Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Nova poruka Maitreje

Tokom predavačke turneje Bendžamina Kreme u Parizu, 26.3.2010, putem mentalne telepatije prenesena mu je nova poruka od Maitreje, Učitelja sveta

Pružite mi priliku da vam pomognem; radi toga sam došao.
Prihvatite li me, odvešću vas u vašu sudbinu;
ono što je predodređeno od početka ovog sveta.
Sve zavisi od vas: vi morate da preduzmete korake koji će to omogućiti.
Moramo na sebe da gledamo kao na jedno, kao na braću i sestre,
i zajedno radimo za dobrobit svih.

Nismo različiti, usprkos spoljašnjosti,
jedna smo grupa koje sam i ja deo,
i za koju radim svakog trena svog života.
Želeo bih da znate da je u ovom trenutku moj blagoslov na vama.
Prihvatite moj blagoslov i živite jednostavno i s ljubavlju.
To su kvaliteti bliski mom srcu.

Ljudi postaju svesni Maitreje, članak Majstora, april 2010.

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, april 2010.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta