Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Problemi koji čekaju na akciju

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 5. marta 2014.


Bez straha od protivrečnosti može se reći da sa svetom nije sve kako treba. Na primer rascep između vrlo bogatih i beznadežno siromašnih se neprestano širi. Ova ekstremna neravnoteža nije zdrava ni za koje društvo. Par članove ove bogate zajednice uistinu dele svoje bogatstvo sa siromašnima, ali u opštem slučaju veoma bogati radije teže da postanu super bogati na uštrb sviju.

Neprestano širenje komercijalizacije svih aspekata današnjeg života je samo po sebi ’tempirana bomba’, čije će okidanje oboriti sadašnje ekonomske strukture na svoja kolena. Taj trenutak nije daleko. Napetosti koje izaziva duboki materijalizam su toliko velike da je ravnoteža opterećena do tačke pucanja. Najveći broj ljudi nije svestan ovih sila jer su toliko duboko uključeni u stvaranje napetosti.

I tako će ljudima biti predstavljen njihov jedini prirodni pravac: prihvatanje načela deljenja. Čovečanstvo se u sve većoj meri približava ovoj spoznaji, koliko god da je za sada daleko od njenog ispoljavanja u stvarnosti.

U isto vreme ekološki problemi sa kojima se svet suočava nastavljaju do kulminacije. Najveći broj zemalja danas shvata da je globalno zagrevanje neprijatelj sviju. Pitanje koje deli narode je da li je i u kojoj meri za to odgovoran čovek. Najmudriji kurs koji ljudi mogu da slede jeste da pretpostave da su sami odgovorni za najveći broj pritisaka na prirodu, te da preduzmu sve praktične mere da bi se ovi problemi ispravili. Svakako da neke nacije čine tako, ali ne sve. Naš stav je da su sva dela i nedela čovečanstva odgovorna za osamdeset procenata problema, i da zarad sebe i svoje dece ne štede sredstva da se to ispravi. Budite sigurni da ćemo im pomoći, ali oni moraju da odigraju svoju ulogu.

Kolapsom svetske ekonomije ljudi će biti dovedeni do spoznaje svoje jednote. Ova spoznaja će imati duboki uticaj na njihov stav prema ratu. Videće da su međusobno povezani borbom za opstankom, a reči Maitreje će sve glasnije odzvanjati u njihovim umovima. Deljenje, pravda i sloboda će rasti u umovima ljudi kao moćni simboli budućnosti, kao nasleđeno pravo sviju, put ka ispravnim odnosima. 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, april 2014.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta