Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Nadvladavanje straha od promene

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, januar/februar 2001.


Mnogi iščekuju učitelja sveta sa rastućom verom da može da reši probleme koje ljudi vide kao tako tvrdokorne. Osećaju da mogu da veruju Njegovom mudrom sudu i iskustvu. Da je to istina ne može se poreći. On je uistinu mudar savetnik i ljudi treba da se sa poverenjem oslone na Njegove savete. Zakon međutim ograničava stepen do kojeg On sme da se uplete u delovanje ljudi. Ljudi treba da znaju da Zakon brani upotrebu sile – slobodna volja ljudi ne sme da bude narušena. Tako da ljudi sami moraju da se odluče za promenu: kao Maitreja kaže: ’Ja sam samo arhitekta plana. Vi, moji prijatelji i braćo, ste voljni graditelji blistavog hrama istine.’*

Kada Ga ljudi budu videli, Maitreja će ih naučiti putu mira i ljubavi: obe ove stvari biće spoznate jedino ispoljavanjem deljenja i pravde. Tako, najjednostavnije izraženo, On nudi rešenje za dilemu čoveka.

Čovek čak i sada vidi da se njegove strukture raspadaju. On ne može da razume kako usred izobilja kriminal tako raste i preti. Ne može da razume kako usred izobilja za sreću ne znaju svi ljudi. Ne može da vidi da ljudi žive u strahu i otuda ne znaju za nadu.

Oprez i strah od promene suzbijaju realizam i ljudi se bore sa iznošenim i trošnim strukturama. Istinski i hitni problemi im izmiču, te vode ljude bliže ivici. Strah je utkan u svako delovanje i svaku misao čoveka: sama ta činjenica čini promenu s jedne strane težom a s druge još neophodnijom.

Videćete da Maitreja savetuje promenu, ali želja za promenom mora da opstaje u samom čoveku. Tako će ljudi odrediti brzinu i opseg preobražaja i isto tako će se ispoštovati diktati Zakona.

Maitreja će govoriti o strahu ljudi i pomoći im da savladaju to mnogoglavo čudovište. Pokazaće im da nemaju čega da se plaše osim od stvaranja novog sveta. Mnogi danas sumnjaju da to može da se postigne, ali Maitreja zna da milijarde žude za promenama koje zagovara, za svet koji predočava. Čekaju samo Njegove reči, Njegov glas, Njegov poziv za pravdom. Nade posvudašnjih ljudi i žena će otići ka stvaranju tog novog sveta. Njihove drevne težnje miru i pravdi će najzad naći ispunjenje. Ove težnje i misli se već spuštaju, već pune srca ljudi i umove i već sada stvaraju budućnost.

Svet je spreman, kao nikad do sada, za pojavu Hrista. Nište ne može da spreči ovaj ključan događaj. Čak i ovom trenutku sprovode se završne pripreme. Uskoro će Hrist, Maitreja, učitelj sveta, sam Gospod ljubavi da se otvoreno kreće među nama.

* poruka broj 65, Poruke Maitreje Hrista (Share International)

Izabrali smo da ovde ponovo objavimo članak koji je u uskoj vezi sa nekoliko nedavnih članaka majstora Bendžamina Krema. Oni se odnose na duboke promene koje stoje pred čovečanstvom. To je tema koja je relevantna danas koliko je bila i 2001.

 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, septembar 2015.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta