Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Mart 2011:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P: Koliko je do sada intervjua imao Maitreja?
O. 34. (do 1.3.2011.)

P: Da li se svi intervjui i dalje održavaju u SAD?
O: Ne. Poslednja dva su bila data u Meksiku [12.2.2011.]

P: Da li je Maitreja do sada davao intervju u Japanu?
O: Nije.

P: Koliko miliona ljudi prosečno po jednom prikazivanju gleda emitovanje Maitrejinog intervjua na televiziji?
O: Oko 4 miliona.

P: Da li su i druge velike TV kuće u SAD ili kablovske mreže pokazale interes za intervjuisanjem Maitreje?
O: Ne u SAD, ali jesu u Latinskoj Americi, u kojoj je na primer u Meksiko Sitiju Maitreja dao dva intervjua.

P: Da li je bilo izveštaja, debata ili drugih reakcija na TV intervjue u drugim medijima kao na primer u novinama, blogovima ili drugim 'online' novinskim stranicama? Ako nije, zašto je reakcija tako tiha nakon više od čak 28 intervjua?
O: Nije koliko znam. Setite se da Maitreja nastupa 'inkognito', nenajavljen kao Učitelj Sveta. A i njegov pristup je pre svega namerno tih, kako ne bi preplašio upravo one ljude kojima pokušava da pomogne.

P: Bilo bi od pomoći svim ljudima širom sveta koji žele da doprinesu širenju Maitrejinih ideja izrečenih tokom intervjua na američkom kanalu, kada bi imali sažetak svega izrečenog. Nešto poput izvora inspiracije koji bi mogli da iskoristimo u svom radu stvarajući vlastite misli o tim idejama.
O: Setite se, Maitreja je 'incognito'. Ne možemo biti aktivni u privlačenju pažnje na Njega lično. Već sam izneo dobar deo ideja koje On zagovara: deljenje, pravda, mir, tolerancija, dobra volja, itd.

P: Možete li da mi kažete gde bih mogao da nađem ili možete li da mi date neke informacije o tome šta je Maitreja govorio o aktivnostima koje bi mogao da preduzme pojedinac ili kojima bi mogao da se priključi u budućnosti kako bi pridoneo opštem dobru čovečanstva? Znam da govori o potrebi za podelom hrane i stvarima koje su vezane za čitavu planetu. Ali kakve predloge ima za nekoga ko želi i dalje graditi karijeru? Ne bih ni želeo da koristim reč karijera. Međutim upotrebio sam je kako bih vam pojasnio informaciju koja mi je potrebna.
O. Svet vapi za raznim vrstama pomoći. Svet u razvoju pruža širok spektar pristupa kojima bi se moglo odgovoriti na ljudske potrebe. Mnogi gladuju, svi su siromašni, zapušteni, žive od dolara ili manje na dan. Mogućnosti za pomoć su beskrajne.

P. Različiti očevici snimili su svetleći NLO 28. januara 2011. iznad Kamenog minareta u Hramu Mount u Izraelu 1 sat posle ponoći. (1) Da li se tada ukazala Maitrejina 'zvezda'? (2) Je li to prikazivanje u vezi sa nedavnim ispoljavanjem moći naroda u Arapskim zemljama?
O. (1) Da. (2) Da.

P. Na web stranicama Share International-a čitao sam da je 'Jahač na belom konju', viđen na snimcima protesta u Egiptu, Kalki Avatar. Rekli ste da je Maitreja Kalki Avatar ali na web stranicama Sai Babe također piše da je i On Kalki Avatar. Budući da je zadatak Kalki Avatara da ponovo uspostavi Dharmu (pravednost) na Zemlji čini mi se vrlo logičnim da bi Sai Baba mogao biti On, jer je već kao Rama doneo istinu i pravednost, ali sa druge strane mislim da je Maitreja taj koji je svojim prisutvom podržao egipatski narod. Možete li da mi kažete koji od Njih je Kalki Avatar?
O. Obojica su Kalki Avatar. Ovo može biti teško nekim ljudima da shvate ili prihvate, ali je tako -imamo dvostruku manifestaciju Kalki Avatara.

P. Maitreja je pre godinu dana istupio kako bi započeo Svoju misiju. Od tada pojavio sa na američkoj televiziji 28 puta. Sjedinjene Američke Države sada su u gorem stanju nego što su bile pre godinu dana. Tako je i sa ostatkom sveta. Propada li Maitrejina misija? Zašto stvari ne idu na bolje? Zašto nema više primetnog buđenja masa usled Njegove prisutnosti i poruke? Hvala vam na vašem odgovoru i dobrom radu.
O. Istina je da sve stvari u ekonomskom smislu jesu lošije ili idu na gore. To je neizbežan ishod toga što se i dalje pokušava nastaviti po starim obrascima koji su neodrživi. Maitreja nije došao kako bi stare metode učinio podnošljivijima već da pokaže put, jedini put u budućnost. Čovečanstvo ima sredstva u svojim rukama ako želi da preživi: deljenje, pravda i sloboda za sve su jedini odgovori na naše probleme. Što se tiče odziva na Njegove ideje, pogledajte što se dogodilo u Egiptu.

Specijalno saopštenje - mart 2011.

Glas naroda je uslišen, članak Majstora (mart 2011)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta