Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Mač razdora

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 6. septembar 2014.


Mnogi veruju da uprkos Maitrejinom prisustvu u svetu sve postaje više preteće i nestabilnije nego do sada. Mnogi se pitaju šta Hijerarhija čini da olakša mnoge probleme i poteškoće koje ih ostavljaju u strahu, nespremne za povećanu tenziju sadašnjeg trenutka.

Istina je da se svet zaista priprema. U trenucima visoke napetosti i promene ljudi na probleme gledaju ograničenog vidika – koji neizbežno imaju – na istinsko stanje društva. Čovečanstvo umišlja da svi ovi događaji imaju isti uticaj i značaj na budućnost, dok je istinski vidik, kojeg jedino Majstori mogu da imaju, potpuno drugačiji. Majstori vide događaje kao da se dešavaju na ravnoj površini i jedino kao potencijalne. Znaju da će neki prevladati i usloviti promenu sveta, dok će se drugi prosto povući, bez ikakvog ostavljanja traga. Čovečanstvo, sa svojim ograničenim pogledom, vidi sve ove događaje kao da imaju veze sa njegovom budućnošću, ali to zasigurno nije slučaj. Iz ugla Majstora čovečanstvo nikada nije bilo toliko spremno za novi svet koji će doneti budućnost. Nikada nije bilo toliko blizu vremena nadahnuća i spremnosti da se radi zarad zajedničkog dobra.

Kada je Hrist rekao da će se vratiti (onda kada se ne budemo nadali) nije to bilo da bi doneo nežne reči lažnog mira već mač, Mač razdora, koji će odvojiti oca od sina i brata od brata. Baš je to delovanje Mača razdora kojem danas svedočimo. Maitrejina energija ljubavi stimuliše svakog: onoga koji voli i koji deluje zarad pravde i deljenja ali isto tako onoga koji izaziva podele, raskole i pohlepu u svetu. Na taj način, kroz jasno suprotstavljanje stvoreno Mačem razdora, ljudi mogu da dođu do istinskog izbora za budućnost – budućnosti za sve ljude, jadne i gladne kao i ljude od novca i one koji razaraju mir u svetu. Svako od nas mora da odabere na kojoj strani ove podele nalazi svoju istinu. 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, oktobar 2014.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta