Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Promena ka jedinstvu

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 14. avgust 2011.


Kada ljudi najzad budu razmotrili svoju sadašnju situaciju najizvesnije je da će morati da priznaju da ne ide sve najbolje za čovečanstvo. Političke, ekonomske, društvene, ekološke okolnosti ispunjene su problemima koji do krajnjih granica testiraju resurse svih zemalja. Čak i one zemlje koji su se činile ekonomski dominantnima u današnje vreme suočene su sa problemima koji im onemogućavaju lagodnost koju njihovo bogatstvo podrazumeva. Šta preči nacijama da postignu izvestan stepen stabilnosti i dobrobiti? Zašto čak i stare, bogate i iskusne nacije iznenada posrnu u haos i razdor? Otkuda toliko bola i borbe za tako mnoge; šta preči većem osećaju jedinstva i njegovom izražaju?

Odgovora na ova pitanja je mnogo i različiti su, ali je jedinstveni zajednički faktor vreme, trenutak u istoriji Zemlje, u kojem se pitanja postavljaju.

Kao nikada do sada

Ovo vreme je kao nikada do sada u istoriji sveta. Promene koje se dešavaju su važne, izvan poimanja čovečanstva i duboko će i trajno promeniti život, kakvim ga sada znamo.

Ove promene se dešavaju na svim ravnima, neke lagano, čak i u samoj materiji Zemljine kore; druge sve većom brzinom, izazovnom za čovekovu sposobnost da ispravno odgovori.

Beskorisne su u ovoj situaciji umorne ideje političara koji gledaju unazad, uronjenih u opsene položaja i moći. Danas su narodi oni koji prednjače svojim liderima i oni glasno izražavaju svoje razumevanje i potrebe. U jednoj za drugom zemljom glas naroda postaje sve fokusiraniji i razgovetniji. Milioni su razumeli i zasigurni znaju svoje potrebe: mir, posao i nadu za svoju budućnost. U njihovim očekivanjima i zahtevima postaje sve snažniji i osećaj jedinstva. Znaju da nisu usamljeni na svetu već posvuda imaju na milione braća i sestara, sa istim problemima i potrebama.

Čak iako nesvesni Njegovog prisustva i učenja, na ovaj način reaguju na Maitrejinu energiju i uticaj i grade osnove budućnosti.

 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, septembar 2011.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak iz decembarskog broja magazina Share International 2010. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta