Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Juriš novog

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 16. jun 2015.


Neku ljudi će osećati da su predstojeći meseci najteži koje znaju, koji čine da traže makar tračak nade predaha od sila sa kojima osećaju da ne mogu da se nose.

Za druge će istovremeno postojati uvećan osećaj sopstvene inventivnosti i kreativnost, koliko god to nestvarno može da bude. Sve se brzo kreće ka Novom dobu i uticaju Vodolije, kako god ’čitali’ ovaj događaj. Njegov uticaj će biti istinski moćan.

Kako da ljudi onda reaguju? Prepoznajte to kao dalji korak ka Novom vremenu i u tom prepoznavanju iščekujte pojavu velikog Gospoda. Otvorite kapije srca i uma i budite spremni za juriš novog.

 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, jul 2015.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta