Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Godina pred nama

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 12. januar 2015.


Negde pred kraj ove godine ljudi bi trebalo da vide početak promene u raznim oblastima sveta.  Ono  na šta se do sada gledalo kao na štetno na kraju će biti viđeno kao blagotvorno.

Glad i mržnja zajedno bi mogli da počnu da sve manje dominiraju stranama naših novina.

Mirnije raspoloženje će barem krenuti da menja bes i plemensku svirepost sadašnjice. Ali ne zavaravajte se – to nije kraj poteškoćama. Neke čeka težak period koji im nije dobrodošao, ali tako mora biti, jer su sami stvorili situacije koje ga uzrokuju.

Međutim neće tako biti zadugo. Dobrotvorne energije Vodolije ubrzavaju proces obnove i na to treba gledati kao na osnovni ton budućnosti.

Ljudi posvuda iščekuju promenu i dobiće promenu, bez obzira je li dobrodošla ili ne.

Nemajte straha jer je za sve to najbolje. 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, januar 2015.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta