Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Oktobar 2011:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P: Koliko je do sada intervjua dao Maitreja u SAD i Meksiku?
O. 43 (sa 12.9.2011.)

P: Pročitao sam da Maireja, vaš majstor i vi mislite da je komercijalizacija destruktivna. Zašto? Svet je oduvek trgovao. Šta toliko ne valja sa komercijalizacijom?
O: Postoji razlika između 'trgovine' i efekata komercijalizacije. Trgovanje je legitiman način razmene dobara i, kao što ste rekli, provodila se nebrojenim vekovima. Komercijalizacija je situaciju u kojoj novac (profit) ulazi u svako moguće polje ljudske aktivnosti. Čak i u pružanje zdravstvene zaštite i obrazovanje postaju predmeti grubog materijalizma.
Danas komercijalizacija ne zna za granice i ne može da se obuzda. Svaka služba se smatra robom koja se može kupovati i prodavati po volji. Ovo ponižavajuće iskustvo je u srcu naših današnjih problema.

P: (1) Da li bi pukovnik Gadafi i njegovi sinovi trebalo da budu optuženi zbog 'zločina protiv čovečanstva' ili bi im trebalo pružiti utočište negde? (2) Ako utočište, koju bi to poruku poslalo drugim diktatorima?
O: (1) Ja bih glasao za utočište. Kada bi Gadafi i njegovi sinovi bili optuženi pred međunarodnim sudom oni (ili njihovi sledbenici) bi postali mučenici. Bolje je da se ne dozvoli veličanje sećanja na njihova nedela već da se preko njih brzo pređe, zaboravi i oprosti. Ne bi trebalo zaboraviti da još uvek postoje neonacističke grupe u Nemačkoj i drugde. (2) Ne mislim da bi pružanje utočišta dalo podsticaj postojećim diktatorima. Za njih je odlazak sa vlasti dovoljan gubitak. Misao o utočištu čak može da ih podstakne da odu.

P: Da li bojkotovanje proizvoda nekih zemalja, npr Izraela, stvarno deluje? Zar bojkoti ne štete uvek siromašnijim ljudima u zemlji?
O: Zavisi od zemlje. Bojkotovanje je mehanizam da međunarodna zajednica iskaže neodobravanje protivzakonitom delovanju. To je prilično tup instrument i u zavisnosti od vrste bojkota može da utiče na bogate ili siromašne ili na sve građane bojkotovanih zemalja.

P: Jasno je da Maitreja i majstori ohrabruju moć naroda - to vidim čitajući Share International. Ali praštaju li oni bezumno nasilje i uništavanje kao ono koje smo nedavno videli u Engleskoj?
O:'Bezumno nasilje i uništavanje' nije demonstracija moći naroda već moći uništavanja. Hijerarhija nikada ne bi ohrabrila ili oprostila nasilje ili uništavanje.

P: Ako bi neka osoba zamolila Maitreju i vašeg majstora da Svojom milošču prošire i ožive srčanu čakru, da bi postali prijemčiviji i kadri da bolje služe druge, mislite li da bi oni pomogli u tome?
O: Maitreja i majstori bez prestanka oslobađaju Svoje energije. Onima koji su dovoljno osetljivi i čiji je odziv srca adekvatana pomažu bili oni svesni ili ne.

P: Koji je istinski ezoteričan efekat sjajne muzike - kao što su Mocartova, Betovenova i Bahova? Da li je u opticaju neki energetski fenomen? Koji je mehanizam koji uzdiže duh, dira u srce itd?
O: Živimo u božanskom svemiru; svi ljudi su, na svom najvišem nivou božanski. Nadahnjujući uticaj sjajne muzike Baha, Betovena, Mocarta itd. je bled odraz onog kreativnog Božanstva sa kojim smo u srži ujedinjeni. Sva velika umetnost je odraz te božanske rezonanse.

P: Na mnogim mestima sam pročitao da su SAD i Nemačka, možda i druge zemlje, usavršile anti-gravitacioni brod. Da su mnogi od tzv. letećih tanjira koje vidimo zapravi brodovi različitih oblika i da su (barem u SAD) plaćeni za svoj razvoj novcem poreskih obveznika koji se odliva u deo vojske pod nazivom Crne Operacije (Black Ops). Kako gledate na to?
O. Istina je da su Amerikanci, Rusi i verovatno druge vlade stigli do demonstracije 'anti-gravitacije', ali niko nije postigao potpunu kontrolu svemira, pojavljivanje i nestajanje po volji, putovanje ogromnim brzinama itd., na način kako to čine Svemirska Braća. Te stvari moguće su samo za Svemirsku Braću jer njihovi brodovi nisu napravljeni od onoga što nazivam čvrstom fizičkom materijom. Napravljeni su od eteričke materije, a našim vladama će trebati mnogo godina u budućnosti da naprave takve brodove.

P. (1) Može li se za ličnu meditaciju prosto usredsrediti na ađna centar i iznutra govoriti OM bez korišćenja Velikog zaziva? (2) Da li bi bio naučniji metod meditacije od drugih oblika meditacije?
O. (1) Da, naravno, ali to ne bi bila nauka transmisione meditacije. Veliki zaziv se kod transmisione meditacije koristi da bi se zazvale energije Hijerarhije koje majstori onda odašilju kroz grupe, kroz nauku trouglova. (2) Ne.

P. Da li je moguće veštački održavati telo u životu protiv volje duše?
O. Da, 'živo' u smislu da organi i nadalje funkcionišu, ali ne 'živo' u istinskom smislu, ako u to nije uključena volja duše.

P. Da li je čitav proces umiranja lakši za ljude koji praktikuju transmisionu meditaciju recimo tokom 10 godina?
O. Zavisi. Na ovo pitanje nije moguće odgovoriti sa da ili ne. Svakako nije funkcija transmisione meditacije da učini smrt lakšom.

P.  Koliko neko mora da bude uznapredovao da bi mogao da umre po volji - na primer ukoliko je njegova fizička situacija beznadežna?
O. Trebalo bi da je to moguće za one između druge i treće inicijacije.

P. Da li korišćenje morfijuma ili drugih anestetika ili sredstava protiv bolova ometa dodir sa dušom, pa time i svesno umiranje?
O. Ne obavezno.

P. Kako ljudi koji su umrli mogu da pomognu svojim rođacima na zemlji?
O. Mogu da im pomognu, ali je teško opisati proces, najpribližnije bi bilo reći telepatijom.

P. (1) Da li je Raphael iz knjige From the Mundane to the Magnificent koju je napisala Vera Stanley Alder majstor mudrosti? (2) Da li je on bio učenik majstora koji je delovao na unutrašnjim ravnima?
O. (1) Ne. (2) Da.

P. Među naučnicima postoje kontraverzni pogledi kada je u pitanju unos proteina. Neki tvrde da dovoljno proteina možete da dobijete jedino unosom prave kombinacije svih amino kiselina. (1) Da li je to istina? (2) Drugo mišljenje je da se dovoljno proteina unosi ukoliko neke tokom dana jede voće, povrće, semenke, koštunjavo voće i klice. Da li je to tačno? (3) Čak i ako ne jedete sve neophodne proteine tokom dana, telo ima svoju zalihhu proteina iz koje može da se snabde. Da li je to istina?
O. (1) Ne. (2) Da, uopšteno govoreći. (3) Da.

P. U mnogim zemljama tlo je ispošćeno i postoji manjak magnezijuma, cinka, selena i drugih minerala. Da li se preporučuje unos mineralnih suplemenata?
O. Da, u izvesnoj meri.

P. U ovo vreme zagađenja i stresa, savetujete li dnevni unos multivitamina i dodatno vitamina C?
O. Da, ako je neophodno. Ali zašto mene to pitate? Sa svojih 88 godina ja teško da sam slika savršenog zdravlja!

P. Da li ima još vitamina koji će biti otkriveni?
O. Verovatno.

P. Bendžamin Krem je rekao da avatar Sai Baba nije došao iz našeg sunčevog sistema, pa se pitam da li bi On mogao da bude avatar sa Sirijusa? Pošto je Bendžamin Krem rekao da je Sirijus druga najnaprednija zvezda u čitavom svemiru mislila sam da bi to mogao da bude poreklo Sai Babe. Da li je moja intuicija u pravu? Ako ne, možete li da otkijete odakle je Sai Baba došao u našu galaksiju ili svemir?
O. Ne sećam se da sam to rekao. Međutim Sai Baba je rekao da niko ne može znati Njegovo poreklo, pa nemojte očekivati da Ga izneverim!

P. Postoje mnogi ljudi koji tvrde da imaju moć da kontaktiraju svet duhova i/ili ljude sa kojima smo povezani ili koje smo poznavali. Kako da znamo da li su oni autentični? Oni naplaćuju mnogo novca i mogao bih da zamislim da su neki od njih ne baš tako milosrdni videviši ranjivost svojih klijenata.
O. Vrlo ste u pravu. Postoji ogromna opsena u vezi sa ovom granom fenomena, naročito kada je uključen novac.

P. Čitam vaše njige i zanimam se za isceljivanje. Otkrio sam da je astralni aspekt glavni faktor da bi se isceljivanje uspešno obavljalo. Pošto ne želim da pogrešim imam dva pitanja. Na kojoj tački evolucije neko može biti siguran da prenosi više duševne nego astralne energije pacijentu? Na kojoj tački evolucije neko može da zazove isceljujuću energiju majstora da bi je nesebično prenosio pacijentu?
O. Da bi se izbegla samoobmana u većoj meri, rekao bih da bilo ko ko pruža isceljenje sa nivoa duše mora da ima drugu inicijaciju.

P. (1) U Share Internationalu pročitao sam da neki 'ljudski avatari' mogu da imaju negativan uticaj. Možete li da definišete reč 'avatar'? (2) Da li to što je neko avatar ima veze sa sudbinom duše te osobe? (3) Znači li to da oni deluju kao prenosnici za izvesne energije što obični ljudi ne mogu da čine?
O. (1). Da, oni ponekad imaju negativan uticaj. Avatar je neko ko je došao 'od gore', dakle sa višeg stanja ili sa više planete radi dobrobiti čovečanstva. Avatari mogu da budu sa kosmičkog, planetarnog ili prosto ljudskog nivoa. (2) Da. (3) Obično da.

P. (1) Šta znači biti svami? (2) Da li su svamiji uvežbani da deluju 'nad-materijalno', tj. da li su uvežbani da materijalizuju predmete? (3) Da li to što je neko u stanju da materijalizuje predmete znači da je neko visoko evoluirao?
O. (1) Svami je neko koji je sledio određen put duhovnog učenja i razvoja koji obično seže do nekog veoma istaknutog učitelja u prošlosti. 'Svami' je hinduistički koncept. (2) Ne obavezno. (3) Ne obavezno.

P. Nedavno smo prijatelj i ja pričali o knjizi Mahatma Letters od A.P. Sinetta. Da li je tačno da majstori nisu želeli da ova pisma pročitaju i drugi ljudi? Moj prijatelj i ja smo odlučili da ne pročitamo knjigu. Sada vidimo da su ona deo preporučene literature. Da li to znači da je prihvatljivo čitati tu knjigu?
O. Neka od pisama su bila privatna, data određenim učenicima radi naročitih potreba i ona nisu bila predviđena da se u to vreme objavljuju široj javnosti. Sada su sva poznata pisma dostupna javnosti, čak i 'privatna' iz istorijskih razloga.

Promena ka jedinstvu, članak Majstora (septembar 2011)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta