Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Konačan izbor

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, jun 2004.


Kada čovečanstvo najzad bude uvidelo ludost svoje sadašnje fasciniranosti nasiljem i ratom i odbaci sredstva provođenja svojih akata nasilja, proći će kroz izvanredan preobražaj. Prvi znaci ove najdobrodošlije promene u ljudskom ponašanju mogu da se vide u milionima koji sada marširaju protiv rata i pozivaju pravdu i mir. Ove spontane demonstracije širom sveta su siguran pokazatelj da je čovečanstvo spremno da odbaci prošlost i da, kada bude ispravno povedeno promeni pravac. Ovo se vreme brzo približava.

Usred traume i stresnih uslova današnjice, u srcima i umovima miliona ukazuje se nova vizija budućnosti i oni se u manjoj ili većoj meri odazivaju. Ljudi se bude u odnosu na neophodnost mira ako čovečanstvo treba da preživi. Malo je onih koji imaju sumnji u svojim srcima, koliko god da su upleteni u rat. Tako je pred čovečanstvo postavljena scena za konačni izbor.

Prosečnom posmatraču svet izgleda kao da je pocepan i kao da njime dominiraju oni koji ne dele viziju mira, koji u svakom požaru jedino vide priliku za bogatstvom i moći. Iako je takvih mnogo, većina ljudi su umorni od beskorisnosti rata i traže strategije da zauvek stave tačku na takvu ludost. U njihovim srcima gori nada da će doći novo vreme mira i napretka za sve. Ovi ljudi u svakoj zemlji predstavljaju nadu za svet.

Oni su ti kojima će se Maitreja obratiti u vezi sa svojom pojavom. Oni su ti kojima On predstavlja viziju budućnosti, čak i sada. Oni će se, u brojnim milionima, brzo odazvati Njegovom zastupstvu i upaliti nadu za sve.

Tako će Maitreja ubediti ljude da je dalji nesmotreni razdor beskoristan i opasan. Problemi današnjice su globalni i ne mogu biti rešeni ratom. Da će jedino saradnja doneti mir i obilje. Da jedino kao braća, ruku za ruku, mogu ući u novi svet koji iščekuje njihovu negu. Tako će ljudi odlučiti i okreniti se od ponora. Tako će demonstrirati svoj izbor za život i sa sjajem nade u očima krenuti u zajednički poduhvat ponovne izgradnje sveta.

Vreme odluke je blisko, skoro pred nama. Maitreja je spreman, rad da pokaže put i uputi u novom pravcu. Milioni čekaju njegov savet i nadahnuće, mudrost i ljubav. Maitreja će osigurati budućnost za sve.

 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, novembar 2015.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta