Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Deo o Maitreji
Ko je Maitreja?
Maitrejini prioriteti
Maitrejina uÄŤenja
Maitrejina predviđanja
Maitrejina pojava
PribliĹľavanje Maitreje
Znamen zvezde
Maitreja i Isus
Maitrejina i drugi
ÄŚesta pitanja o Maitreji
PORUKE
Maitrejine poruke
SUSRETI S MAITREJOM
Pojavljivanja po svetu

 

Share International HomeShare International LogoMaitreja logo

Maitrejina učenja


Maitreja je posredstvom svog bliskog saradnika u Londonu aprila 1988. počeo da prenosi delove svog učenja. Ove informacije objavljene su u Share International magazinu.

Statue of Maitreya Kada je davao ove materijale, Maitrejina namera bila je da čovečanstvo nadalje pripremi za svoj dolazak i da nam pomogne da razumemo duhovne zakone koji vladaju našim životima, a pre svega zakon uzroka i posledice.

Maitreja o miru u svetu...
jedino putem deljenja

Maitreja o politici

Maitreja o tržišnim silama
i komercijalizaciji

Maitreja o kriminalu, nasilju i drozi

Maitreja o očuvanju okoline

Maitreja o umeću samo-ostvarenja

Mir u svetu... jedino putem deljenja

Maitreja je u periodu između 1977. i 1982. delove svojih učenja telepatski prenosio Bendžaminu Kremu tokom Kremovih redovnih javnih skupova u Londonu. Tema koje se ponavljala bila je potreba da se okonča patnja miliona ljudi koji gladuju ili umiru od gladi u našem svetu, u kome zapravo ima viška hrane. Ova neravnoteža je jedan od glavnih razloga Maitrejinom sadašnjem povratku.

Kako, pita Maitreja, možete biti zadovoljni načinom kojim sada živite: kada milioni gladuju i umiru u bedi; kada bogati paradiraju svojim bogatstvom pred sirotinjom; kada je svaki čovek neprijatelj svojem susedu, kada ni jedan čovek ne veruje svojem bratu? Koliko dugo morate tako da živite, prijatelji moji? Koliko dugo možete da podržavate ovo poniženje?

Otkada je ta poruka data, 1979., bili smo šokirani užasom ponovnih oskudica hrane u Africi i tekućoj bedi drugih naroda. Postepeno smo došli do shvatanja da je glad u svetu nepotrebna – kao i nemoralna - pošto ona nije posledica oskudice hrane ili mogućnosti proizvodnje hrane, nego nastaje usled socijalnih, političkih i ekonomskih nepravdi koje stvaraju siromaštvo. Siromašni su oni koji gladuju, bilo to u razvijenim ili u zemljama u razvoju. Pri tome i domaće i međunarodne institucije održavaju i uvećavaju to siromaštvo. Tako se procep između bogatih i siromašnih sve više širi, pa sada predstavlja najveću pretnju svetskom miru.

Samozadovoljstvo je jedan od stavova kojima ove institucije mogu da zahvale svoje postojanje. Samozadovoljstvo Maitreja smatra izvorom sveg zla u svetu. Ono i pojedince i insitucije vodi otuđenju od stvarnosti života i preči pronalaženje efikasnih rešenja naših problema. Samozadovoljstvo je napokon auto-destruktivno, i može da uništi čitava društva.

Maitreja objašnjava da, ukoliko tako izaberemo, možemo da izmenimo svoje delovanje, i okončamo glad i monumentalno brdo kriza sa kojima se sada suočavamo, a koje je stvorio čovek: "Problemi čovečanstva su stvarni, ali su rešivi. Rešenje vam je nadohvat. Uzmite potrebe svog brata kao meru svog delovanja i rešite probleme sveta. Nema drugog puta." Kada počnemo da sledimo ovaj savet i uspostavimo princip solidarnog deljenja dobara narodi i nacije će početi da veruju jedni drugima, kada jednom bude poverenja, biće i pravde, a kada jednom bude pravde za sve, imaćemo istinski i trajan mir.

Home

O politici

Planetu sada prožima jedna nova energija. Ova energija ravnoteže spire negatvine sile i potom u pojedincima stvara stanje pripravnosti. Pod njenim uticajem ljudi će se sve više i više buniti. Ljudi neće prihvatati rešenja koja im se nameću.

Politika gušenja i represije sudaraće se sa rastućom svešću ljudi. Tamo gde se ne čuje glas naroda biće revolucije. To nije prognoza nego prepoznavanje neminovnih posledica. Za ljudska bića podjednako važi isti zakon uzroka i posledice koji važi za prirodu.

Nova politika neće biti ukalupljena u 'izme' kapitalizma ili socijalizma, nego će nastati iz samopoštovanja pojedinaca i naroda. Sloboda, nezavisnost i spasenje biće ciljevi sviju.

Činjenica da su 'svi ljudi braća' će se u sve većoj meri prevoditi u strukture i praktične programe delovanja koji će odražavati tu stvarnost. Narodi mogu da dožive bratstvo, zajedničke ciljeve i zajedničke aspiracije i to će se i dogoditi.

Home

O tržišnim silama i komercijalizaciji

'Mašine rata' su zaustavljene. Hladni rat je završen. Ali ta energija ne može tek tako da nestane. Ona je našla novo plodno tle: komercijalizaciju koju su stvorile tržišne sile. To predstavlja novu ozbiljnu pretnju svetu. Tržišne sile su sile pokvarenjaštva, zbrke i haosa, a takmičenje i poređenje su njihova deca. One su opustošile društveni život i prirodu. Ljudi se bukvalno osuđuju na smrt u ime dobitka i gubitka.

Nova veroispovest supersila postala je 'ekonomija', koja predstavlja dušu komercijalizacije. Komercijalizacija je razornija od ma koje atomske bombe. Odlika komercijalizacije je pohlepa, što znači zarađivati novac dok drugi gladuju.

Komercijalizacija je uticala na sve narode i rezultovaće konačnim krahom svetskih berzanskih tržišta. Posle ovog sloma prva dužnost vlada biće da narod nahrane ispravnom hranom. Njihova druga dužnost biće da osiguraju odgovarajući smeštaj. Potom će na red doći zdravstvena zaštita i obrazovanje.

U novim sistemima će socijalna svest vladati tržišnim silama, a ne obrnuto.

Home

O O kriminalu, nasilju i drozi

Erupcija kriminala, iskvarenosti, droge i nasilja neizbežan su uvod u pokušaj društva kao celine da se oslobodi svojih okova. Zločin i nasilje, kao i ma koji drugi problemi, zahtevaju pažljivu analizu svojih uzroka.

Sami političari su ti koje treba kriviti za očaj ljudi zavisnih od droge. Ukoliko su ljudi toliko sputani da ne mogu čak ni da jedu kako treba, vodiće živote očajnika. Ukoliko ljude lišite budućnosti, lišite hrane, u pokušaju da zaborave svoj očaj, završiće na drozi. A odatle do prestupa nije daleko.

Da bi se razbile organizovane bande proizvođača droge biće potreban snažan nadzor, alli to nije slučaj sa individualnim uživaocima droge. Zavisnici od droge pate od duhovne izgladneslosti, od krajnjeg samo-otuđenja. Život im postaje besmislen i žele da ga okončaju, pa onda drogom vrše lagano samoubistvo.

Ukoliko životu nedostaje smisao treba ga obnoviti. Da bi se to desilo neophodno je da osoba iskusi osećaj sopstvene vrednosti. Ne postoji drugi način bavljenja unutrašnjim svetom pojedinaca.

Za nasilne i opasne kriminalce trenutno je zatvor jedino rešenje. Ali problem zločina se ne može rešiti zatvaranjem ljudi. Konačno će doći do izvesnih pravnih promena, pa manji i sitniji prestupi neće voditi iza rešetaka.

Kada svetska napetost počne da opada, kada putem različitih socijalnih, ekonomskih i političkih reformi počne da se primenjuje princip solidarne raspodele, ljudi će se osećati manje ugroženim, pa će bivati sve manje i manje prestupa.

Home

O očuvanju okoline

Okolina će svuda po svetu postati problem broj jedan. Uvećana briga za probleme okoline posledica je rasta Samo-svesti. Postoji veza između unutrašnje i spoljašnje sredine: onoga trenutka kada postanete svesni sebe, ova vas svest pokreće da pogledate u spoljašnju sredinu.

Postoji takođe povezanost između negativnih sila koje stvara čovečanstvo i onoga što se dešava u prirodi. Ljudi će ove veze sve više uviđati i razumevati. Mnoge prirodne nepogode rezultat su ljudskog delovanja.

Korišćenje nuklearne energije takođe stvara povratna dejstva po zakonu uzroka i posledice. Postoji razlika između korišćenja energija unutar njenih prirodihih evolutivnih okvira i manipulisanjem energijom. Ovo poslednje neizbežno vodi nevoljama jer narušava prirodnu ravnotežu. Vetrenjača koristi snagu vetra da bi proizvela energiju. 'Kontrolisane' podzemne eksplozije manipulišu energijom i tako remete zemljinu ravnotežu. Ovo može da izazove i izaziva zemljotrese.

Ljudska su bića međusobno povezana, i u načelu je moguće da bilo ko, bilo gde trenutno pokupi neku misao. Nuklearna oružja su na sličan način međusobno povezana energetskim, kao i misaonim tvorevinama. Iza svih dela prirode i svih mentalnih aktivnosti stoji jedna te ista energija.

Bićemo svedoci nove ravnoteže u svetu. Na nju će i ljudi i priroda odgovoriti konstruktivno. Ljudi će biti u stanju da žive bliže prirodi, u kojoj če postojati veći sklad. Neće biti potrebe za nuklearnom energijom: koristiće se energija sunca. Ljudi će biti srećniji zbog većeg sklada među prirodom i čovečanstvom, jer remećenje prirode predstavlja isto što i remećenje svoje sopstvene prirode.

Home

O umeću Samo-ostvarenja

Nisam došao da ustanovim novu religiju. Došao sam da podučim umeću Samo-ostvarenja, koje niti je ideologija niti religija, ali koristi ljudima sviju religija kao i onima bez religije. Želim da kroz vas izrazim ono što ja jesam, zato sam došao.

Samo je Sopstvo bitno. Vi ste to Sopstvo, besmrtno biće. Patnju prouzrokuje poistovećenje sa svime i svačime što nije Sopstvo. Upitajte se 'Ko sam ja?'. Videćete da ste se poistovetili ili sa materijom (telom) ili sa mišlju (umom) ili sa osećanjim (duhom). Ali vi niste ništa od toga. Um, duh i telo su hramovi Gospodnji. U ovim hramovima Sopstvo doživljava vrhovno Biće i postanje Gospodnje.

Jedan od najjednostavnijih načina da me spoznate je da budete čestitog uma, iskrenih osećanja i da upražnjavate neprianjanje. Rušilačko je svako delo izvedeno nepoštenog uma, neiskrenih osećanja ili uz prianjanje. Kada, na primer, mislite jednu stvar, govorite drugu, a činite treću, vi ste izgubljeni. Čestit um vodi čestitom govoru i čestitom delu. Ovaj sklad vodi miru i sreći. Bez neprianjanja nema spasenja.

Budite ono što jeste. Nemojte drugima prepuštati svoje samopoštovanje, svoje dostojanstvo. Nikome nemojte dozvoliti da vas zaseni. Majstor daje iskustvo ali ne baca u svoj zasenak.

Nemojte slediti jedan drugog. Ukoliko budete upražnjavali čestitost uma, iskrenost osećanja i neprianjanje spoznaćete svoje Sopstvo, znaćete mene, znaćete Gospoda.

Nisam došao da stvaram sledbenike. Svako od vas trebao bi da nastavi da se razvija unutar svoje religijske tradicije. Poštujte svoje religije, svoje sopstvene ideologije - ukratko svoj misaoni obrazac i iskusićete majstora.

Čak i kada me budete videli, nemojte juriti za mnom. Ako budete jurili za mnom izgubićete me. Ukoliko me slavite vi ne znate ko sam ja. Niko me ne može imati samo za sebe - ja pripadam svima.

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta