Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Jun 2012:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P. Koliko intervjua je do sada dao Maitreja?
O. 64. (do 12.4.2012.)

P. Maitreja i dalje nastavlja da daje intervuje u Brazilu ili je nedavno dao intervju i u nekoj drugoj zemlji?
O. Intervjui se još uvijek odvijaju u Brazilu.

P. Kada Maitreja daje televizijske intervuje u različitim gradovima Severne i Južne Amerike, putuje li avionom do televizijskih studija tih gradova ili se povezuje u njih putem satelita iz Londona?
O. On ima sopstveni prevoz, svemirski brod koji ostaje u orbiti i putuje na eteričkoj ravni.

P. Ima li sada više od 2 milijarde ljudi na koje Maitreja 'može da računa'? Pre nekoliko godina spomenuli ste da može da računa na 1,8 milijarde ljudi.
O. Sada je na otprilike 1,8 milijarde i taj broj raste.

P. U martovskom izdanju 2012. g. Share Internationala vaš Majstor je napisao članak u kojem je spomenuo znakove koji će da galvanizuju i fasciniraju ljude koji ih iskuse. Vaš Majstor je isto tako napisao da će iskustvo tih znakova pomoći u pripremi ljudi za dolazak Maitreje i Majstora.
(1) Da li se već dogodio neki od znakova o kojima je govorio vaš Majstor?
(2) Imate li slobodu da nagovestite kakvi će to biti znakovi? Hoće li dolazeći znakovi biti povezani sa aktivnošću NLO-a i sa radom Svemirske Braće?

O. (1) Da - u Makedoniji, u jednoj od starih crkava, na njezinim unutrašnjim freskama. Tokom vekova sveće su zacrnile čitave slike. Odjednom se dogodilo čudo kada su oreali svetaca, oslikane na mračnim zidnim slikama, postale sjajno jasne kao na dan kada su oslikane. Ovaj prvi znak manifestirao je Maitreja (vidi majsko izdanje 2012.g. Share Internationala). Ovakvi znakovi su nova faza u pojavljivanju znakova. (2) Ne znam.

P. (1) Da li je ma ko od ljudi koje rade u Ujedinjenim Narodima član nove grupe služitelja sveta? (2) Da li je neko od njih upoznat sa dolaskom Maitreje i Majstora?
O. (1) Da, puno njih. (2) Da, neki jesu.

P. U knjizi Helene Blavacke 'Otkrivena Izida', sveska 2, stranica 537, piše o Isusu. "Otišao je u Mathuru ili Matareu u Egiptu i tamo napravio svoje prvo čudo". (Vidi Detinjstvo, Evanđelje po Tomi). Blavacka u svojim sabranim celima, svezak 5, strana 239, piše: "Povezano sa ovime može se istaćii, da su se prva "čuda" obojice, Krišne i Hrista, dogodila u Mathuri, a taj grad postoji do današnjeg dana u Indiji".
(1) Jesu li Matarea ili Mathura drugačije zapisana imena Maitreje?
(2) Imaju li ova dva grada istorijsku vezu sa Maitrejom?

O. (1) Ne. (2) Da.

P. Koje je vaše mišljenje o grabljenu zemelje koje se događa poslednjih godina, uporedo sa rastom nesigurnosti da će biti dovoljno hrane? Zemlje poput Saudijske Arabije, Katara, Kine, Jordana, Kuvajta, Južne Koreje, pa čak i Indije kupuju zemlju u drugim državama, većinom u Africi, ali i u Australiji.
O. Meni lično se ne sviđa što bogate nacije kupuju zemljišna dobra u drugim državama. Mislim da je to deo komercijalizacije koja nekome može da napravi novac. Zajmovi bi mogli da budu korisni, ali ne i preuzimanje nasledstva nacija. Ovo je komercijalizacija koja je poludela.

P. U pokušaju da se sačuva energija, zemlja, voda i da se smanji poljoprivredno zagađenje, po svetu se sprovode projekti za uzgajanje hrane pod specijalno dizjaniranim unutrašnjim svetlom. Sa nutricionističkog gledišta i sa gledišta 'prane' kako može da se poredi unutrašnje uzgajanje hrane pod veštačkim svetlom sa tradicionalnim uzgajanjem pod suncem? Generalno, da li je koristan pristup uzgajanju hrane pod veštačkim svetlom?
O. Mogao bi da bude koristan kao dodatak normalnim metodama, ali hrani dobijenoj ovakvim uzgajanjem nedostajali bi barem neki potrebni vitamini.

P. Na koji još način može neko da na ličnoj ravni doprinese evoluciji planete kao dodatak praktikovanju transmisione meditacije, ispravnih misli i pravilnih odnosa.
O. Ako radite sve ovo tada onda vrlo dobro doprinosite.

P. Na poslednjem 24-časovnom transmisionom vikendu pričali smo o važnosti 24-časovne transmisije i važnosti da to grupa izdrži svih 24 sata. Ovo je vrlo često jako teško jer je samo nekoliko ljudi voljno da žrtvuje svoj san. Osim toga znamo da što je veći broj trouglova koje mogu obrazovati učesnici, to je bolja transmisija, ali tokom noći je samo nekoliko trouglova, dok ih preko dana može biti i na stotine. Možete li molim vas reći koliko je važna neprekidna 24-časovna transmisija. Ako neko mora da bira, što ima veći učinak: 2 sata transmisione meditacije noću sa oraničenim brojem trouglova ali kontinuirano ili 2 sata po danu sa stotinama trouglova?
O. Rad svih grupa u svetu je povezan, bez obzira što je vreme u koje se meditira različito. Generalno, što je veći broj trouglova to bolje zbog potenciranja energija. Međutim, bitno je da se pokuša i zadrži kontinuitet, najmanje troje ljudi koji čine 1 trougao tokom 24 sata.

P. Koliko Majstora, osim Maitreje, učestvuje u slanju energije tokom transmisione meditacije?
O. Sa ljudskom evolucijom radi 63 Majstora i mnogi od njih uključeni su u transmisionu meditaciju. Njihov broj se menja tokom vremena.

P. Da li su uvek isti Majstori uključeni u sve transmisione meditacije? Ili je, naprimjer, Majstor iz Tokija uključen u transmisionu meditaciju u Japanu, ali ne u Londonu ili Barceloni.
O. Jeste, radi se o fluidnoj situaciji.

P. Molim vas možete li da kažete imena nekih Majstora koji rade sa transmisionom meditacijom?
O. Da, Maitreja, Majstor Isus, Engleski Majstor, Majstor u Tokiju, Majstor koji je bio Mocart, Majstor Kut Humi, Majstor Džual Kul, Majstor Morija i mnogi drugi.

P. (1) Tokom Vesaka, Festivala Punog Meseca koji je upravo prošao, koliko može Buda da se približi čovečanstvu?
(2) Sa kojih ravni sada On šalje Svoju energiju Maitreji?
(3) Gde se sada nalazi Buda?

O. (1) Dolazi u dolinu u Himalajama u kojoj se Majstori okupljaju povodom događaja. (2) Budičke ravni. (3) U Šambali.

P. Razmišljam o tome da ljudi koji praktikuju 'rad sa trouglovima' mogu da rade transmisionu meditaciju. (1) Mislite li da je uputno ljudima koji praktikuju 'rad sa trouglovima' predstaviti neki oblik transmisjske meditacije? (2) Da li će je oni lako prihvatiti? (3) Da li će ta meditacija biti korisna?
O. (1) Da, svako je pozvan na transmisionu meditaciju bez obzira koju duhovnu praksu obavlja. Transmisiona meditacija nije protivna bilo kojoj drugoj duhovnoj praksi, može samo da je poboljša. (2) Neki hoće, neki neće. (3) Da, svakome koji će da je praktikuje.

P. (1) Molim vas možete li da kažete koje je mišljenja Vatikana o transmisiionoj meditaciji? (2) Da li je li papa (ili neki drugi član Vatikana) u kontaktu sa Majstorom Isusom?
O. (1) Ne znam. (2) Nije na meni da kažem.

P. U martu 1990. u Share Internationalu u odgovoru na pitanje rekli ste da će se duša koja je bila Krishnamurti ponovo inkarnirati krajem 20 veka. Da li se njegova duša stvarno reinkarnirala? Ako je tako, možete li da kažete njegove godine i lokaciju?
O. On se reinkarnirao. Nisam dobio nikave dalje infromacije.

P. Pre nekoliko godina UN-ova Oraganizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) pokrenula je kampanju o gladi u kojoj se tvrdilo da je 1 milijarda ljudi gladno. Kasnije je FAO statistika dovedena u pitanje, od tada postoji neslaganje o pravim podacima. (1) Molim vas možete li da pitate vašeg Majstora koliko ljudi globalno pati od dugotrajne gladi? (2) Koliko pati od pothranjenosti? (3) Kolikom broju ljudi preti gladovanje?
O. (1) Blizu 2 milijarde. (2) Milioni više od toga. (3) Cifra se približava 2 milijarde.

P. Da li jedenje mesa, nepoštovanje i nezaštićivanje životinja ometa buđenje svesti?
O. Da. Do izvesne mere. Različito je od osobe do osobe, ali uopšteno govoreći jedenje životinjske krvi usporava evolucioni proces. Ovo uključuje i jaja.

P. (1) Koliko ratova i revolucija mora da iskusi ljudski rod mora kako više ne bi bilo patnje u svetu? (2) Šta je ljudima potrebno da bi evoluirali?
O. (1) Da, to je pitanje. (2) Svesnost.

P. Sa obzirom na iskustvo Dana Objave, šta će se dogoditi sa ljudima koji umru pre Dana Objave? Da li će moći da iskuse taj događaj na unutrašnjim ravnima?
O. Ne.

P. Što će se desiti sa ljudima koji neće da prihvatei energije Vodolije? Gde će da nastave svoju evoluciju?
O. Na Zemlji kao i svi drugi. Postepeno se energije Riba povlače tako da će oni sve više i više biti pod uticajem energija Vodolije i postepeno se menjati.

P. (1) Kako i kada ćemo da razvijemo telepatiju? (2) Da li već postoje ljudi koji su razvili telepatiju?
O. (1) To je prirodan proces koji delimo sa životinjskim carstvom i koji se prirodno razvija kako se naša aura magnetizuje. Vreme razvoja telepatije ne može da se predvidi jer se ljudi razlikuju u stepenima razvoja. Ali s vremenom telepatija će postati uobičajena širom sveta i na kraju će da zameni govor. (2) Da, mnogi.

P. Može li vaš Majstor da da strukturu zraka i tačku evolucije Ronalda Searlea (1920-2011), britanskog umetnika i satiričnog karikaturiste?
O. D: 2; L: 4 (6); M: 3 (7); A: 6 (4); F: 7 (3). TE: 1.2

P. Molim vas može li vaš Majstor da da strukturu zraka i tačku evolucije Silviusa Leopolda Weissa (1687-1750), nemačkog kompozitora?
O. D: 4; L: 7 (4); M: 3 (6); A: 6 (6); F: 3 (7). TE: 1.5

P. Molim vas može li da date strukturu zraka i tačku evolucije Thérese od Lisieuxa (1873-1897), francuske karmelićanke, poznate kao 'Mali Isusov Cvet'. Bila je proglašena blaženom 1923. i uvrštena u svece 1925. Papa Ivan Pavle II proglasio ju je 1997. trideset trećim Doktorom Crkve. (2) Da li se ona inkarnirala posle svoje smrti 1897.?
O. (1) D: 2; L: 6 (6); M: 6 (4); A: 6 (6); F: 3 (7). TE: 1.3
(2) Ne.

P. (1) Molim vas može li vaš Majstor da da strukturu zraka i tačku evolucije Treese Dahma(1957-2000), holandske teološkinje i terapeutkinje. (2) Je li ona bila reikarnacija Thérese od Lisieuxa?
O. (1) D: 2; L: 6 (4); M: 3 (7); A: 6 (6); F: 3 (3). TE: 1.2
(2) Ne.Put saradnje, članak Majstora (jun 2012)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta