Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Nova civilizacija

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, avgust 1982.


Početkom Novog doba koje se rađa, mnogima je teško da zamisle oblik civilizacije i kulture koja će počastvovati buduće vekove. Većina pokušaja da se to učini zaplete se u materijalističku viziju; retko se uočava trud da se utelotvori aspiracija čovečanstva ka životu duhovnog značaja i izražaja.

Pokušajmo da predvidimo budućnost u ravnima nove civilizacije i kulture. Uskoro će biti preduzeti koraci u novom pravcu. Uskoro će biti postavljeni novi znaci koji čovečanstvu ukazuju put unapred. Promene će u početku biti postepene, ali će, uz sve snažniji impuls, na kraju sve da bude obnovljeno.

Razmotrimo prirodu elemenata koji će činiti novu civilizaciju. Izvanredan stav novog vremena bi će pokušaj da se stvore ispravni odnosi, da se izrazi dobra volja. Masovno pomeranje naglaska od individualnog ka grupnom će reorijentisati čovečanstvo prema plodonosnijim pravcima, i odraziće se u stvaranju struktura koje su usklađenije sa Božijim planom. Dalja karakteristika budućeg vremena biće potreba da se bolje spozna priroda Boga i da se uđe u bliži odnos sa tim Božanstvom. Od toga da je periferna u životima ljudi, ova potreba će postati najvažnija u životima miliona. Uporedo sa ovim pristupom Bogu desiće se novo poštovanje svih manifestacija života, dovodeći čoveka tako u bolje poravnanje sa podljudskim carstvima. Ovaj novi osećaj odgovornosti za niža carstva će ubrzati njihovu evoluciju i tako služiti Planu.

Neće proći mnogo vremena, a novi pristup nauci će otvoriti put za potpuno promenu pristupu ljudi stvarnosti u kojoj živimo. Nova nauka će pokazati čovečanstvu da je sve Jedno, da je svaki fragmentarni deo kojeg smo svesni intimno povezan sa svim drugima, da su odnosima upravljaju izvesni zakoni, matematički određeni i da je unutar svakog fragmenta potencijalna Celina. Ovo novo znanje će ljudima preobraziti iskustvo sveta i iskustvo jednog u odnosu na drugog i potvrditi im istinu da su Bog i ljudi Jedno. Na taj način će nova nauka demonstrirati čovekovu božanstvenost i vodiće do uspostavljanja nove svetske religije. Drevna šizma između religije i nauke će biti isceljena a čoveku će biti dat novi duhovni impuls.

U ovoj plodnoj klimi prirodno će se razvijati skrivene psihičke moći čoveka, a ogroman potencijal ljudskog uma porobiće prostor i vreme i upravljati energijama samog univerzuma.  Resursi ljudskog duha su neograničeni. U kreščendu otkrovenja čovekovom zaprepašćenom pogledu biće otkrivena slava neviđenih svetova i shvatiće se puni opseg božanske kreacije.

Sve to čeka čoveka dok on stoji na pragu iskustva Vodolije. Vode života Vodolije, koje mu kanališe Hrist, probudiće u njemu njegovu uspavanu božansku svest i pokazati mu da je Bog kakav jeste. Pod mudrim vođstvom Hrista i Njegove braće, čovek će postići pun opseg otkrivene božanstvenosti, koja je njegovo pravo po rođenju, samo kada bi znao.

Korak po korak, vek za vekom, čovek će izgraditi civilizaciju koja će ispoljiti njegovo sve veće ispoljavanje božanstvenosti; jednu kulturu u kojem će lepota božanske kreacije biti ispoljavana u svim svojim aspektima, ogledalo u kojem će se Božanska ideja odražavati u svoj svojoj slavi.

Tako će čovek zauzeti svoje istinsko mesto u šemi stvari po Božanskom planu. Tako će, pod nadahnućem Hrista, preobraziti ovaj svet – razjedinjen strahom, dogmom i mržnjom – u ono čime upravlja Zakon ljubavi, u kojem su svi ljudi braća, u kojem ono što je vezano za božansku prirodu vezuje pažnju čoveka i upravlja njegovim životom. Tako će se ostvariti čovekovi snovi o božanstvu, tako će se ostvariti njegov potencijal, tako će se ispuniti njegova sudbina. 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, maj 2014.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta