Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Jul 2011:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P: U koliko TV intervjua je do sada učestvovao Maitreja?
O. 29 u SAD i 9 u Meksiku, ukupno 38 (sa 12.5.2011.)

P: Maitreja je rekao da će Palestinci imati svoju domovinu. U mnogim mirovnim predlozima za Bliski Istok buduća palestinska država sadrži pojas Gaze i Zapadnu obalu. Palestinci su se saglasili sa ovom idejom sporazumom iz Osla iz 1993. Iako je ova oblast (Gaza i Zapadna obala) samo 22 procenta od originalne Palestine, Izrael neprestano prisvaja palestinsku zemlju posredstvom ilegalnog naseljavanja Zapadne obale i Istočnog Jerusalima. Kao posledica toga palestinska teritorija se smanjila na svega 11 procenata njihove originalne domovine - na Gazu i par 'bantustana' na Zapadnoj obali.
Moje razumevanje je uvek bilo da Hijerarhija razmišlja u smislu rešenja sa dve države u kojima Palestina i Izrael egzistiraju jedna pored druge. Da li sam u pravu?

O: Da, moja informacija je da sadašnja izraelska 'ponuda' iznosi 26 procenata originalne palestinske teritorije. Izrael tvrdi da Palestincima daje 80 procenata njihove ranije teritorije, što je očito neistina. Na tim osnovima nikada neće biti mirnog rešenja. Već mnogo godina mislim da će biti potreban savet Maitreje da bi se došlo do pravedne podele teritorije da bi se održao mir.

P: Da li Hijerarhija i dalje vidi da je ovo rešenje sa dve države realna opcija, sada kada Izrael ne prestaje da pripaja palestinske teritorije.
O: Da.

P: Neke grupe i organizacije podržavaju težnju Palestinaca za jednom državom u kojoj svi građani, Jevreji i Palestinci, imaju ista demokratska prava u jednog zemlji. Kako na ovo rešenje gleda Hijerarhija?
O: Izvrsno rešenje osim što je verovatno neostvarivo. Zbog toga daju prednost rešenju sa dve države.

P: Da li će 'arapsko proleće' imati pozitivan uticaj na situaciju Palestinaca?
O: Da. Već počinje.

P: U mnogim zemljama partije populističko-rasističkog usmerenja šire svoj uticaj kao nikada do sada. Na useljeništvo mnogi gledaju kao da najvažniji problem sa kojim se suočavaju Zapadne nacije, i granice, koje su u poslednjim dekadama otvorene, bi se mogle ponovo zatvoriti. Osim toga sve više ljudi je uvereno da bi trebalo da budemo manje velikodušni prema svetu u razvoju, već da prvo rešimo sopstvene probleme. Kako da se nosimo sa ovim populističko-rasisitičkim partijama? Iskreni političari (oni postoje!) su potpuno očajni jer osećaju da im nedostaju sredstva da se suprotstave predlozima ovih populista za prosta rešenja komplikovanih problema.
O: Biće neophodan Sam Maitreja da da 'odgovor' na ovaj najuznemiravajući problem. Temeljno se ovaj problem može rešiti jedino deljenjem dobara.

P: Bolest poznata kao 'klimajuća bolest' se pojavila u Sudanu u 1980-tim. Ona je još uvek neizlečiva; medicinska nauka se bori da razume njen uzrok. Ona se pojavljuje kod dece između uzrasta od 5 godina i kasnog puberteta, uzrokujući napade slične epileptičkim, oštečenje mozga i usporeni rast. Nekih 93 procenta od bolesnika takođe pate od rečnog slepila. Zovu je 'klimajuća' jer deca ne mogu ništa drugo već da sede u menj više permanentnom uspavanom stanju. Sada se širi na Tanzaniju i Ugandu.
Može li vaš Majstor molim vas da baci više svetla na uzroke?

O: To je jedna od tragičnih posledica rečnog slepila.

P: Da li je pukovnik Gadafi još uvek živ?
O. Da.

P. Da li je Gadafi lud?
O. On nije neophodno klinički lud već živi u dubokoj iluziji.

P. Kakvo je stanje uma predsednika Asada iz Sirije?
O. Verovatno zabrinuto!

P. Slobodna volja je neprikosnovena. Međutim ima li granica toj slobodnoj volji? Na primer, šta ako neko namerava da se ubije? Pozvali bi policiju i sprečili bi ih. Da li su ljudi obavezni da intervenišu pod tim okolnostima ili je slobodna volja neprikosnovena pod svim i svakim okolnostima, sve dok se ne povređuju drugi, tako da bi ljudima trebalo da se dozvoli da čine što god žele sve dok to ne povređuje druge?
O. Sa gledišta Majstora, slobodna volja čovečanstva je neprikosnovena i Oni je ne krše. To ograničava stepen do koga Majstor može da pomogne čovečanstvu. To je Zakon. Samo čovečanstvo ima ograničenu slobodnu volju, u zavisnosti od stepena razvoja čoveka. Što je osoba više uznapredovala, to će osoba više da deluje u skladu sa Zakonom i tako da ima slobodnu volju; što je manje uznapredovala osoba, to manje živi u skladu sa Zakonom uzroka i posledice - karme - i tako ima manje kontrole nad time.

P.  Mediji sa Novog Zelanda su objavili da je međunarodni tim vođen sa Novog Zelanda otkrio 'usamljenu planetu veličine Jupitera' koja slobodno jezdi galaksijom umesto da bude u orbiti oko neke zvezde. Međunarodni žurnal je za ovo otkriće istakao da ima 'duboke' implikacije za otvaranje novog poglavlja u istoriji Mlečnog puta. Za 10 planeta 'siročadi' veruje se da su na dve trećine puta do središta galaksije.
Jesu li ovi naučnici zaista našli planete 'siročiće'? Ako ne, šta su otkrili i ima li ovo otkriće neki naročit značaj?

O. 'Planete siročići' su fizičke planete solarnih sistema čije je sunce napredovalo do eteričkog fizičkog stanja pa je zato nama nevidljivo. U našem sistemu planeta Vulkan je stigla do tog istog eteričkog stanja, pa je za nas nevidljiva.

P. Podržavao sam i pratio pojavu Maitreje od 1988. Poštujem i prihvatam gotovo sve što sam od vas pročitao.
Voleio bih da znam zašto nema informacije o TV stanici na kojoj možemo videti intervjue sa Maitrejom. Svakog meseca očekujem da ćete dati tu informaciju u Share International magazinu ili na netu. Moram iskreno da priznam da gubim veru.

O. Pitanja poput ovog često stižu u Share International i ja s vremena na vreme odgovaram na njih, ali čini se da odgovor ne može da zadovolji ili se ne čini logičnim mnogim ljudima. Stvarno ne razumem zašto. Da pokušam ponovo.
Maitreja sad deluje javno u svetu. To znači, dolazi na televiziju i govorili ili odgovara na pitanja, bez da u ma kom trenutku tvrdi da je Maitreja ili ma ko drugi, prosto je jedan od nas. On je 'inkognito', tj. njego identitet se ne otkriva. Ja ne vodim igru 'Nađite učitelja', već se bavim širenjem informacije da takav Učitelj zaista postoji i da su ovo Njegovi prioriteti - deljenje, pravda i mir. Vremenom će sve više ljudi reagovati na Njegove ideje (to se već dešava), koje će usvajati oni koji ih prepoznaju. Na taj način Maitreja stvara ogromno svetsko javno mnenje. (Šta mislite kako se desilo 'arapsko proleće'?) Njemu samom u ovom trenutku nije stalo do toga da bude ili ne bude prepoznat kao Maitreja, već da ljudi svuda dobiju mogućnost da nauče osnovne neophodne akcije koje treba da preduzmemo koje će spasiti svet i utemeljiti novu civilizaciju. Uopšte nije bitno hoćete li prepoznati određenu osobu kao Maitreju ili ne, već da li ste na Njegovoj strani i da li reagujete na Njegove ideje. Kada dovoljan broj ljudi bude reagovalo biće najavljen Dan objave, i tog dana će Maitreja za sve ljude u svetu objaviti Svoj istinski status bez narušavanja slobodne volje ljudi. To je Maitrejin plan, a ne moj, i nadam se da ovo objašnjava zašto ne mogu da dam informaciju o tome u koji program ili koju televiziju možda koristi u nekom trenutku.

P. U vezi sa pitanjem iz majskog broja Share International magazina "Imaju li svi ljudski avatari pozitivne efekte?". Da li je moguće da ljudski avatar ima štetan uticaj na sledbenike?
Više ljudi je pitalo u vezi sa Sai Babom, koji se pojavio na našem posteru na festivalima i mi uvek objašnjavamo da je Sai Baba toliko uznapredovao da on ne bi mogao da ima želju da ima 'štetan utiacj na sledbenike'.
Moja zabuna je da je g. Krem rekao da bilo ko može da izabere pogrešan put sve do treće inicijacije kada osoba postaje fokusirana u duši. Sada on kaže da čak i avatari mogu da izaberu pogrešan put. Na šta se tu misli?
Pitanje glasi 'ljudski avatar' - da li se on razlikuje od devahanskog avatara? Ili se misli da je ljudski avatar biće rođeno na ovoj planeti? Govori li on o indijskoj tradiciji u kojoj učenici nazivaju učitelja avatarom, iako oni nisu striktno avatari u smislu koji to mi razumemo - da su dosegli najstorstvo u duhovnoj hijerarhiji i da dolaye sa druge planete da nam pomognu? Možete li ovo da pojasnite molim vas?

O. Pre svega Sai Baba nije ljudski avatar već Biće koje nije iz ovog solarnog sistema, čudesno duhovno razvijeno, koje je u određenom periodu preduzelo ljudsku manifestaciju da bi nam pomoglo na Zemlji. Originalno pitanje bilo je o ljudskim avatarima, koji su na različitim stepenima razvoja, retko posebno uzvišenim, ali čija ih sudbina dovodi među nas. Avatar je onaj koji dolazi na Zemlju kao odgovor na ljudske potrebe: međutim oni ne ispune uvek svoju sudbinu. Neki od njih postanu vrlo brzo istinski 'zemaljski'.

P. Prilično me uznemirilo nešto što sam pročitao u aprilskom broju Share Internationala 2011. To glasi ovako: "Molim vas imajte na umu: Ako se pitanja postaljvaju majstoru Bendžamina Krema više od jedan put, kao suptilna lekcija iz discipline, svesnosti i poštovanja prema Njegovom vremenu i energiji, Majstor daje netačnu informaciju". Molim vas izvinite što ću ovo reći, ali meni se davanje 'pogrešne informacije' čini kao delo 'nezrele' ćudljive osobe, a ne usavršenog Majstora. Čini se da bi mnogo 'zreliji' način odnosa prema ponovno postavljenim pitanjima da se na njih uopšte ne odgovara. Radiji sam da poverujem da Bendžamin Krem nije dobro razumeo svog Majstora, pre nego da pomislim da je Majstor odgovoran za pogrešne informacije, a čak i to mi je teško da poverujem.
Molim vas kažite da nije tako uz korekciju koja bi prikazala Majstora Bendžamina Krema u onom svetlu kako sam ga video pre nego što sam pročitao ovaj odlomak koji nalazim tako uznemirijućim. Očekujem da čujem vaš pogled na ovakvo ponašanje Majstora Bendžamina Krema.
O. Vaše pitanje pokazuje da ne poznajete mog Majstora! Govoreći ozbiljno, međutim to je pitanje zakona a ne ćudi Majstora. On ne daje uvek pogrešan odgovor, ali može da učini tako, iz kojeg god razloga.

P. U Share Internationalu iz marta 2011. bio je izveštaj i fotografija koja pokazuje cevoliku antigravitacijsku strukturu, a pitanje i odgovor, koje sam shvatio da znali da je čitava 100m visoka vertikalna struktura bila sadržana unutar svemirskog broda. Da li su takvi anti-gravitacioni mehanizmi uvek unutar svemirskog broda ili se prostiru izvan ili ispod broda, 'dodirujući' zemlju, da bi uspostavio antigravitacioni impuls koji bi omogućio da NLO uzleti slobodan od gravitacije?
O. Strukture su uvek unutar broda.

 

Put ka Jedinstvu, članak Majstora (jul 2011)

Pitanja i odgovori o nuklearnoj energiji (jul 2011)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta