Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Jun 2014:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share InternationalP. (1) Da li Maitreja i dalje daje TV intervjue u Rusiji? (2) Koliko ih je do sada bilo? Koji je sada ukupan broj u Rusiji?
O. (1) Da. (2) 48 (zaključno sa 29.4.)

P. Molim Vas budite tako ljubazni da nam kažete koliko je Maitreja dao intervjua u svakoj zemlji do sada; to bi nam bilo stvarno od pomoći kad dajemo govore. Ljudi žele da znaju koliko je bilo intervjua u svakoj zemlji.
O. SAD: 29 intervjua (januar 2010 – januar 2011), Meksiko: 14 intervjua (januar – septembar 2011), Brazil: 41 (septembar 2011 – januar 2013), Rusija: 48 (od januara 2013 do sada). Do sada je ukupno bilo 132 intervjua.

P. (1) Mnogi ekonomisti predviđaju krah berze u 2014. Da li su u pravu? (2) Da li je o tom krahu govorio vaš majstor u aprilskom članku u Share Internationalu? (3) Da li Maitreja i dalje čeka da se desi taj slom da bi se više pojavljivao?
O. (1) Verovatnije sledeće godine. (2) Da – to je više nastavak kraha koji je počeo 2008. (3). Maitrejina pojava je pitanje spremnosti čovečanstva da se odazove na Njegove ideje. Takav krah može dobrano da ubrza proces.

P. Nakon ’recesije’ odnosno kraha berze iz 2008. ovde u Americi mnogi su razočarani što vide toliko malo smislenih reformi u odnosu na tako pogubnu ekonomsku krizu koja je pogodila mnoge. Berze cvetaju usled malignih tehnika klanja za koje Maitreja kaže da ’pogoduju manjini na uštrb većine’; u emisiji CBS programa 60 Minuta od 31.3.2014. u kojoj je učestvovao pisac Michael Lewis pojavile su se tvrdnje da je berza SAD nameštena; tako da nisam bio iznenađen kada je vaš majstor u članku u aprilskom broju Share Internationala 2014 suerisao da ’je sve veća komercijalizacija svakog aspekta današnjeg života po sebi ’tempirana bomba’ čije će okidanje baciti sadašnje ekonomske strukture na kolena… To vreme nije daleko’. Ovaj jezik čudno podseća na upozorenja koja su prethodila krahu iz 2008.
(1) Da li je ovde na snazi zakon uzroka i posledice? (2) Hoće li ovaj događaj izazvati još jedan poziv na buđenje međunarodnih tržišta i, nadajmo se, pripremiti svet za mudar i zdrav savet Maitreje? (3) Može li ova pretnja u svojim posledicama po patnju u svetu da donese više kratkoročnih pretnji pre Dana objave?

O. (1) Da. (2) Nadajmo se da da. (3) Ne za sve, ali u nekim zemljama.

P.  Deljenje se naglašava u svakom broju Share Internationala. Svi se podstiču da dele.  Imam samo jedno pitanje. Nije svako u poziciji da pomogne i deli, ne čini li to da se ti ljudi osećaju inferiorno jer e mogu da učestvuju? Slažem se sa globalnim apsektom deljenja u budućnosti, samo sam se pitao u vezi sa ovim.
O. Deljene na način o kojem mi (Share International) koristimo tu reč znači deljenje dobara sveta – to nije pojedinačna stvar, već može jedino da se desi u globalnim razmerama.

P. Kako da razumemo vašu informaciju da ’Maitreja ima 2 milijarde ljudi na koje može da računa’? Znači li to da za Maitreju radi dve milijarde ljudi? Ako Maitreja ima Svojih dve milijarde ljudi zašto se od nas u grupama traži da ’udvostručimo svoje napore’?’
O. O, kakvo tužno pitanje! Zašto uopšte radite bilo šta da učinite znanom činjenicu o Maitrejinom povratku i planovima Hijerarhije za preobražajem sveta? Da li se izvadili svoje časovnike da proverite da ne preterujete sa aktivnostima u ovom trenutku?
Maitreja može da se pozove na dve milijardee ljudi, ovo su ljudi na koje On može da se osloni da će se odazvati na Njegov poziv na zdrav razum i promene u funkcionisanju sveta. Ali od njih je samo malecni deo trenutno uključen u pripremu puta za Njega i Njegovo učenje. Tako je teret sada na ovom relativno malom broju ljudi da udvostruče svoj trud neposredno pre i nakon Dana objave.
Ako zaista verujete da ’odgovarate na Njegov poziv’ kako uopšte možete da ga odbijete?

P. Prvo pismo ’Mudar savet’ u majskom broju Share International-a dodirnulo je vrlo važnu stvar koja je verovatno prisutna u mnogim grupama po svetu. Govornik postavlja mnoga vitalna pitanja: na žalost ne daje odgovore! U našoj grupi oglašavamo i odvajamo novčana sredstva i trud u stvaranje veoma različitih tipova oglasa za koje se nadamo da će podstaći mnoge različite ljude. Zašto ne privlačimo više ljudi – baš kao u pismo ’Mudar savet’? Šta da se radi?
O. Bojim se da postoji tendencija da se takvi sastanci organizuju na isti način: da se o istom predavanju uvek isto razmišlja, umesto da se pokuša da se uvede novi, iznenađujući elemenat koji će privući više ljudi. Učinite to dramatičnijim, a ne kao da silazi sa trake. To je pitanje korišćenja imaginacije kao i organizacije.

P. Je li podela između Šiita (Alavita) manjine Bašara Al Asada i drugih frakcija Suni većine jedino rešenje za Siriju da bi se sprečile užasne patnje?
O. Podela trenutno ne bi bilo rešenje u sadašnjoj situaciji jer ima tako mnogo različitih grupa koje su uključene u borbu. I America sa svojim saveznicima i Rusija sa svojim deluju sa daljine, kroz druge agencije na izradi dugoročnog plana.

P. Čitao sam u islamskim hadisima o predskazanjima o čoveku koji se zove Mahdi. Ovi hadisi su napisani pre 1400 godina pa ipak opisuju kao dobrog čoveka i moćnog vođu koji će doći i voditi Islamske vernike u mir, red i sreću.
Prema velikom broju Šia vernika, uključujući i vođe Irana i Hezbolaha, taj čovek je sada na planeti, samo čeka na krilima pravi trenutak da istupi i otkrije se. Je li obećani Mahdi zaista iza pozornice? Je li on stvarno Maitreja? Ili će on delovati ruku pod ruku sa Maitrejom?

O. Kao što hrišćani iščekuju Hrista, budisti očekuju Maitreja Budu, tako i muslimani očekuju Imama Mahdija. Sve su to imena za jednog istog: Matreju, koji otvoreno deluje u svetu, iako za sada inkognito.

P.  Život Isusa je bio izvanredno sveobuhvatan jer je učinio takvu neverovatnu žrtvu i demonstrirao takvu ljubav i duhovnu volju. (1) Hoće li svet vremenom prepoznati značaj Uskrsa i uskrsnuća svuda po svetu? (2) Hoće li nam majstori u budućnosti dozvoliti da vidimo ’bioskop’ – onakve događaje kako su se stvarno odvijali u životima velikih ličnosti – poput Isusa?
O. (1) Da. (2) Da.

P. (1) Da li je tačan biblijski opis događaja u Getsemanskom vrtu i kasnije na raspeću? (2) Da li je knjiga svetog Ivana najtačnije od svih jevanđelja?
O. (1) Manje ili više. (2) Ona se ne nadmeću. Svaki učenik je pisao iz sopstvenog iskustva, razumevanja i iz svoje tačke evolucije.

P. Kako je moguće da učenici nisu prepoznali Isusa nakon što ga je oživeo Maitreja?
O. Prepoznali su ga, ali im je bilo teško da veruju.

P. Možete li molim gas da mi kažete da li je Isus tokom poslednje večere zaista rekao da bi u znak sećanja na njegov život posvećen hleb i vino trebalo da se smatra njegovim telom i krvlju? Je li ova scena simbol nečega drugoga? Ako jeste, čega?
O. Njegove reči nisu trebale da budu shvaćene doslovno kao što se to čini, već figurativno. Uprkos tome, svaki put kada se uzima pričešće ono je nabijeno od strane majstora Isus, ili, ako je sveštenik dovoljno evoluirao i Maitreja Sam.

P. (1) Da li je Bah bio nadsenjen ili nadahnut? (2) Da li je on bio naročito inspirisan ili je pisao pod neposrednim nadahnućem kada je pisao Pasije svetog Matije i svetog Ivana? (3) Šta mislite koja od Bahovih kompozicija je najviše ’majstorska’ u smislu da je bila inspirisana od strane majstora mudrosti?
O. (1) Da, i jedno i drugo. Mora da se razume terminologija. Nadahnuće u okultnom smislu znači da je dostignuta određena tačka u odnosu sa svešću majstora. To uključuje nadsenjivanje. (2) Da, za obe. (3) Pasija svetog Mateje.

P. Bendžamin Krem i Džordž Adamski objašnjavaju i upozoravaju u svojim knjigama o opasnim uslovima koji nastaju usled nuklearnog testiranja i nuklearnih instalacija koje rezultuju opasnim koncentracijama radijacije. Adamski govori o atomskim oblacima: ’kada bi neki od naših aviona dotakao tako nevidljiv ’oblak’ on bi ili eksplodirao ili bi se raspao, očima posmatrača bi se činilo kao da je nestao, i time objašnjava neka od misterioznih nestanaka aviona. (1) Da li se slažete? (2) Da li je to slučaj sa nedavnim nestankom Malezijskog aviona?
O. (1) Da. (2) Ne.

Zraci


Chinua Achebe (Albert Chinualumogu Achebe) (1930-2013), nigerijski pisac, pesnik, profesor i kritičar, najpoznatiji zbog svoje prve novele: Stvari se raspadaju
D:2, L: 3 (7), M: 6 (4), A: 4 (6), F: 3 (7), TE: 1.4

Tony Benn (1925-2014) Britanski političar, pisac i borac za mir
 D:2, L: 4 (6), M: 1 (3), A: 4 (2), F: 3 (7), TE: 1.6

Richard Rodney Benett (1936-2011) Engleski kompozitor:
 D:2, L: 4 (4), M: 3 (6), A: 6 (4), F: 7 (3), TE: 1.2

Bob Crowe (1961-2014) Britanski vođa sindikata:
 D:2, L: 6 (4), M: 3 (7), A: 4 (6), F: 3 (7), TE: 1.3

Mbayo Diagne (1958-1994) Senegalac, UN posmatrač za koga se smatra da je spasio na stotine života tokom genocida u Ruandi
 D:2, L: 3 (7), M: 7 (3), A: 4 (6), F: 3 (7), TE: 1.3

Juanita Moore (1914-2014) američka glumica:
 D:2, L: 4 (6), M: 3 (7), A: 4 (4), F: 7 (3), TE: 1.3

Paul Dirac (1902-1984) britanski fizičar:
 D:4, L: 3 (7), M: 7 (3), A: 4 (6), F: 7 (3), TE: 1.26

Kahlil Gibran (1883-2014) libanski filozof i pisac:
 D:6, L: 3 (6), M: 2 (4), A: 6 (2), F: 3 (7), TE: 1.85

Alice Herz-Sommer (1903-2014) Austrougarka, Jerverjka, koncertna pijanistkinja koja je svirala u orkestru u koncentracionom logoru u Teresienstadt-u.
 D:3, L: 3 (6), M: 4 (6), A: 2 (6), F: 3 (7), TE: 1.3

Richard Hoggart (1918-2014) britanski teoretičar kulture:
 D:2, L: 3 (7), M: 1 (2), A: 2 (6), F: 3 (7), TE: 1.7

Brian O ’Leary (1940-2011) američki naučnik i astronaut:
 D:2, L: 4 (6), M: 3 (7), A: 2 (6), F: 3 (7), TE: 1.2

Frans von der Lugt (1939-2014) holandski sveštenik jezuita, koji je pomogao opkoljenim stanovnicima u Homsu u Siriji:
 D:2, L: 4 (6), M: 3 (7), A: 4 (6), F: 7 (3), TE: 1.5

 

o

Kockarski potezi, članak Majstora (jun 2014.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta