Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Septembar 2015:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International

P. Share International obično objavljuje broj Maitrejinih TV pojavljivanja u različitim zemljama. Imajući u vidu da je Maitreja sveznajući i sveprisutan je li moguće da nam date ideju o nekim drugim načinima na koji deluje u korist čovečanstva u svakodnevnom svetu?
O. Maitrejino delovanje nam je previše složeno da bi mogli da odgovorimo ovde. Može da bude na mnogo mesta istovremeno i deluje na mnogim različitim nivoima. Ne možemo ovde da sažmemo njegov rad.

P. Da li Maitreja nastavlja sa svojim delovanjem na Bliskom Istoku?
O. Da.

P. Je li Maitreja pomogao uključenim stranama da se u julu 2015 postigne međunarodni dogovor o Iranskim nuklearnim mogućnostima?
O. Jeste.

P. Koliko je pojava bilo od poslednjeg broja Share Internationala?
O. Teško je reći jer deluje na tako mnogo različitih frontova istovremeno.

P. Da li se skoro pojavljivao na televiziji?
O. Uglavnom u Kini i na Bliskom Istoku.

P. Da li je verovatno da će opšti ekonomski krah postati očitiji u septembru 2015?
O. Jeste.

P. Da li bi sve zemlje bilo gde trebalo da prihvate kvotu od svih izbeglica, srazmerno svojoj veličini i kapacitetima?
O. Da.

P. Migranti se opisuju kao ’ilegalci’. Šta mislite o tom opisu ljudi koji iz koga god razloga pokušavaju da stignu do Evrope?
O. Neizbežno je da će pokušati da stignu do Evrope, to treba da bude očekivano. To je jedino prirodno. To nije lako za Evropljane ali je veliki problem i mora da se reši.

P. Mnogi ljudi u različitim zemljama gde se migranti ili iskrcavaju ili prolaze prkose svojim liderima i pružaju otvorenu dobrodošlicu migrantima.
O. Dobro je za njih!

P. Papa Franjo izgleda da je nadahnut – u skoro svemu što govori i preduzima. Kako ga vidite?
O. Vidim ga kao briljantnog, divnog i nadahnutog, kako iskreno igra svoju ulogu.

P. Je li papa ’postavljen’ i poslan u ovo naročito vreme da pomogne da se ljudi pripreme i galvanizuju za pojavu Maitreje?
O. Jeste. Jako mnogo.

P. Da li bi Evropska Unija bila ugrožena stvaranjem precendenta u smislu otpisa duga Grškoj?
O. Grčki dug treba da bude otpisan. I ne, to ne bi predstavljalo pretnju Evropskoj Uniji.

P. (1) Koja je razlika između sreće i radosti? (2) Neki kažu da je sreća u životu svestan izbor – da svesno možemo da izaberemo da budemo srećni ili ne? Je li to tačno?
O. (1) Sreća dolazi i prolazi, radost dolazi iz duše i opstaje. (2) Da do izvesne mere, u zavisnosti od okolnosti u životu.

P. Godinama postoji kontroveverza u grupi da li da se postavli veliki baner Partage International (Share International) na štandu koji držimo na sajmovima. Neki mislie da banerom treba da se identifikujemo kao Partage International (Share International) a drugi misli da postoji dovoljno dokumentacije o Partage International na stolovima i posterima. Nije li prioritet da se daje informacija o povratku u javnost majstora mudrosti? Sam Maitreja se ne pojavljuje pod banerom Share Internationala. Kada se čitaju učenja Krišnamurtija, videi se da ne moramo da se identifikujemo sa ’brendom’. Šta mislite o tome?
O. Ako je potreban baner, koristite baner!

P. Zašto je Maitreja 1977. došao u jednu bogatu zemlju (Veliku Britaniju) umesto u siromašnu zemlju poput Bolivije ili Brazila?
O. Zato što su glavni mediji u bogatim zemljama.Nadvladavanje straha od promene, članak Majstora (septembar 2015.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta