Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Jul 2011: Nuklearna energija
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja o nuklearnoj energiji u magazinu Share International


P: (1) Koji je najbolji način da se ubedi medicinska nauka da, bilo da nuklearne elektrane imaju ili nemaju incidente, trpe katastrofe itd, sama činjenica da postoje je opasna i visoko toksična? (2) Da li će dalji razvoj Kirlijanove fotografije omogućiti delotvoran dokaz? (3) Ako ne, koji naučni pristup može voditi najbržem pronalaženju dokaza koliko nuklearna energija zagađuje?
O. (1) Da je moguće ja bih to odavno uradio. Govorim o opasnostima od nuklearne radijacije već 30 ili više godina. Ovi 'naučnici' hoće da slušaju samo iste takve, koji su nažalost podjednako zaslepljeni. (2) Ne. (3) Iskustva katastrofa kao što su u Fukušimi, Černobilju itd.

P: Hijerarhija savetuje da bi sve nuklearne elektrane trebalo da se zatvore što je pre moguće. (1) Naučnici kažu da je nuklearna energija čistija od energije bazirane na ugljeniku. (2) Nema istinski efikasnih alternativa. (3) Toliko je mnogo novca uloženo u nuklearnu industriju da je skoro nemoguće da se naše ekonomije iz toga ispetljaju. Možete li molim vas da date komentar na ova pitanja.
O: (1) To je tačno ako se poredi po količina ugljenika, ali ne ako se gleda količina uništavanja. (2) Alternativa je proces fuzije nuklearne energije. On je čist, hladan, ne stvara otpad i prema Majstoru Džual Kulu (koji je davao učenja Elis A. Bejli) potreban je samo prost izotop vode, koji je dostupan svuda po svetu, da bi se zadovoljile naše potrebe za energijom. Postoje različite formule za proces fuzije, od kojih su neke već otkupile grane naftne industrije da bi zaštitili svoj domen. (3) To je istina za više sofisticirane industrijske nacije, ali ne za čitav svet. Ne trebaju nam elektrane koje rade na principu nuklearne fisije. One su zastarelle i izuzetno opasne.

P: Da li bi vaš Majstor mogao da kaže kako bi se zadovoljile energetske potrebe Zemlje u krakom do srednjem roku, kada bi svet prihvatio savet Hijerarhije da prestane da koristi nuklearnu energiju.
O: Hladnim procesom fuzije (pogledajte gornje pitanje).

P: U knjizi Ponovna pojava Hrista i Majstora mudrosti predvideli ste da će hladna fuzija uz korišćenje deuterijuma, izotopa vodonika, početi da se koristi skoro, podrazumevajući da je bezbedna jer gotovo da nema radioaktivnih nusprodukata, a deuterijuma ima u ogromnim količinama u vodama okeana i rekama sveta.
Trenutno ima mnogo naučnika u svetu koji rade na polju hladne fuzije/kondenzovane materije koji potvrđuju da se hladna fuzija zapravo dešava. S druge strane čini se da je veoma teško kvantitativno (ne kvalitativno) reprodukovati dobijene eksperimentalne rezultate. Neophodno je uspostaviti tačnu reprodukciju dobijenih rezultata pre nego što se tehnologija primeni u industriji. Da bismo rešili ovaj problem voleli bi da dobijemo vaš komentar (ili vašeg Majstora).

O: Kada na raspolaganju bude dovoljno energije, vremena i novca to će se desiti. To će biti uskoro.

P: Da li je verovatno da će tokom sledećih 25 godina doći do potpunog zaustavljanja svih aktivnosti sa nuklearnom energijom proizvedenom fisijom?
O: Da.

P: Izvesna količina nuklearne energije je neophodna za medicinsku primenu - da li svet treba da i to ukine? Čime bi to moglo biti zamenjeno na kratke staze?
O: To će biti zamenjeno budućim naprednim oblikom genetičkog inženjerstva.

P: Nakon Fukušime razvijen je tzv. nuklearni stres test. (1) Da li mislite da je dovoljno strog? (2) Da li je stres test pošteni, neizmanipulisan pokušaj da se dokaže bezbednost i naglase opasnosti?
O: (1) Ne. (2) Mogao bi biti pošten pokušaj, ali svakako nije efektivan. Čitava stvar je u tome da današnja tehnologija nuklearne nauke nije dorasla merenju čitavog opsega energija materije.

P: Da li će odbacivanje nuklearne energije za neizbežnu posledicu imati pad životnog standarda i komfora?
O. Ne, ni na koji način.

P. Koje su trenutno najopasnije nuklearne centrale u svetu?
O. Sve elektrane koje su starije od 20 godina su naročito sumnjive, bilo da su do sada imale incidente ili ne.

P. Nemačka je objavila da će u narednim godinama odbaciti nuklearnu energiju. Mislite li da će njenim stopama krenuti i druge zemlje?
O. Da, vremenom.

P. Da li bi svi ljudi koji žive u blizini Fukušime (npr u prečniku 30km) trebalo da se trajno evakuišu?
O. Ne trajno. Nakon što se centrala bude zatvorila, ljudi će moći da počnu da se vraćaju za godinu ili dve.

P.  Da li uklanjanje gornjeg sloja zemlje u ozračenoj oblasti čini da za decu bude bezbedno da tamo pohađaju školu?
O. Verovatno da.

P. Koji je najbolji način da se postupa sa namirnicama koje su bile kontaminirane?
O. Trebalo bi da se unište.

P. Koliko velika bi trebalo da bude zona evakuacije?
O. Zavisi od napretka u gašenju centrala.

P. Nakon incidenta u Fukušimi visoko kontaminirana voda ispuštena je slučajno u more i to curenje nije moglo biti zaustavljeno tokom nekoliko dana. Ovo je proizvelo brigu svuda u svetu. Riba u toj oblasti bila je teško ugrožena. Iako to može zavisiti od vrste ribe, koliki je opseg i trajanje kontaminacije ove oblasti?
O. To je nemoguće reći zbog uticaja plime i vetrova.

 

Put ka Jedinstvu, članak Majstora (jul 2011)

Pitanja i odgovori (jul 2011)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta