Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Mart 2014:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P: (1) Da li Maitreja i nadalje daje TV intervjue u Rusiji? (2) Koliko ih je bilo do sada? Do 5.1.2014. bilo ih je 32. Koja je sada ukupna cifra za Rusiju?
O: (1) Da. (3) 36. Zaključno sa 6.2.

P: Molim vas budite toliko ljubazni da nam date pregled koliko je Maitreja do sada dao intervjua u određenim zemljama; zaista bi nam pomoglo kada držimo predavanja. Ljudi žele da znaju koliko je intervjua bilo u svakoj od zemalja.
O: SAD: 29 intervjua (januar 2010 – januar 2011), Meksiko: 14 intervjua (januar – septembar 2011), Brazil: 41 (septembar 2011 – januar 2013), Rusija: 36 do sada (od januara 2013. do sada). Ukupno je bilo 120 intervjua do sada.

P:  Ponovo me pogodio podnaslov iz knjige Maitrejina Misija 2. deo: ’Matrijeno uključenje’. To je naslov za deo u kome nastavljate da opširnije pišete o ’daru velikog Gospoda’. Dirvljivo je i izvanredno da je jedno tako veliko biće poput Maitreje zauzelo takvo ulogu naspram grupa i mora da Njegov dar čini naše potencijalno služenje mnogo snažnijim nego što bi bilo bez toga. Da li grupe reaguju na takvu priliku onako kako bi mogli i trebali?
O. Grupe se razlikuju od zemlje do zemlje i unutar zemalja, a neke su bolje nego druge, međutim u opštem slučaju grupe su razumno efikasne. Išlo bi im mnogo bolje kada bi se rešile svog straha od držanja govora u javnosti!

P. Da li je istina da svako od nas mora naći sopstveni put služenja? Kako da ga otkrijemo?
O. Svet je pun bola i patnje i neophodna mu je promena. Odgovorite na ono što biste nazvali najvećom potrebom usled patnje čovečanstva i služite joj. Ako verujete da su Maitreja i majstori stvarni i da su sada u svakodnevnom svetu, recite svetu da verujete. Nije teško da služite ako imate želju – postoje milioni načina da to činite. Nema ničeg važnijeg što možete da učinite u životu.

P. U vašim knjigama sam pročitao da je služenje stvar odazivanja na potrebu, ali nisam siguran šta to znači u kontekstu rada grupa sa kojima vi delujete?
O. Svet je opustošen bolom i patnjom. Istinska svrha života je da se služi, duša dolazi u inkarnaciju da bi služila planu evolucije. Rad grupa je vezan za to da se učini poznatim činjenica o postojanju Hijerarhije i da se Maitreja i Njegova grupa, majstori mudrosti, vraćaju u svet (neki su već ovde). Kažite to svetu i vi služite. Maitreja kaže da ne postoji ništa uzvišenije što možete da učinite. Sama svest o tome i uzimanje toga ozbiljno uzdiže nade i očekivanja milionima u svetu.

P. Ako zračite ’nadom’, na primer u budućnost čovečanstva ima li to pozitivnog efekta  (a) na pojavu majstora, (b) na ostvarenje te budućnosti (naravno da gladne treba nahraniti itd., shvatam to, ali možda sam pozitivan stav prema budućnosti pomaže njenom ostvarenju), (c) na vašu ličnu karmu?
O. (a) Da. (b) Da. (c) Da.

P. U Share Internationalu od januara 2014. prvo pismo počinje pretećim upozorenjem: ’Svet mora da se sabere ako hoće da preživi. Zemlja ne igra igre.’ Naznaku je dao majstor Isus. Možete li molim vas da date komentar šta je mislio?
O. Kao što smo rekli, današnji svet zna ili bi trebao da zna da su klimatske promene stvarne, da se ubrzavaju i da smo došli do tačke da uništavamo ekosistem toliko da on neće moći da se oporavi. Moj majstor je na to upozoravao godinama na primer. Posledice ovog uništenja okoline ljudi ne mogu da izmere, ali svake godine imamo primere strašne destrukcije koju mogu da izazovu plime i vetrovi u nekim trenucima. Neverovatno je da toliki mnogi to ne uzimaju za ozbiljno.

P. Kako mogu stvarno da znam šta je intuicija, a šta je naprosto uzvišenije stanje žudnje?
O. Intuicija dolazi iz srca i nema ništa zajedničko sa principom žudnje koja je astralna i dolazi iz solarnog pleksusa. Pokušajte da pojmite razliku između tih dvoje i imaćete odgovor.

P. U našoj grupi mnogi ljudi su sentimentalni, preterano slatki i preterano ’vole’ jedni druge. Oseća se da je to pomalo lažno, ali to se opisuje kao da su oni ’ljudi srca’ nasuprot ’ljudima glave’. Ima li u tome nekog nerazumevanja? Postoji takođe i priča o ’stvaranju grupnog osećaja’. Neki od veterana imaju osećaj unutrašnje grupe, tako da je ideja izmišljenog ’grupnog osećaja’, koji čini se ima više ’dirljivo-osećajnu’ atmosferu, izgleda nepotrebna. Možete li da date komentar, molim vas?
O. Od svakog u grupi se očekuje da bude topao i da iskaže poštovanje drugim članovima grupe, bez obzira na njihovu tačku evolucije ili strukturu zraka. Međutim neki zraci, 2,4,6, na primer, teže ka ’srčanom’ ili ’osećajnom’ reagovanju dok 1,3,5,7, teže ka objektivnijem reagovanju. Ali u oba slučaja može da postoji sentimentalnost – ukoliko je osoba polarizovana na astralnoj ravni, kao što većina ljudi jeste. Preterana sentimentalnost je za neke lažna i neprijatna, a za neke druge to je začin života. Opredelite se.

P. Pošto mi je vest o tome da je Maitreja magnetizovao izvor u Liverpulu, Velika Britanija, ugrejala srce, pokušao sam da nađem postoji li kakav isceljujući izvor blizu Berlina, za koji biste vi potvrdili da ga je On blagoslovio.
Moje pretraživanje interneta je izgledalo dobro, sveštenik Thomas Gaertner je 2008. ponovo otkrio poznati izvor koji je korišćen kao banja od strane pruskog kralja Fridriha I, ali se nije koristio preko 150 godina i trenutno nije dostupan. Izgleda da nema drugih izvora u Berlinu zbog visokog nivoa vode. (1) Možete li da kažete da li je ovaj izvor blagosloven od strane Maitreje? (2) Želeo bih da sugerišem drugim saradnicima u svetu da svako napravi slične pretrage u svojoj oblasti i traži potrvrdu od g. Krema. Gospod Maitreja je blagoslovio 777 izvora da bi ozdravio čovečanstvo i možemo da služimo tako što ćemo da pomognu da se otkriju.

O. (1) Ne, nije ga blagoslovio Maitreja. (2) Ljudi ne bi trebalo da pokušavaju da otkriju izvore vode koje je magnetizovao Maitreja. Oni će bivati otkrivani jedan po jedan prema planu. (Ova informacija data je u Share Internationalu u septembru 1999.)

P. (1) Koliko je opasno ’svemirsko đubre’ ili ’svemirski otpad’ – komadi i delići naših satelita koji lebde u svemiru? (2) Da li i svemirska braća moraju time da se bave?
O. (1) To nije mnogo opasno. (2) Ne posebno.

P. Velike oblasti šuma, džungla i obradive zemlje se predaju radi gajenja uljanih palmi. Ulje se koristi u nizu proizvoda, uključujući hranu. Osim očitog uništenja okoline, da li je ovo ulje nezdravo za ljude?
O. Nije nezdravo, ali nije najbolje – prilično je teško za ljudski probavu.

P. Koji je stvarni efekat frakinga? Da li ono trajno oštećuje zemlju?
O. Zavisi gde se obavlja. U oblasti nestabilnih stenovitih formacija ili u oblastima sa podzemnim jamama to može biti veoma opasno. U stabilnijim okolnostima, ako se pažljivo izvodi, nije tako opasno kao što mnogi veruju. U malim zemljama (kao što je Britanija ili druge evropske države) koje su izrudarene stolećima ovo može da bude veoma opasno. U velikim zemljama sa velikim otvorenim prostorom to može da bude mnogo bezbednije, ali proces koristi velike količine vode, koja po postaje sve oskudniji resurs u mnogim zemljama, a proces frakinga može da zagadi lokalno snabdevanje vodom. Ali u današnje vreme nema potrebe za frakingom. Postoje zalihe nafte u svetu koje će, sadašnjim tempom potrošnje, biti dovoljne za 70 godina. Mi ćemo uskoro imati odgovor za sve naše potrebe za energijom kroz proces hladne fuzije, koji će odgovoriti na potrebe sviju dok svet ne dobije tehnologiju svetla. To će biti obezbeđeno kada otpočnemo proces deljenja i učinimo da rat postane stvar prošlosti.

P. Možete li molim vas dati zrake i tačku evolucije Kenneth-a Wapnick-a, učitlja iz knjige A Course of Miracles, a takođe i zrake Helen Schucman i William Thetford, koji su zajedno pisali ovu knjigu?
O. Kenneth Wapnick (1942-2013) američki ezoterijski učitelj:
 D:2, L: 4 (6), M: 3 (7), A: 2 (4), F: 3 (7), TE: 1.6
Helen Cohn Schucman (1909-1981), američki psiholog i pisac
 D:2, L: 3 (7), M: 6 (3), A: 2 (4), F: 3 (7), TE: 1.6
William Thetford (1923-1988), američki psiholog i pisac
 D:3, L: 4 (6), M: 3 (7), A: 4 (6), F: 7 (3), TE: 1.7

P. U svojoj knjizi Flying Saurces Farewell George Adamski je napisao da mu je njegov kontakt sa svemirskom braćom rekao da iza ućutkivanja celog sveta u vezi sa istinom o NLO-ima stoji ’Grupa tišine’, koja se sastoji od moćnih međunarodnih bankara i finansijera. (1) Da li je ta informacija potpuno tačna? (2) Da li je validna i danas ili ima i drugih moćnih uticaja koji su u ovo ukljućeni?
O. (1) Ne. (2) Da. Ove sile su unekoliko oduvek bile uključene, ali danas su sile vlada širom sveta one koje su glavni uzrok kontrole informacija.

Zraci


Claudio Abbado (1933-2014), italijanski dirigent
D:2, L: 4 (7), M: 6 (2), A: 2 (4), F: 3 (7), TE: 2.3

James Hilton (1900-1954) engleski pisac
 D:2, L: 4 (6), M: 3 (7), A: 4 (6), F: 7 (3), TE: 1.3

Philip Seymour Hoffman (1967-2014) Američki glumac:
 D:2, L: 4 (6), M: 6 (2), A: 4 (4), F: 7 (3), TE: 1.0

Simon David Hoggart
(1946-2014) engleski novinar i voditelj:
 D:2, L: 6 (2), M: 3 (7), A: 4 (6), F: 3 (3), TE: 1.36


Mikloš Jančo (1921-2014) mađarski reditelj:
 D:3, L: 4 (6), M: 3 (7), A: 4 (2), F: 3 (7), TE: 1.37

Juanita Moore (1914-2014) američka glumica:
 D:2, L: 4 (6), M: 3 (7), A: 4 (4), F: 7 (3), TE: 1.3

Peter Seamus O’ Toole (1932-2013) irski glumac:
 D:2, L: 4 (2), M: 3 (7), A: 2 (6), F: 7 (7), TE: 1.3

Maximilian Schell (1930-2014): austrijsko-švajcerski glumac i reditelj:
 D:2, L: 4 (2), M: 3 (7), A: 2 (6), F: 7 (7), TE: 1.3

Peter Seeger
(1919-2014) američki folk muzičar i zagovornik mira i zaštite okoline:
 D:2, L: 4 (4), M: 3 (7), A: 4 (6), F: 7 (7), TE: 1.6
Put uspeća, članak Majstora (mart 2014)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Upa
Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta