Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Decembar 2010:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P: Koliko je do sada intervjua imao Maitreja na američkoj televiziji?
O. 27.

P: Da li se Njegovi intervjui i reagovanja odvijaju prema planu?
O: Da.

P: (1) Da li su mnogi ljudi do sada poverovali, možda privatno, da bi Maitreja mogao da bude ličnost poput Isusa ili Bude? (2) Da li su oni skloni da ovu ideju zadrže za sebe?
’zvezda’?

O: (1) Da. (2) Da.

P: Naučnici i ekolozi upozoravaju na brzi gubitak planetarnog biodiverziteta. (1) Koja je stvarna brzina gubitka vrsta? (2) Da li je najveći deo ovih gubitaka ireverzibilan?
O: (1) Veoma velika. (2) Ne, ali mnogi jesu.

P: Da li vidite električne automobile kao odgovor na zagađenje izazvano saobraćajem?
O: Samo na kratak rok.

P: Da li su duhovi sačinjeni od eterične materije?
O: Da, obično na 4. i/ili 3. eteričkoj ravni.

P: U jesen 2008., pre meseca decembra, video sam ‘zvezdu’ koja je bila takva da je pulsirala i menjala različite boje, ali je bila stalno na istom mestu, bez pokretanja.
Pošto je to bilo pre vremena koje je zvanično označeno kao početak viđenja (decembar 2008), pitao sam se da li je to zaista bila jedna od ‘zvezda’ koje predstavljaju znamen Maitrejine pojave.
Živim u gradu St. Charles, Misuri, SAD. Zahvaljujem na objašnjenju i/ili komentarima u vezi sa ovime.

O: Ono što ste videli 2008. bili su svemirski brodovi različitih veličina i na različitim misijama. I ‘zvezde’ su svemirski brodovi ali na specifičnoj misiji da budu znamen Maitrejine pojave.

P: Otkada sam saznao o svemirskoj braći, kada vidim planetu Veneru na noćnom nebu, ponekad se molim Venerijancima. Kažem „Hvala što nam pomažete. Da li možete da nam pomognete još?“ (1) Da li oni čuju moju molitvu? (2) Ako da, da li se odazivaju?
O. (1) Da. (2) Da.

P. Da li bi trebali da prosto verujemo da će Bog da se pobrine za naše finansijske potrebe, kada je grupni rad u pitanju?
O. Ne. Grupe moraju da se pobrinu za svoje troškove.

P. Ima li ikakve istine u fenomenu ‘hemijskih tragova’ –  da vlade ili druge agencije raspršuju hemijske ili biološke agense iz namera koje se ne otkrivaju javnosti? (Svrha je obično zlonamerna, poput kontrole populacije ili meteorološke kontrole, itd.) Ili je to još jedna lažna teorija zavere?
O. Još jedna lažna teorija zavere rođena iz američke paranoje.

P. Da li negativni efekti nuklearne radijacije, koja zrači na eteričkim ravnima i koju naša postojeća nauka nije u stanju da otkrije, takođe pomažu stvaranju globalnog zagrevanja?
O. Ne u nivou koji može da se primeti. Ali da nije neprestanog truda svemirske braće, moglo bi da bude tako.

P. Jedan od čileanskih rudara vozio je vagon za rudu pod zemljom i video je malog leptira. Zastao je i upitao se šta bi leptir mogao da radi pod zemljom; tada se krov rudnika srušio ispred njega. Da li je to bilo delo Maitreje ili Isusa?
O. To nema nikakve veze sa majstorima.

P. Pitam se, kada dobijate pitanja ljudi koji se pitaju jesu li videli majstora, zašto su to uvek Maitreja ili Isus? Ima mnogo drugih majstora koji su ovde, zašto to nije neko od njih? Zbunjen sam.
O. Maitreja i majstor Isus su preuzeli ovu naročitu aktivnost pojavljivanja (u vidu familijarne ličnosti) mnogim ljudima koji su povezani sa grupama koje rade na ponovnoj pojavi, a i mnogima koji su za sada ‘na ivici’ da se povežu sa ovim radom. Na ovaj način oni daju podstrek i ‘dokaz’ stvarnosti ove informacije. Drugi majstori nisu angažovani na tome i bave se drugim specifičnim radom. U Japanu se majstor koji je u Tokiju često angažuje na ovakvim ‘pojavama’, a s vremena na vreme u tome učestvuje i moj majstor.

P. Koliko je važno da pokušamo da se venčamo sa partnerom sa kojim neko deli karmu i zašto?
O. Važno je. To omogućuje razrešavanje karme koja je stvorena tokom ranijih odnosa.

P. Da li najveći broj ljudi između 1.2 i 1.9 imaju veći broj gospodina ili gospođa Onih Pravih, tj. partnera sa kojima su karmički povezani?
O. Ne obavezno. Reinkarniramo se u grupama tako da se to dešava unutar grupa, ali to nije automatski i nije uvek slučaj.

P. (1) Postoji li stvarno samo jedna prava osoba za slučaj aspiranata, generalno govoreći? (2) Ima li samo jedna ili dve osobe (po pojedincu) koji su mogući partneri?
O. (1) Ne. (2) Ne.

P. (1) Da li su mnogi brakovi ili dugotrajne ozbiljne veze ‘predodređeni’ da tako kažemo? (2) Da li su predodređene veze prilično uobičajene ili retke?
O. (1) Da, kroz karmički odnos. (2) Uobičajene.

P. Kako mladi ljudi mogu sa bilo kakvom sigurnošću da znaju da su susreli ili nisu uspeli da sretnu gospodina ili gospođu Onu Pravu?
O. To može da se desi i često se i dešava.

P. Ako se deca rode u ‘nekarmičkoj’ ili ‘nepredodređenoj’ vezi, kakvog to efekta ima na tu decu? Da li deca mogu da prošlom karmom budu povezana sa jednim roditeljem, a ne sa drugim?  
O. (1) Ne. (2) Ne.

P. Imajući u vidu hitnu potrebu za novim energetskim izvorima u ovom trenutku, i ekstremno malu verovatnoću da će uslovi koje vi navodite kao neophodne za tehnologiju svetla – okončanje ratova i samim time i trgovinu oružjem – da se postignu u predvidivoj budućnosti, zar ne bi trebali vi ili vaš majstor da date realniju procenu situacije u kojoj se nalazimo, a u vezi sa energijom i okolinom?
O. Niko ne zna moć Maitreje. Do sada ništa niste videli. Stvari će se menjati brže nego što verujete. U svakom slučaju, prema Maitreji, imamo rezerve nafte koje će trajati još 70 godina sa sadašnjom stopom potrošnje. Tu stvarno nema problema.

P. Džordž Adamski je 1964. napisao da bi svemirska braća „pomogla na svaki mogući način“ u slučaju kada bi došlo do premeštanja Zemljinih polova. U vašoj knjizi The Great Approach napisali ste da su svemirska braća „oko naše planete postavila prsten svetlosti koji je održava na svojoj osi“. (1) Da li je u evoluciji planete uobičajeno da prolazi kroz pomeranje polova? (2) Ima li to veze sa planetarnom inicijacijom i ponovnim poravnanjem sa svojim evolutivnim ciljevima? (3) Da li možete da kažete kada su svemirska braća postavila ovaj „svetlosni prsten“? Da li je to zaista bilo nakon 1964? 
O. (1) Da. (2) Planetarnom inicijacijom. (3) 1979.

P. Džordž Adamski je izvestio da je video baze i bića na mesecu. Međutim, majstor Džual Kul je rekao da je mesec ‘olupina’, ili, kako sam ja to razumeo, fizički ostatak prethodne runde ili ‘inkarnacije’ našeg planetarnog Logosa. Da li to znači da su ono što je Adamski video na mesecu bile privremene baze svemirske braće? Da li su to baze od eteričke materije? 
O. Prema Hijerarhiji na mesecu još uvek ima ostataka fizičkog života, malih životinja, poput zečeva na primer.

P. Raniji konsultant NASA-e i autor Richard C. Hoagland tvrdi da orbitalne i površinske fotografije meseca pokazuju dokaze drevnih veštačkih struktura i čak i staklene kupole koje još uvek stoje. Da li je moguće da ruine fizičkih struktura još uvek postoje na mesecu?
O. Da.

P. Dragi gdine Krem, da li ste vi nepogrešivi? Ako niste, kako znate kada ste u pravu ili u krivu?
Isto tako, vi kažete da naši posetioci sa drugih planeta dolaze samo iz našeg sunčevog sistema. Billy Meier, svakako najpoznatiji kontaktirani u modernim vremenima, sa tako mnogo nepobitnih dokaza, imao je kontakt sa Plejadancima. Kako je to moguće? Hvala što razmatrate ova pitanja i za sav vaš dobar rad.

O. Ne, ja nisam nepogrešiv; čak ni majstori ne tvrde da su nepogrešivi. Tako da da, slažem se, imate problem. Jedino intuicija i sposobnost diskriminacije koja dolazi uz duge godine neposrednog iskustva i povezanosti sa majstorom omogućuju nekom da javno iznosi tvrdnje kakve ja iznosim.
U vezi sa delatnošću gdina Meiera sa svemirskom braćom, ja u punoj meri stvarnost kontakata, ali sam ubeđen (i informisan) da su oni sa ljudima iz našeg Sunčevog sistema. Možda gdin Meier misli, na liniji opšteg ‘naučnog’ nerazumevanja, da to nije moguće, pa se opredeljuje za Plejade. Ne znam, niti me je mnogo briga. Sam kontakt je važna stvar.

P. Na malom skupu saradnika u Nju Jorku, jula 2010. Bendžamina Krema su pitali: „Kakva je zaista stvarnost kada je znate?“ Evo njegovog odgovora:
O. Stvarnost je da ono što mislimo da je život potpuno različito od onog što on stvarno jeste i svako od nas ima mogućnost da izabere ovaj ili onaj aspekt stvarnosti. Postoji nekoliko stvarnosti: ona koja nas vuče unapred, ona koja nas ostavlja kakvi jesmo, i ona koja nas ostavlja iza. I mi imamo taj izbor. To nema nikakve veze sa odgovaranjem na pitanja – pitanja ne nastaju. To je božansko. Radi se o tome koliko božanski želite da budete.
Koliko od svoje božanske prirode želite da pokažete, da ispoljite? Jer nema ničega drugoga. Nema ničega osim ove božanstvenosti da se ispolji! To je stvarnost. To je u vašoj moći. Svako ima u svojoj moći da pokaže šta jeste, božansko koje jeste. Svi smo mi deo toga.
Maitreja bi želeo da znate da je to istina. To je zaista vrlo, vrlo prosto. Svako već zna da je to istina. Samo sebi ne dozvoljavaju privilegiju da u to veruju. (22.10.2010, Nju Jork, SAD)

Potrebe ljudi, članak Majstora (decembar 2010)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta