Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share Serbia HomeShare Serbia HomeOpste teme

Opšte teme

 
Sledeći linkovi pružiće Vam više informacija o pojavi Maitreje, Učitelja sveta i drugim povezanim temama.

Ko je Bendžamin Krem? Biografija čoveka koji pomaže da se stvori klima nade i iščekivanja.

MAJSTOROVI ČLANCI: Majstor - je stariji član hijerarhije (nije Maitreja) majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je dobro poznato u ezoterijskim krugovima se za sada ne otkriva iz različitih razloga. Bendžamin Krem je u neprestanom telepatskom kontaktu sa ovim majstorom koji mu diktira svoje članke jednom mesečno, još od 1982

VIDEO MATERIJALI: Na ovoj strani možete odabrati niz video zapisa, predavanja i intervjua Bendžamina Krema (sa prevodom).

Znaci i Čuda: Za mnoge ljude, "prava najezda duhovnih fenomena koji se dešavaju svuda po svetu" predstavljaju dokaz pojave Učitelja sveta.

Transmisiona meditacija: Informacije o moćnom metodu služenja sveta i ličnog preobražaja i o tome kako možete da u tome redovno učestvujete time što će te se pridružiti postojećoj grupi ili time što ćete oformiti novu grupu.

UČenje DREVNE mudrosti: Pojava Učitelja sveta u kontekstu ezoterijske tradicije.

Često postavljana pitanja: Odgovara Bendžamin Krem.

POJMOVNIK: Sadrži objašnjenja osnovnih ezoterijskih pojmova koji se koriste u tekstovima na ovom sajtu i drugde.

SHARE INTERNATIONAL magazin: Osnovne informacije o časopisu koji izdaje Share International

VIDEO MATERIJALI: Na ovoj strani možete odabrati niz video zapisa, predavanja i intervjua Bendžamina Krema (sa prevodom).

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta