Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

April 2014:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share InternationalP. (1) Da li Maitreja i dalje daje intervjue u Rusiji? (2) Koliko ih je bilo do sada? Zaključno sa 6.2.2014. bilo ih je 36. Koliko ih je bilo do sada u Rusiji ukupno?
O. (1) Da. (2) 41 (zaključno sa 14.3.)

P. Molim vas budite ako ljubazno da nam date pregled koliko je Maitreja dao intervjua do sada u svakoj zemlji, to bi nam stvarno koristilo kad dajemo govore. Ljudi žele da znaju koliko je intervjua bilo u svakoj zemlji.
O. SAD: 29 intervjua (januar 2010 – januar 2011), Meksiko: 14 intervjua (januar – septembar 2011), Brazil: 41 (septembar 2011. – januar 2013.), Rusija: 41 (od januara 2013 do sada). Do sada je bilo ukupno 125 intervjua.

P. Da li je Maitreja povećao broj Svojih intervjua imajući u vidu sadašnje probleme u Ukrajini i Rusiji?
O. Ne.

P. Da li je Maitreja bio prisutan na demonstracijama u Kijevu?
O. Da.

P. Da li je majstor u Moskvi bio uključen na bilo koji način u sadašnju situaciju u Rusiji i Ukrajini da bi pokušao da smiri napetosti?
O. Ne neposredno.

P. Da li možemo da se nadamo da će moć naroda u Rusiji koji traži mir uticati na situaciju?
O. Da.

P. Šta biste poručili ljudima koji se čine da su nešto napredniji ali okreću leđa služenju, osećaju da ’nisu spremni’ da služe?
O. ’Spremite se i nemojte da propustite šansu! Ne znate koliko ćete živeti i imati tu mogućnost.’

P. Odakle potiče ta pobuda za služenjem? Primećujem da ljudima koje znam, i u grupama i izvan njih, čini se nedostaje impuls za služenjem.
O.  Duša se utelovljuje da bi služila. Ne mogu da pričam o onima koji nisu u grupama, ali ljudi su u grupama jer imaju neku želju za služenjem.

P. Zašto je strah tako loš? Nije li to, nakon svega, normalna ljudska reakcija?
O. To je svakako ljudska reakcija, ali se upitajte kada ste najbolji? Kada ste uplašeni ili kada ste slobodni od straha?

P. Je li moguće da postanemo neustrašivi, čak i ako neko nema treću, četvrtu ili petu inicijaciju?
O. Da, možete biti neustrašivi u bilo kojoj fazi života – strah je zaraza.

P. Ako struktura zraka neke osobe naginje ka zastrašenosti nije li beznadežno da se ta osoba bori da se oslobodi straha?
O. Struktura zraka ne naginje nekoga da bude sklon strahu. Strah je zaraza kojom se neko ’zarazi’ od drugih – roditelja, učitelja itd.

P. Zašto se u korenu većine neuroza i iluzija može naći strah?
O. Zato što strah tako kontroliše astralni elemental.

P. Zar za vas, kao slikara, nije velika žrtva da posvetite svoje vreme obznanjivanju informacija o povratku Maitreje i majstora, kao što vi činite?
O. Šta svetu više treba – moja umetnost ili Maitreja?

P. Jesu li nedavne poplave u Velikoj Britaniji posledica negativne karme? Možete li da objasnite? Pismo u poslednjem broju Share International-a čini se da povezuje komercijalizaciju i poplave i ili klimatske promene, onako kako utiču na Britaniju.
O. One su posledica globalnog zagrevanja i narušavanja naše ekološke ravnoteže.

P. Nedavno se pojavilo više zabrinjavajućih vesti u vezi sa sušom u Kaliforniji i nedavno je tamo otišao i predsednika Obama.  Oči nacije gledaju, a tamo se proizvodi gotovo polovina proizvodnje hrane za ovu zemlju.  Ali ako dođe do ozbiljne oskudice ovde, imaćemo ozbiljne probleme koji neće moći da se reše bonovima za hranu. Osim rasta cene hrane, šta će se još desiti ako ovaj dugoročna klimatska promena izazove trajne gubitke prinosa. Pitam se zašto nije bilo predloga za fabrika za desalanizaciju? Je li ova vrsta napretka tehnologije na neki način povezana sa Danom objave? Vaš sam veran čitalac dugi niz godina, ali uvek jedva čekam da pročitam pisma uredniku za šarmantne izveštaje o susretima sa majstorima.
O.  To nije direktno povezano za Danom objave, ali do desalanizacije će svakako doći ako se nastave suše u Kaliforniji.

P. Koliko ljudi sada Maitreja ima za sobom?
O. Sada može da računa na skoro 2 milijarde.

P. (1) Postoje li zemlje koje se sada bore protiv klimatskih promena? (2) Da li su neke zemlje naprednije u korišćenju i istraživanju alternativnih izvora energije?
O. (1) Da, zemlje poput Kine i nekih evropskih zemalja (kao što su Velika Britanija, Nemačka, Skandinavija). (2). Da,  i to veoma mnogo.

P. Moram mnogo da letim u vezi sa svojim porodičnim stvarima i poslom, osećam se krivim ali to je u ovom trenutku neizbežno. Uvek plaćam više za neke ekološke fondove ili šeme. Pretpostavljam da to nije stvarno dovoljno, zar ne? Šta drugo mogu da učinim da bi umanjio svoj karbonski otisak?
O. Pridružite se Prijateljima zemlje ili drugoj sličnoj organizaciji.

P. U mom lokalnom supermarketu mogu da kupim svež zeleni pasulj iz Egipta, Senegala i Maroka i druge proizvode, koji mogu ili ne moraju biti sezonski u mestu u kojem živim. Ne mogu a da se na zapitam da li je siromašnim ljudima iz tih zemalja dostupno sveže povrće. S druge strane, ako mi kupujemo njihove proizvode, da li to podržava ekonomije njihovih zemalja?
O. Jedino će sistem deljenja proizvoda u svetu stvoriti zdravo i pravedno rešenje na ove probleme.

P. Mislite li da se ideja deljenja kako je vi i Hijerarhija predstavljate prima? Da li ljudi počinju da gledaju na deljenje kao jedino rešenje? Ako je tako u kojim zemljama je ova ideja najzastupljenija do sada?
O. Postoji začetak razumevanja potrebe za deljenjem u mnogim zemljama sveta u većoj ili manjoj meri. Mislim da će konačno, i verujem prilično uskoro, da se proširi i da će se na to gledati kao na prioritet broj jedan u svetu.

P. Najveći broj savremenih astronoma se sada slažu da se širenje svemira ubrzava i da nikada neće da uspori ili da se zaustavi, već da će se večito nastaviti. (1) Zar učenje drevne mudrosti ne govori o tome da će se širenje svemira u jednom trenutku zaustaviti i da će on početi da se skuplja i najzad skupiti do jedne tačke odakle je poteklo sve stvaranje? (2) I onda, nakon pauze, nanovo počinje stvaranje i ekspanzija? I tako dalje u beskonačnim ciklusima? (3) Ako je tako, šta astronomi propuštaju ili previđaju?
O. (1) Da. (2) Da. (3) Istinu.

P. Da li je istina da je Filozofija deljenja (’Filosofia della condivisione’) koja se pojavljuje u Italiji nadahnuta od strane majstora mudrosti?
O. Ne, ali je to načelo koje se sve više širi.

P. Pošto sam novo prosvetljena osoba, pitam se koje su kvalifikacije za jednog učitelja sveta ili mesiju? Razumem da g. Krem promoviše već samoproklamovanog mesiju, ali ne mogu a da ne pomislim da je on lažni prorok koji ohrabruje divnu budućnost za sve. Ne mogu da pretpostavim postoji li ili ne biće koje je poteklo iz Davidove linije, pa ipak duhovno pomazanog, sve tu u nedelju dana kako je objašnjeno u Maitrejinom prosvetljenju. Do g. Krema sam došao putem prijatelja i sada pišem ovo pitanje. Nadam se da ću naučiti ono što treba da se nauči.
O. Ako zaista želite da razumete ono što govorim pročitajte moje knjige. Ne mogu da objasnim u kratkom odgovoru ono za šta treba vremena da se razume. Pročitaje moje knjige ili dođite na predavanje. Maitreja je proveo nekoliko dana da bi se aklimatizovao a ne prosvetlio.

P. (1) Koliko je uobičajeno da se duša fokusira (ovde ne mislim na polarizaciju) na astralno telo učenika? (2) Zašto je to tako?
O. (1) Prilično često. (2) To povećava osetljivost na izlive energije ljubavi Maitreje, čiji je najveći deo fokusiran na astralnoj ravni.

P. U knjizu Bendžamina Krema Maitrejina misija III deo Haidakhan Baba je izlistan u sekciji inicijata kao inicijat 3. stepena. Možete li da mi kažete da li je Haidakhan Baba bio nadsenjen?
O. Nije.

P.  Saradnik iz Rusije kaže da u ruskom prevodu Maitrejine misije I deo piše da Novi Zeland ima 7 zrak duše i ličnost 5. zraka. Ranije ste usmeno potvrdili da Novi Zeland ima dušu 2. zraka i ličnost 3. zraka. Da bismo to imali napismeno, možete li potvrditi da su zraci 2/3 ispravni za Novi Zeland?
O. Zraci Novog Zelanda su: duša 2., ličnost 3.

P. (1) Na koji način se 24 časovne transmisione meditacije razlikuju od običnih, redovnih transmisija? (2) Nije li bolje da se ljudi stvarno koncentrišu i prenose npr, tokom 10 sati (ili 5 ili 3 sata), sa recimo 10 ili 20 ljudi, nego tokom 24 sata sa ponekad samo troje ljudi? (SI Mart 1992)
O. (1) Mnogo su duže! One su takođe mnogo ređe, svega tri puta godišnje, tokom glavnih proležnih festivala: Uskrsa, Vesaka i čovečanstva. (2) Ovde je odgovor uslovno da. Ali tri prolećna festivala pružaju jedinstvenu mogućnost za Transmisione grupe svuda u svetu da zajedno stvore moćan ritam. Tokom 24 sata Hijerarhija može da poveže sve radne grupe zajedno u globalnu mrežu svetla koju neprestano stvaraju i osnažuju. Takođe je uključen i moćan psihološki faktor, tačnije dodatan podsticaj za aspiraciju i služenje, koji se promovišu ovim festivalima.

Lljudi i zraci

Francisco Sanchez Gomez (Paco de Lucia) (1947-2014) Španski flamenko gitarista i kompozitor
Duša: 3, Ličnost: 4 (6), Mentalno: 2(4), Astralno: 4(6), Fizičko: 3(7), Tačka evolucije: 0.8

Alain Resnais (1922-2013), Francuski reditelj:
D: 2, L: 4(4), M: 6(3), A: 4(2), F: 7(3), TE: 1.3

Tom Sandberg (1953-2014), Norveški fotograf:
D: 2, L: 4(6), M: 3(7), A: 6(4), F: 3(7), TE: 1.6

Stuart Hall (1932-2014), Britanski sociolog i kulturni teoretičar
D: 2, L: 1(4), M: 4(6), A: 4(2), F: 7(3), TE: 1.3

Problemi koj ičekaju na akciju, članak Majstora (april 2014.)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta