Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Put uspeća

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 4.februara 2014.


Unutar svakog čoveka i žene sedi Bog, za sada potencijalan, ali večan. Prolazeći kroz iskustva onoga što nazivamo životom, mi smo na putovanju, koje se na kraju pokazuje da je bilo korak ka jednoti sa tim Bogom, ka poimanju činjenice da nam je priroda božanska, poimanju da smo duša, naše više Ja.

Do sada je naše poznavanje duše dolazilo iz religijskih tekstova. Oni su ostavili čoveka sa utiskom da je duša udaljena od njega samoga, nešto što treba prepoznavati i obožavati iz daleka. Kako međutim čovek napreduje, stiže do razumevanja da je duša on sam, jedan viši i čistiji deo njega samog, ali i dalje on sam. Tako čovek napreduje, proširujući znanje o svom istinskom biću i svrsi.

Danas je na hiljade ljudi svesno da preduzimaju takvo putovanje, za njih se smisao života produbljuje i oni traže veće znanje i iskustvo. Tako se vremenom okreću ka meditaciji i kroz ovu praksu osvajaju veliko otkriće. Korak po korak, oni zasigurno spoznaju da su duše, da duša nije neka udaljena ideja već njihovo sopstveno biće. Tempo njihovih života se postepeno menja, a jedno duboko značenje i smisao konsoliduje sve što čine. Tako ljudi napreduju na putovanju ka savršenstvu, isijavajući sve više i više božanske prirode i mudrosti duše.

Svako putuje na svoj način, neki brzo i željno,, drugi sporije i nesigurnijeg pravca. Ali svi najzad prolaze kroz različite kapije koje obeležavaju njihov napredak na putu. Danas ovo putovanje preduzimaju milioni koji ne znaju da postoji put, ali uprkos tome odgovaraju na poziv svoje duše i stupaju na put. Oni osećaju potrebe vremena i teže da na te potrebe odgovore i tako igraju svoje uloge.

Znajući to ili ne, oni se odazivaju na Maitrejin poziv kroz njihove duše da uđu u okršaj i napune ovaj svet svojom revnošću i hrabrošću. Njihov napor, kako će videti, nije bio uzaludan.


 


 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, mart 2014.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta