Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Januar 2015:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International

P. U novembarskom broju iz 2014 Share International magazine objavljeno je da je Maitreja na Bliskom Istoku. Da li je Maitreja i dalje na Bliskom Istoku?
O. Da.

P. Da li Maitreja posećuje više zemalja u regionu ili je ostao u istoj zemlji od kada je prvi put otišao tamo?
O. Posetio je više zemalja.

P. Da li Njegovo prisustvo ima željeni efekat – t.j.da li proizvodi zbližavanje, kompromise, više tolerancije?
O. Prerano je da se kaže.

P. Da li je Njegova namera da na Bliskom Istoku ohrabri zahteve naroda za više ljudskih prava?
O. Ne neophodno. Maitreja je tamo da pronađe načina da se uspostavi mir između različitih religijskih zajednica.

P. Da li Maitreja na svoj dosadašnji rad tamo gledao kao na uspešan?
O. Vidi da ima jop mnogo toga da se uradi. Međutim, Maitreja je uvek optimističan i strpljiv.

P. Da li se Maitreja pojavio na nacionalnim, regionalnim ili lokalnim medijima otkada je otišao na Bliski Istok?
O. Ne.

P. Da li je Duhovna hijerarhija demokratična?
O. Duhovna hijerarhija nije demotratična. Uvek se prihvata razlika u stepenu i ta razlika obezbeđuje drugačiji način rada. Sve to ima veze sa iskustvom; neki majstori su razvijeniji od drugih.

P. Koja je struktura zraka Škotske i je li Škotska trebalo da kaže ’da’ ili ’ne’ u glasanju za nezavisnost?
O. Škotska, moje mesto. Ima li individualne zrake? Njeni zraci su zraci Velike Britanije koja je 2. zrak duše i 1. zrak ličnosti; Škotska isto tako.
Da li su trebali da glasaju Da ili Ne? Trebali su da glasaju da ostanu zajedno, naravno. Kako da imamo jedinstvo ako ne ostanemo zajedno? Jedinstvo je najvažnija stvar. To je najvažnija stvar za Britaniju, kao i za Španiju i druge delove sveta.
Zemlje u Evropi treba da ostanu zajedno ali ne kao jedna država. Evropa je formacija država, a ne država koja namerava da postane Sjedinjene državave Evrope. Suštinski je važno da je Španija Španija, da je Italija Italija, da je Nemačka Nemačka. Svaka nacija ima svoju sudbinu i kako možete da ostvarite tu sudbinu ako njene delove odbacite? To nije moguće. Kada bi se Španija odvojila od Katalonije i Baskije ne bi ostalo ništa. Ne bi bilo Španije, ne prave Španije. To je besmislica. To je jedan san koji je nastano zato što je svet nepravedno podeljen između siromašnih i bogatih. Da se svet i Španija ispoljavaju kako treba ne bi želeli da se raziđu. Isto važi za bilo koju zemlju, Evropu i Britaniju itd.
Zato mi je drago što su Škoti imali zdrav razum da glasaju protiv otcepljenja jer bi to bilo isključivo iz komercijalnih razloga. Oni imaju materijalne dobrobiti zbog kojih bi život u izvesnim delovima Škotske bio lakši, ali ne u Glazgovu. Glazgov ima oko 4 miliona stanovnika i mnogi od njih su siromašni i naravno da su glasali da napuste zajednicu i druge delove koji su relativno bogati i koji su dobro oskrbljeni davanjima Londona pa su srećom glasali da ostanu. Tako da je to na kraju bila velika većina. Moj majstor mi je mesecima unapred rekao da će biti glas za Ne. A kako je proticalo vreme izgledalo je sve tešnje i tešnje, pri čemu se činilo da glas za Da dobija na snazi. Prosto je bilo da su delovi koje je dodirnulo siromaštvo glasali za promenu. A drugi delovi, koji ako već ne žive u luksuzu, žive najmanje dovoljno komforno, mogli su da si priušte da glasaju Protiv.

P. U grupama nas ohrabruju da nađemo nove načine da sa ovom informacijom priđemo javnosti. Koliko je važno da ne razvodnjimo poruku i da se strogo držimo informacije? U grupama je prisutna briga jer neki ljudi žele da učine ovu poruku dostupniju ljudima time što iz nje izbacuju Maitreju i Hijerarhiju.
O. Ako pokušate da svetu kažete da Maitreja dolazi u svet vrlo uskoro i da pomaže čovečanstvu da sagradi jednu civilizaciju itd. a da Ga pri tome ne spomenete videćete da je to veoma teško.
Ništa ne podiže duh čovečanstva kao saznanje da postoji dobra, realna mogućnost da je Maitreja ili učitelj nivoa Hrista u svetu i da stupa u svet i da će delovati sa čovečanstvom da bi se izgradila nova civilizacija. To je toliko inspirativno, toliko uzdiže da ljude ih izgoni iz svog jada a oni će ući u još veći jad kako Mač razdora bude radio svoj posao. To nije još ni krenulo. Ljudi pate i pred mnogim ljudima je još patnje. Ali posao je u velikoj meri odrađen i put da Hrist istupi je čist i to je važna stvar. To je ono što morate da kažete ljudima. Kako ćete to reći zavisi od vas, ali nemojte da to bude previše apstraktno, previše udaljeno od istine.Godina pred nama, članak Majstora (januar 2015.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta