Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Oktobar 2014:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P. (1) Da li Maitreja i dalje daje TV intervjue u Kini? (2) Koliko ih je do sada ukupno bilo u Kini?
O. (1) Da. (2) 8 intervjua u Kini (zaključno sa 6.9.2014.)

P. Molim Vas budite tako ljubazni da nam kažete koliko je Maitreja dao intervjua u svakoj zemlji do sada; to bi nam bilo stvarno od pomoći kad dajemo govore. Ljudi žele da znaju koliko je bilo intervjua u svakoj zemlji.
O. SAD: 29 intervjua (januar 2010 – januar 2011), Meksiko: 14 intervjua (januar – septembar 2011), Brazil: 41 (septembar 2011 – januar 2013), Rusija: 51 (od januara 2013 do maja 2014), Kina: 8 (septembar 2014). Do sada je ukupno bilo 143 intervjua.

P. Da li su intervjui sa Maitrejom bili emitovani na (1) Tajvanu, u (2) Hong Kongu, (3) Singapuru, (4) drugim Azijskim zemljama? (5) Postoji toliko velika kineska dijaspora i vesti o takvoj ličnosti bi, teoretski, mogle daleko da stignu.
O. (1) Da, ali ograničeno. (2) Da, ali ograničeno. (3) i (4) Ne. (5) Istina.

P. Ako do sada Matrejini intervjui nisu emitovani u drugim zemljama, da li su vesti o njima stigle do drugih azijskih zemalja?
O. Da.

P. Ako je ideja vaše poruke da pridobijete što veću pažnju javnosti, zašto bi bilo pogrešno da se objave transkripti onoga što je rečeno u različitim intervjuima sa Maitrejom, za koje tvrdite da su se dogodili? Ako ovi intervjui ostavljaju utisak, zašto do sada nije bilo neko curenja od strane medijskog osoblja koje je verovatno bilo uključeno?
O. Maitreja deluje inkognito. Čak i oni koji rade u produkciji Njegovih pojavljivanja u javnosti nisu sigurni kakav je Njegov istinski status.

P.  Šta vas čini tako sigurnim da je Maitreja ’on’?
O. Radim za Maitreju godinama i znam da razlikujem desnu ruku od leve.

P.  Moje razumevanje je da istorijsko vojno delovanje SAD (npr od prvog i drugog svetskog rata) nije bilo opravdano. Čini se da samo pogoršavamo stvari nastavljanjem ciklusa nasilja. Imajući to u vidu, koje je najbolje delovanje (ili nedelovanje) koje možemo da preduzmemo u vezi sa ISIS?
O. Postojanje ISIS je posledica rata u Iraku i podela koje su nastale nakon smrti Sadama Huseina. To je takođe posledica i osećanja nejednakosti kojeg imaju siromašni članovi muslimanske zajednice kao celina. Postoji samo jedan izlaz iz tog velikog problema a to je onaj koji je predložio Maitreja – deljenje proizvoda sveta, sloboda i pravda za sve narode.

P. Da li ste vi stavili reč u usta Majstora kada ste im pripisali apsurdnu tvrdnju da je 80 procenata globalnog zagrevanja ili klimatskih promena posledica delovanja čoveka? Najdramatičnija klimatska promena se desila pre industrijske civilizacije, možda čak i pre same civilizacije – ledena doba, srednjovekovno zagrevanje i malo ledeno doba, kada su sajmovi tokom zime držani na zaleđenoj Temzi. Koliko vam pomaže da nudite toliko slabo utemeljene tvrdnje, recimo poput toliko mnogo religijskih fundamentalista, tvrdnje koje nauku i razum čine inferiornim u odnosu na ono što bi trebalo da bude Božansko otkrovenje, ali je očito daleko od toga?
O. Ja sam prilično svestan raznih klimatskih promena koje se protežu unazad ali nije to ono o čemu sam govorio. Nisam govorio o isotrijskim klimatskim promenama nego o nedavnom uticaju pogrešnog korišćenja dobara planete koje je učinilo da je čovek 80% odgovoran za globalno zagrevanje u poslednje vreme.

P. Kako Hijerarhija vidi ulogu NATO-a sada i u budućnosti? (2) Da li bi NATO trebalo rasformirati?
O. (1) Kao neophodno grupisanje u svetu. (2) Ne.

P. Aktivnost sunčevih pega u poslednjoj nedelji avgusta i početkom septembra 2014 bila je dramatična. (1) Kakav je energetski efekat ovakvih silovitih sunčevih oluja na našu planetu i čovečanstvo? (2) Da li su takve sunčeve erupcije dobrotvorne za našu planetu?
O. (1) Na mnogo načina dubok. (2) Da.

P. Koliko još mnogo bombardovanja može da izdrži zemlja? Iz mnogo vaših knjiga znam da smo, usled toga što ne živimo u slozi sa našim sugrađanima na zemlji, saučesnici u stvaranju haosa u svetu. A ukoliko vrlo skoro ne preduzmemo mere da upravljamo zagađenjem okoline na ovoj planeti više neće biti života. Kakav je uticaj koji ova bombardovanja imaju na ovu lepu planetu, jedinu planetu koju imamo da na njoj živimo?
O. Ono što preti ekologiji sveta nije toliko bombardovanje koliko potpuno pogrešno korišćenje dobara.

P. (1) U vezi sa Ukrajinom, je li ta zemlja deo sfere uticaja Rusije? (2) Da li bi EU i SAD trebalo da se suzdrže uplitanja u njihove unutrašnje stvari?
O. (1) Da, jeste. (2) Da. Međutim Ukrajina više nije deo onoga što je bio Sovjetski savez i  iako je unutar ruske sfere interesa, mora se poštovati njen suverenitet.

P. Nedavno sa počeo da čitam knjige Bendžamina Krema i Elis Bejli (Alice A. Bailey) i naišao sam na reference na ’Plan’. Želeo bih da znam ako možete da mi kažete tu informaciju, u vezi sa Planom ili da mi kažem gde mogu da dobijem dalje informacije.
O. Plan je Plan Hijerarhije za usavršenje ljudi. To je Plan evolucije svesti. Izučavanje knjiga Elis Bejli će vam dati jasnu ideju o tom predmetu.

P. Letimičan pogled po internetu sugeriše da izgleda da se povećava aktivnost NLOa. (1) Je li to istina? (2) Da li svemirski ljudi podižu nivo svoje aktivnosti? (3) Da li svemirski ljudi dozvoljavaju da oni sami i njihovi svemirski brodovi budu viđani češće?
O. (1) Da. (2) Da. (3) Ne značajno.

P. (1) Da li se više krugova u žitu pojavljuje na novim lokacijama? (2) Da li mediji o tome više izveštavaju?
O. (1) Da. (2) Ne, čak nasuprot, manje.

P.  Da li je slobodna volja čovečanstva tako sveta Majstorima da bi nam dozvolili da uništimo našu planetu ukoliko ne postoji dovoljno velika grupa koja se dovoljno odaziva? Ili će doći kritična tačka u (nadam se bliskoj) budućnosti kada će istupiti,  čak i ako nije dosegnut optimalan nivo prijemčivosti, da bi prisilili čovečanstvo da deluje zajedno da bi  izlečilo planetu i nas same. Nije li ova planeta, koja je telo našeg Logosa i Njegov Plan, veći prioritet Majstorima nego poštovanje slobodne volje čovečanstva koje je usmereno ka nalaženju načina da uništi sebe i planetu na kojoj živi? Mislim da bi istupanjem pre nego što to dozvoljava naša slobodna volja mogli da nas učine svesnim ranije i da nam pomognu da popravimo stvari, pre nego što problemi postanu nepovratni. Vaše objašnjenje, molim vas?
O. Majstori su jedini koji mogu ispravno da procene situaciju i koja je tačno tačka kada je dosegnut dovoljan odziv čovečanstva, tako da se ovo pitanje ne postavlja, osim teorijski.

P. Postoji li homeopatski lek koji može da uspori brzinu razvoja Alcajhemerove bolesti?
O. Nisam homeopata, ali jedini lek koji je koristan je voda iz Tlakote ili Nordenaua koju je u oba slučaja energizovao Maitreja. Ove vode podižu imuni sistem. (Takođe pogledajte pitanja i odgovore iz SI Jul/avgust 2013).

Ljudi i zraci

Licia Albanese (1909-2014) Italijanska operska pevačica
Duša: 2, Ličnost: 4(4), Mentalno telo: 3(3), Astralno telo: 6(4), Fizičko telo 3(7), Tačka evolucije: 1.37

Richard Attenborough (1923-2013), Britanski glumac, producent i režiser
D: 2, L: 4(7), M: 1(7), A: 2(4), F: 7(3) TE:1.6

Lauren Bacall (1934-2014), Američka glumica
D:2, L: 4(7), M:6(4), A:4(6), F: 7(3), TE: 1.34

B K S Iyengar (1918-2014) Indijski učitelj joge
D:2, L: 5(7), M:3(7), A: 4(6), F: 3(7), TE: 3.5

Robin Williams (1951-2014), Američki glumac
D:2, L:6(4), M: 6(2), A:6(2), F:3(7), TE: 1.2

Prve žene akademici

Mari Sophie Germain (1776-1831) Francuska matematičarka, fizičarka i filozof
Uprkos protivljenju roditelja i društvenim barijerama sama se obrazovala koristeći očevu biblioteku i kroz korespodenciju sa slavnim matematičarima poput Lagranža, Ležandra i Gausa. Njen esej o teoriji elasticiteta je osvojio veliku nagradu Pariske akademije nauka. Njen rad na Fermaovoj poslednjoj teoremi stvorio je osnove za rad matematičara koji izučavaju taj predmet za stotine godina nakon nje.
D: 2, L: 1(6), M: 5(7), A: 2(6), F: 3(7), TE 1.6

Mary Fairfax Somerville (1780-1872) Škotski naučni pisac i erudita koja je studirala matematiku i astronomiju
D: 2, L: 3(7), M:3(7), A: 6(4), F:3(7), TE: 1.5

Isotta Nogarola (1418-1466), Italijanski pisac i intelektualka.
Postala je jedna od najpoznatijih ženskih humanista italijanske renesanse, nadahnjujući generacije ženskih umetnika i pisaca. Njen najuticajniji rad je bio predstava Dijalog o Adamu i Evi, u kojem je diskutovala relativnu grešnost Adama i Eve, kojim je otvorila vekovnu diskusiju o polu i prirodi žene.
D: 2, L: 5(7), M: 3(7), A: 4(6), F: 3(7), TE: 1.5

Ada Lovelace (Augusta Ada Byron, Kontesa Lovelace (11815-1852) Engleska amtematičarka i pionir kompjuterske nauke
Ćerka romantičarskog pesnika Georg Gordona, Lorda Bajrona. Studirala je kod Charlesa Babbage čije su diferencijalne mašine i analitičke mašine bile vesnici modernih kompjutera. Njen sopstveni doprinos je bio da odredi koliko takva mašina može da izračuna Bernulijevih brojeva.
D: 2, L: 2(6), M: 3(7), A: 4(6), F:3(7), TE: 1.64

Mač razdora, članak Majstora (oktobar 2014.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta