Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Maj 2014:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share InternationalP. (1) Da li Maitreja i dalje daje TV intervjue u Rusiji? (2) Koliko ih je bilo do sada? Do 14.3.2014. bilo ih je 31. Koliko ih je bilo ukupno u Rusiji do sada?
O. (1) Da. (2) 46 (zaključno sa 7.4.2014)

P. Molim Vas budite tako ljubazni da nam kažete koliko je Maitreja dao intervjua u svakoj zemlji do sada; to bi nam bilo stvarno od pomoći kad dajemo govore. Ljudi žele da znaju koliko je bilo intervjua u svakoj zemlji.
O. SAD: 29 intervjua (januar 2010 – januar 2011), Meksiko: 14 intervjua (januar – septembar 2011), Brazil: 41 (septembar 2011 – januar 2013), Rusija: 46 (od januara 2013 do sada). Do sada je ukupno bilo 130 intervjua.

P. Može li molim vas Vaš majstor da opiše kakvo je stanje Britanije u ovom trenutku – društveno, politički i ekonomski?
O. Zbunjeno.

P. Najnoviji članak vašeg majstora govori o ’kolapsu svetske ekonomije’ i kaže da će ovaj događaj imati efekat na to kako se gleda na rat; vaš majstor takođe spominje ’borbu za opstanak’. Šta će izazvati takav kolaps?
O. Kolaps berzanskih tržišta.

P. Šta je ’treće oko’? Može li se ono razviti po volji? Na kojem stepenu može da se otkrije?
O. Ono se samo razvija kada je osoba spremna da ga koristi.

P. Kako jata ptica ili riba uspevaju da se koordinisano kreću toliko savršeno – sve lete ili plivaju tako savršeno usklađeno?
O. Zato što sve lete u telepatskom kontaktu. Telepatija je prirodna sposobnost koju deli životinjsko carstvo i ponekad ljudsko carstvo.

P. Čini se da mnoga pisma koja su nedavno objavljena u Share Internationalu beleže kontakt sa glasnogovornikom za majstora Isusa i/ili Matreju. Isto tako se čini da je tokom poslednjih par meseci bilo manje kontakata sa Maitrejom. Je li to možda indikacija da su Isus i Matreja toliko fokusirani na pripremu Dana objave da se zbog toga manje sami pojavljuju? Da li možda postoji jači nego inače podsticaj ka Danu objave, sada kada je mnogo bliži? Duboko vam hvala za sve što činite i što ste učinili za svet – za sve nas.
O. Majstori žele da uvek kada je to moguće i korisno naprave kontakt sa nama – onima koji pripremaju put za Njih. Ali pošto su Maitreja i majstor Isus sve više i više angažovani na mnogim poljima oni u stvari više govore glasnogovornike i predstavnike na ovaj način.

P. Čitao sam vašu knjigu The Great Approach i palo mi je na pamet pitanje. Na strani 65. postoji pitanje u vezi sa Maitrejinom pojavom nakon Dana objave. Ono kaže: ’Da li će On uzeti određen i konzistentan oblik kao što je na slici iz Najrobija (snimljenoj 11.6.1988.)’. Odgovor je ’Da’. Ali pitam se da li će Maitreja nakon Dana objave uzeti isti oblik kao što je imao u Najrobiju? Da li bi to značilo i da je Maitreja koristio oblik kakav je koristio u Najrobiju za pojavljivanje religijskim grupama u dekadi nakon 1988?
O. Maitrejina pojava će biti onakva kakav je On i kakav je oduvek bio u njegovoj tački fokusa (London). Oblik koji je uzeo u Najrobiju bio je podrazumevan oblik.

P.  Hoće li Svemirska braća koristeći svoje NLOe, uz pomoć tehnologije svetlosti, promeniti putanju asterioda da bi ih uklonili sa putanje prema Zemlji?
O. Da, ako se budu činili opasnim.

P. Po mojem mišljenju izjave i akcije predsednika Putina prema Ukrajini bile su hladne glave, mudre i razumne. Da li je predsednik Putin na bilo koji način nadahnut od Maitreje ili majstora?
O. Ne.

P.  U aprilskom broju Share Internationala u Pitanjima i odgovorima pisali ste o tome kako je strah zaraza koju dobijate od drugih – roditelja, učitelja itd. Mislim da sam zaražen i da ga imam čitavog života.  Može da bude parališuć. Imate li sugestija kako bi se neko mogao osloboditi ove zaraze straha?
O. Pročitajte članak ’Nadvladavanje straha’ iz Maitrejine Misije, II deo.

P. Većina savremenih naučnika se slaže da su dinosauri izumrli kao posledica velikog meteora koji je zemlji doneo dugu tamu. Ne uči li drevna mudrost da je prvi (materijalni) svet (Lemurija) bio uništen vatrom a drugi (Atlantida) vodom? Ako je tako, šta u tom slučaju ovi naučnici previđaju? Istinu?
O. Najveći broj naučnika ne smatraju da su Lemurija i Atlantida bili stvarni.

P.  Danas postoji sasvim nova bolest koja se zove Morgellonova bolest, koja se čini brzo širi i prouzrokuje razne vrste opštih problema koji za sada ne mogu da se leče.  Ponekad se pod kožom pojavljuju plikovi koji uzrokuju nepodnošljiv svrab ili lezije koje se šire čitavim telom. Koliko je poznato do sada nisu identifikovani bakterija ili virus. Neki smatraju da bi ovi simptomi mogli da budu posledica nano čestica koje je organizam asimilirao. Da li je ova hipoteza korektna?
O. Da.

Nova civilizacija, članak Majstora (maj 2014.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta