Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Jul 2015:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International

P. Da li se Maitreja i dalje pojavljuje na kineskoj televiziji?
O. Da.

P. Koliko je do sada bilo intervjua u Kini?
O. Maitreja je do sada dao 34 intervjua u Kini.

P. Da li se pojavljuje i u drugim mestima a ne samo u Kini?
O. Da, u raznim većim i manjim zemljama, bliskim i dalekim.

P. Deluje li Maitreja na Bliskom istoku? Kakav je odziv na Njega i Njegove ideje?
O. Da. Odziv je složen i pomešan.

P. Da li je slučaj da obični ljudi u zemljama gde je Maitreja aktivan reaguju brže i pozitivnije od lidera i zvaničnika?
O. Ne neophodno. Zavisi od zemlje do zemlje.

P. U Share Internationalu iz Juna 2015 u pismu nazvanom ’Poruka nade’ spominje se datum u vezi sa Maitrejinom pojavom: januar 2017. Znači li to da će se tada desiti Dan objave?
O. To bi bilo godinu i po od sada ukoliko se čovečanstvo dobro odazove na Maitrejine energije i Njegove ideje od sada do tada. Maitreja je već rekao da je tačan datum nepoznat, ali da je vreme određeno.

P. Hoće li ljudi koji su ranije videli Maitreju da Ga prepoznaju kada Ga budu videli na Dan objave?
O. Da.

P. Kada čitaoci Share Internationala pišu pisma o svojim iskustvimasa govornikom ili majstorom čini se da se majstor ili govornik lako upamte, ostavljaju jak utisak da je to ’neko poseban’, kako to čitaoci često napišu.
O. Istina!

P. (1) Zašto statue liju ulje ili suze ili krv: je li to ’znak’ jedino verujućima? (2) Je li to delimično i zato da bi se iskazala saosećajna tuga zbog nedaća čovečanstva koje pati?
O. Obe stvari. To je znak da se nešto značajno pokazuje čovečanstvu.

P. Rekli ste ad će Maitreja pokazati čovečanstvu kako smo nisko pali – da smo nekako degradirani i da smo ’pali’ sa ranijeg superiornog stanja. Šta se desilo? Kako i kada smo ’pali’? Kako možemo da se ’oporavimo’?
O. Postojalo je vreme kada je čovečanstvo živelo kao jedno – na primer postojalo je vreme kada nije bilo reči za krađu; ona nije postojala. Možemo da se ’oporavimo’ kada ponovo postanemo jedno.

P. Zašto Share International toliko naglašava ’moć ljudi’? Jel to toliko važno? Zašto?
O. Jeste, to je suštinski važno jer su ljudi ti koji moraju da budu spremni za promene u svetu, i spremni da ih stvore.

P. Da li ’anđeli’ zaista imaju krila? Ili je to samo simbolična ideja?
O. Anđeli ponekad imaju krila, a ponekad ne. Ali se ne koriste za letenje!

P. Šta je ’anđeo čuvar’? Da li oni zaista čuvaju ljude?
O. Svaka osoba ima ’anđela čuvara’, čija je uloga da se brine o sigurnosti osobe.

P. Možete li molim vas, makar ukratko, da objasnite kako i zašto boja utiče na nečije raspoloženje i stanje uma? Može li nošenje izvesne boje da učini da osoba bude stabilnija, smirenija, manje zastrašena npr?
O. Boja odista može da ima jak efekat, ali je to previše komplikovana materija da bismo ovde ulazili u nju.

P. Kada je transmisiona grupa mala, život obično ometa nedeljne sastanke i u grupi se pojavilo pitanje smeta li majstorima ta neredovnost odnosno ne bi li bilo bolje da se uopšte ne srećemo radi transmisija ili da nastavimo da se susrećemo, makar neredovno?
O. Nastavite. Bilo bi dobro da nastavite tako kako jeste, ali bilo bi bolje ako biste mogli učiniti da to bude redovno!

P. Je li dobra ideja da se ideja o Maitreji i majstorima mudrosti prezentuje deci u osnovnoj školi? Ako je tako, da li bi to trebalo da im se predstavi kao alternativa veronauci? Neki kažu da je to nepošteno – jer jer to prezentovanje informacije pod ’lažnim izgovorima’.
O. Religijsko učenje u opštem smislu ne bi trebalo davati deci ispod uzrasta od 14 godina.

P. (1) Ako neko od Maitreje zatraži (posredstvom njegove ’Ruke’) da pomogne delovanje i dubinu kako ta osoba reaguje srcem, da li bi ova molitva mogla da bude uslišena? (2) Ako bi neko od Maitreje tražio da pomogne da se unaprede izvesne veštine koje bi unapredile sposobnost te osobe da informiše ljude vašom infromacijom, da li bi ova molba bila uslišena?
O. (1) Da. (2) Obično ne, ali ima okolnosti kada bi to moglo biti učinjeno.

P. (1) Je li bilo neregularnosti (npr krađe glasova) na poslednjim izborima u Izraelu? (2) Ko bi pobedio da su izbori bili regularni?
O. (1) Da. (2) Bendžamin NetanijahuJuriš novog, članak Majstora (jul 2015.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta