Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Maj 2010: Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P: Koliko je do sada intervjua dao Maitreja?
O. U trenutku kada idemo u štampu do sada je dao deset intervjua. .

P: Da li su svi intervjui bili na istom kanalu?
O: Da.

P: Da li se intervjui dešavaju svaki put u isto vreme dana?
O: Uglavnom.

P: Hvala za nadahnjujuće vesti o Maitrejinim TV intervjuima u Americi. Da li je ispravno da svima koji misle da su videli Maitrejine intervjue na američkoj televiziji savetujemo da zadrže svoje ideje samo za sebe? Da li ima nekih izuzetaka od toga?
O: Ljudi mogu da kažu da su Ga videli, ali ne više od toga. Ne bi trebalo da kažu ništa što se kosi sa Njegovom neobznanjivanjem ko je. Niti trebaju da kažu bilo šta što bi navelo ljudi da saznaju ko je to ili na kojem TV programu se pojavljuje.

P: Šta ćete uraditi da zaustavite ludosti na šou programu Stephena Colberta u SAD? Da li ćete uvideti da Raj Patel nije Maitreja ili ćete svetu reći da je on Maitreja? Ova glupost mora da prestane. Maitreja još nije ovde i neće doći ni za 20 godina ili tu negde. Molim vas da zaustavite ovu glupost i učinite da svet sazna da On još nije došao. Hvala.
O: Tokom poslednjih 35 godina sam na Maitrejin zahtev, kako On to zove, utirao sam mu put - to jest pripremao čovečanstvo za njegovu pojavu i pojavu grupe Majstora, Njegovih učenika u svetu svakodnevnice. To je uključivalo predavanja po svetu, pisanje mnogih knjiga i uređivanje magazina Share International. Sa grupom saradnika napravili smo zajedno Share International, trudili smo se da obznanimo prisustvo i pojavu Maitreje Učitelja sveta od jula 1977., kada je iz svog utočišta u Himalajima došao u azijsku zajednicu u Londonu u Velikoj Britaniji kao potpuno formiran, odrastao čovek. On na London gleda kao na Svoju žarišnu tačku u savremenom svetu.
Share International je 12.12.2008. svetskim medijima otkrio da će se na nebu pojaviti 'zvezdolika luča' i da će je viđati svuda po svetu i da je to znak, znamen Maitrejine prve pojave na američkoj televiziji u veoma bliskoj budućnosti. Od tada 'zvezdu' viđaju svuda po svetu. Na predavanju u Londonu 14.1.2010. objavio sam da se prvo Maitrejino pojavljivanje na američkoj televiziji zaista desilo. Do sada je učestvovao u deset takvih pojavljivanja, što se nastavlja. On se pojavljuje inkognito, kao jedan od nas, običan čovek, tako da kada se ljudi odazivaju na Njega, oni to čine zato što žele za svet ono za šta se On zalaže, a ne zbog Njegovog duhovnog položaja.
Nikada nisam upirao prstom u nekog i nazivao ga Maitrejom. 'Glupa' priča o kojoj govorite nema apsolutno ništa sa mnom niti sa bilo kime ko je povezan sa Share Internantional. Kao što sam i rekao Scottu Jamesu, novinaru koji je krenuo sa ovom pričom u članku u New York Times, nikada nisam čuo za Raj Patel-a. Nikada ga nisam sreo, i znam jedino ono što drugi govore o njemu. Kao što sam rekao g. Jamesu, nije moj posao da za bilo koga govorim da jeste ili nije Maitreja, niti ću to činiti sve dok Maitreja ne obznani svoj istinski identitet na Dan objave. Takođe sam rekao g. Jamesu da g. Patel (koji i sam odriče da je Matrijea) ne može biti Maitreja. Jasno je da je bio dete od četiri godine kada je Maitreja u julu 1977. stigao u London kao potpuno odrastao čovek.
Sreo sam doslovno na desetine ljudi koji veruju da su oni Maitreja, Učitelj sveta. To je tako prirodno 'u vazduhu', ideja da bi baš oni mogli biti 'Taj' budi se u umovima nekih ljdi kao posledica napora Share Internationala da poraste iščekivanje ljudi u vezi sa dolaskom Učitelja sveta.
Tako da mi je žao, ali nema načina da prihvatim vaš zahtev da poreknem svoje znanje i iskustvo. Budite sigurni da ćete videti Maitreju uskoro, prepoznali ga ili ne. On je vrlo prisutan i vredno radi da prosvetli čovečanstvo.

P: Kada sam krenuo napolje na kafu i šetnju pre posla, 31.3.2010 sam video jednu zvezdu. Kada sam je primetio upitao sam se: "Da li je to znak?" kada se ona rasprsla u dijamanski oblikavani svetli plamen. U početku sam se pitao da je to stvarno, a onda je postala veća, pa manja, pa ponovo veća, pa se pomerala ulevo i udesno i izgledalo je da se igra sa mnom! Kada sam znao da moram da krenem i da se spremim svetlo se ponovo smanjilo i onda se umanjilo uz malo iskričenja za sobom. Nasmejao sam se i pomislio "kako divno". Da li je to bila zvezda?
O: Da, zaista. To je lepo opis kako se 'zvezda' ponaša.

P: (1) Da li su koalicione vlade rešenje za mnoge političke sisteme koji pate od politike suprostavljenosti opozicionih partija? (2) Da li je to oblik vladavine na temelju konsenzusa koga ćemo češće viđati u budućnosti?
O: (1) Da. (2) Da.

P. Imam 12-godišnjeg sina (koji ja autističan), stara duša, ume da bude veoma mudar. Rekla sam mu o Maitreji. On u sebi ima nešto nevinosti, otvoren um za verovanje. Pitao me, da li bi mu se Maitreja pojavio ako bi se on molio. Rekla sam mu da je sve moguće. Da li ste čuli da li se Maitreja pojavljivao deci?
O. (1) Da, imamo više pisama roditelja, čiju je decu 'posetio' Maitreja.

P. Nedavno je ubijen Južnoafrički pobornik rasne nadmoći, Eugene Terreblanche (1941-2010). Pretio je građanskim ratom da bi se očuvala vladavina belaca u Južnoj Africi. Nakon tranzicije zemlje u demokratiju bez segregacije, podsticao je svoje sledbenike na stvaranje nezavisne republike Afrikanera unutar Južne Afrike. Amblem njegove organizacije je uznemirujuće sličan svastici nacista, osim toga jahao je crnog pastuva koji se zvao Atila. (1) Da li je on u stvari bio reinkarnirani nacista? (2) Da li možete da date njegovu strukturu zraka i evolutivnu tačku?
O. (1) Ne, on se bio pobornik rasne nadmoći belih, sličan ali ne sasvim isti kao nacisti. (2) duša:1 ličnost: 6 (1), mentalno telo: 1 (6), astralno 6 (6), fizičko 1 (3), evolutivna tačka 1.0.

P. Iskreno bi voleo da mogu da vam verujem i u stvari neko vreme ste me vukli za nos. Moja žena i ja smo uvek pomagali one kojima je to trebalo, mnogi od njih bili su potpuni stranci, i pomagali bi i nadalje da se naše okolnosti nisu tako drastično promenile, tako da ćemo sada kada se bližimo šezdesetim i sami uskoro završiti na ulici. Ako stvarno postoji spasilac ili Bog, zašto svi ti ratovi i siromaštvo. Podržavali smo par tih televizijskih propovednika, a onda kada sam napisao i tražio malo očajnički potrebne pomoći ni jedan nije bio toliko učtiv da barem odgovori. U svakom slučaju hteo sam da kažem šta mislim.
O.  Istinski mi je žao zbog vaše promene okolnosti, kako vi to blago nazivate, a naročito zato što sam godinama predskazivao ekonomski kolaps, čija ste i vi jedna od žrtava. Želeo bih da istaknem da nikada nisam govorio o Maitreji kao o Bogu ili spasiocu. Naše probleme smo napravili sami sopstvenom pohlepom i sebičnošću (ne u vašem slučaju) i onim što Maitreja vidi kao izvorom sveg zla: našim samozadovoljstvom i osećajem razdvojenosti. Niko ne može da nas 'spasi' osim nas samih, kroz rastuće razumevanje da smo braća i sestre jednog sveta i kroz deljenje resursa sveta, stvarajući tako pravdu i tako postižući mir.

P. Da li je za Argentinu razumno da iz rezervi centralne banke otplati svoj dug MMFu, Svetskoj banci i drugim međunarodnim institucijama? Ako ne koji je ispravan način otplate? Kao i uvek, veoma sam zahvalan za vaša razmatranja u odgovorima na moja pitanja.
O. Argentinski narod je taj koji treba da nađe put da otplati svoj dug. Nije na meni da kažem.

P. Da li su naučnici bili u stanju da reprodukuju hladnu fuziju? Kritičari odbacuju sve tvrdnje o hladnoj fuziji zato što rezultati ne mogu da se reprodukuju u laboratorijama?
O. Više različitih pristupa dovelo je do stvaranja izvesnih ali još uvek ograničenih količina energije. Da su resursi bili na raspolaganju već bi do sada imali fuziju. Naftne i nuklearne grupacije su odlučne da ograniče dalji razvoj.

P. Da li je Majstor Isus rođen u sirijskom telu koje sada ima? Ili je to samo-stvoreno telo?
O. Majstor Isus je rođen u sirijskom telu.

P. Da li je "Bloom Box" prototip za proces nuklearne fuzije koji spominjete u svojim knjigama, takav da predstavlja neiscrpiv bezbedan izvor energije?
O. Ne.

P. U mojoj zemlji, Japanu, smatra se da je trgovina emisijam izvrsna ideja. Logično to zvuči pametno, ali osećam da nešto nije u redu sa tom idejom. Što više slušam političare i ekonomiste kako hvale tu ideju i veličaju njene ekonomske efekte, to mi sve više smrdi. Sumnjam da će mala preduzeća ili siromašne zemlje biti u stanju da kupe svoje emisione kvote. Oni bi morali da se zaduže ili da jednostavno ignorišu svoje kvote. Nije li taj sistem prilika za bankare da zarade još novca? Nije li taj takozvani izvanredni sistem napravljen za dobrobit bogatih zemalja i bogatih osoba? Da li biste molim vas bacili više svetla na nedostatke sistema trgovanja kvotama?
O. Sami ste rekli. To je nepravedno.

Odgovor Bendžamina Krema ja članak Raj Patela:  “Ne treba nam Mesija (a i tako to nisam ja)”, 12.4.2010


U novimana The Guardian u Velikoj Britaniji, 12.4.2010 pojavio se članak autora i ekonomiste Raj Patela pod naslovom ‘Ne treba nam Mesija  (a I tako to nisam ja)’. Nakon što je Bendžamin Krem 14.1.2010. objavio da je Maitreja dao Svoj prvi intervju, na YouTubu su počele da rastu nagađanja koja su dovela do toga da je Raj Patel pogrešno identifikovan kao Maitreja, od strane ljudi koji nemaju veze sa Share Internationalom. Novine i televizije širom sveta preuzele su priču. U nastavku je uređena verzija odgovora Bendžamina Krema.


Želeo bih da kažem par stvari u vezi sa člankom Raj Patela od 12.4.2010, a u vezi sa Maitrejom, Share Internationalom i sobom. Niti ja, niti oni koji su sa mnom u Share Internationalu nemamo apsolutno nikakve veze sa time što je Dr Patel imenovan kao Maitreja, što je posledica koincidencija i okolnosti van kontrole bilo koga od nas. Žao mi je zbog neugodnosti koje je to prouzrokovalo.
Sa punim srcem se slažem sa brigom Raj Patela za siromašne sveta i njegovim težnjama za pravednijim društvom i za te i takve ideje se javno zalažem već 35 godina.

Čini se da Raj Patel vidi stvari kao da ja sugerišemo prisustvo ‘Mesijanske’ ličnosti, koja dolazi da učini sve stvari svetlima i divnima za jedan zahvalan i nehajan svet. Ništa ne može biti dalje od istine. Sam Maitreja izgara da razjasni Svoj stav da svaki kamen i ciglu nove civilizacije mora da postavi samo čovečanstvo. Mi imamo slobodnu volju, koju Maitreja smatra nepovredivom i nikada je neće povrediti.

Po mojem mišljenju Dr Patel izostavlja ogromnu i nezamenjivu dimenziju. Zašto mislimo da su tokom stoleća u čovečanstvo dolazili ljudi kao što su Konfučije, Krišna, Buda, Isus i Muhamed?  Svaki put iznova ispoljavala se doktrina Učitelja sveta – Učitelj dolazi da pomogne čovečanstvu u vremenima krize.

To nije mistična bajka već suptilna istorija sveta. Ulogu Učitelja sveta sada ima Maitreja: prethodnik na toj poziciji bio je Buda. To je položaj u duhovnoj hijerarhiji Majstora, koji se postepeno vraćaju u svakodnevni svet, u kome su nekada živeli kao ljudi. Maitrejino prisustvo je danas motivisano pre svega pozivom upomoć čovečanstva, kako svesnim tako i nesvesnim.

Ne govorim o religiji. Maitreja ne dolazi kao religiozni učitelj, većkao duhovni učitelj u najširem smislu. Maitreja je o religiji rekao: “Religija je kao merdevine, može da ti pomogne dok ne dođeš do krova, ali kada si tamo više ti ne trebaju, možeš da ih daš nekom drugom.”  Maitreja zapravo govori o slobodi: slobodi svakog od nas da bude to što jeste, istinski i potpuno, i On je došao da pokaže čovečanstvu kako da postigne tu slobodu od indoktrincacije i uslovljavanja.

Pod uticajem energija i ideja koje šalje čovek, za koga Dr. Patel misli da je nebitan za naše potrebe, svet se već budi i razumevanje raste.
Maitreja je već govorio milionima preko američke televizije, za sada inkognito, i njegove ideje i energije nadahnjuju mnoge sa novom nadom i odlučnošću da promene svoj svet na bolje.

Ja nisam čovek koji se kladi, ali kladio bih se da će Raj Patel biti među prvima koji će se odazvati na Matrejina učenja.

Bendžamin Krem, 13.4.2010.

Nova poruka Maitreje (26.3.2010)

Ljudi postaju svesni Maitreje, članak Majstora (maj 2010)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta