Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Deo o Maitreji
Ko je Maitreja?
Maitrejini prioriteti
Maitrejina uÄŤenja
Maitrejina predviđanja
Maitrejina pojava
PribliĹľavanje Maitreje
Znamen zvezde
Maitreja i Isus
Maitrejina i drugi
ÄŚesta pitanja o Maitreji
PORUKE
Maitrejine poruke
SUSRETI S MAITREJOM
Pojavljivanja po svetu

 

Share International HomeShare International LogoMaitreja logo

Zašto mediji ćute o Maitrejinim pojavljivanjima?


Pitanje: Ako se već Maitreja pojavljuje pred 600 ili više ljudi na skupovima religioznih grupa u Britaniji – kao u Edinburgu i Jorku – zašto o tome ništa ne možemo videti u medijima?

 

Bendžamin Krem: Ljudi pred kojima se pojavljuje su u svakom slučaju fundamentalisti ovih ili onih ubeđenja;među njima postoje ogromne razlike  kada je u pitanju veroispovest, ali zajednički činilac je taj što su verovanja sviju njih krajnje dogmatična. Maitreja im se pojavljuje da bi ih ‘razmekšao’. Ove grupe širom sveta su one od kojih očekuje najviše otpora i odbacivanja. One imaju okoštalu sliku Učitelja koga očekuju na svoj način – kao Hrista, Maitreju, Budu, Krišnu, Imama Mahdija, Mesiju – i kada bi im se pojavio Učitelj sveta bili bi skloni odbijanju.

Najvažnije je stvaranje isceljujućeg izvora koje prethodi pojavljivanju.

Pošto Maitreja magnetizuje vodu, posle izvesnog vremena – to može biti par nedelja – nalazi grupu fundamentalista u obližnjem gradu i pojavljuje se pred njima. Govori im na njihovom jeziku i tokom toga se dešavaju mnoga isceljenja. On ne kaže: “Ja sam Maitreja”; “Ja sam Hrist”; ili “Ja sam Imam Mahdi”, prosto se pojavi, niotkuda, ali u obliku u kome će Ga oni prepoznati – kao što je to učinio u Najrobiju, Kenija, 11. juna 1988., odakle potiču fotografije koje imamo.

Maitreja prepušta grupama da ga po misaonom obrascu u kojem im se   pojavio, prepoznaju ili ne prepoznaju. Neki od njih reći će: “Čuvajte se,   to bi mogao da bude antihrist: pre nego što dođe Hrist, doći će antihrist.” Zbog toga o tome ne govore, a ako oni ne govore ne govore ni mediji.  Povremeno se na ovakvim skupovima nađu predstavnici religijskih novina, koje ne pišu o tome. Zašto ne?

Mislim da ne znaju šta bi sa tom informacijom: previše je ‘vruća’. Ili veruju da je to Hrist ili veruju da je antihrist; ili su zbunjeni zato što nije rekao ko je. Možda oko 80 posto ljudi ima iskustvo Hrista, ili Mahdija, ili Mesije – ko god se desilo da bude – i potpuno su spremni da to prihvate i samo čekaju da se dogodi još nešto u vezi sa time. To mora da ostavi neki trag u njihovoj svesti, čak i ako o tome ne govore osim možda između sebe. Kada najzad Maitreju budu videli na televiziji reći će: “To je onaj koji nam se pojavio – možda je on ipak pravi; možda nije antihrist.”

Izveštaj i snimci iz Najrobija napravljeni su zato što je bio prisutan urednik svahili izdanja Kenija Tajmsa, koji je to zabeležio. To su pokupili različiti mediji i to je predstavljalo čudo za dva dana svuda po svetu. Kao i obični ljudi, u opštem slučaju mediji su duboko skeptični, i profesionalno ne samo skeptični nego cinični...

[Iz Share International magazina od marta 1994.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta