiju gde god da je najpotrebnije u tom trenutku. Reagujući na tu energiju narodi, na primer, mogu da otkriju da sada mogu da pregovaraju i iznađu mirna rešenja.

Home

Transmisiona meditacija je bezbedna, naučna delatnost, koja ne pripada ni jednoj veri. Neće se kositi ni sa kojom religijskom ili duhovnom aktivnošću. Zapravo će unaprediti vašu ličnu meditaciju ili bilo koju drugu duhovnu aktivnost kojom se možda bavite.

Svuda po svetu postoji na stotine transmisionih grupa, koje se redovno sastaju. Vi se možete priključiti postojećoj grupi, ili možete time što bi ste pozvali nekoliko zainteresovanih prijatelja, oformiti novu grupu. Sve što vam je potrebno je namera i želja da služite. Grupa može da krene sa najmanje troje ljudi. Pošto se uspostavi rutina, ona često postaje posebna i važna žižna tačka u životu pojedinca.

Ukoliko bi ste želeli da dobijete informacije o najbližim grupama pošaljite svoje ime, adresu i telefon na shareyu@bigfoot.com. Ove informacije se skupljaju samo zarad toga i ostaju privatne.

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta