Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Put saradnje

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 9. maj 2012.


Kada ljudi budu spoznali dobrobiti saradnje, prihvatiće je prirodno kao najugodniji i najinteligentniji put napretka. Zauvek će nestati tegobe i napetosti neprestanog takmičenja, čiji teret lišava rad radosti i od svakoga dana čini borbu za opstanak. Naravno, mnogo je onih koji su obožavaju takmičarsku borbu, u kojoj nalaze podsticaj koji im živote čini vrednim življenja, suprotstavljajući svima svoj slabašan ego. Nadmetanje im je potrebno radi samopotvrđivanja. Ali u danima koji su neposredno pred nama, ljudi će, odazivajući se sve više i više na dobrotvorne energije Vodolije, razotkriti razdiruću prirodu nadmetanja i rado usvojiti naviku saradnje. Na taj će način svet žeti neopisivu dobrobit, dok ljudi budu ravnopravno zajedno delovali u mnogim zadacima obnove koji čekaju njihovu službu. Tako će voljne ruke da preobraze svet. Tako će se iskaliti novi svet. Vodolija je drugo ime za jedinstvo, i kroz taj dar saradnje će se jedinstvo postepeno ispoljavati. Jedinstvo će biti žig novoga vremena.

Današnji izbor

Nadmetanje je vladalo tokom nebrojenih milenijuma. Brojna su postignuća kojima je navika nadmetanja obogatila težnju napretku rase, ali koliko god značajna, ništavna su u poređenju sa mogućnostima koje bi saradnja dozvolila. Kako su civilizacije obeležavale napredak čoveka, najviša nadahnuća su izvirala iz saradničkih napora i vukla ljude napred. Danas je čovečanstvo na tački preokreta. Čovekov uvek radoznao um i takmičarski duh doveli su ljduski rod do najopasnije tačke u istoriji. Želja za apsolutnom moći u svom materijalnom obliku nam je donela atomsku bombu i život u siromaštvu za milione ljudi. Zato čovek mora dobrovoljno da krene novim putem, koji će značiti kraj za destruktivno rivalstvo i ratove ili da se suoči sa samouništenjem. Svako mora duboko razmisliti i zauzeti stav.

 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, jun 2012.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta