Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Deo o Maitreji
Ko je Maitreja?
Maitrejina ucenja
Maitrejini prioriteti
Maitrejina predvidjanja
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava
Maitrejina pojava

 

Share International HomeShare International LogoMaitreja logo

Maitrejine poruke


Britanski autor i predavač Bendžamin Krem je u periodu od septembra 1977. do juna 1982. primio niz od 140 poruka od Maitreje, Učitelja sveta. Neke od ovih poruka možete da pročitate ili da čujete (na engleskom).

Poruke su primane tokom Kremovih javnih predavanja u Londonu procesom mentalnog nadsenjivanja ili duhovne telepatije, koji nema ničeg zajedničkog sa medijumstvom odnosno čenelingom.

Maitreja ovim obraćanjem sugeriše korake koje treba preduzeti da bi se ostvarile potrebne ekonomske i društvene promene, bodreći čovečanstvo da na temeljima bratstva, raspodele i ljubavi nanovo izgradi svet. Takođe daje naznake kako ga prepoznati i poziva ljude da razglase činjenicu o njegovom prisustvu.

Gotovo je nemoguće izgovoriti ove poruke naglas, uz koncentrisanu pažnju, a da se pri tome ne zazove Maitrejina energija, njegov odgovor srcem. Poruke su naoko jednostavne, poslate od srca srcu, ali deluju na različitim nivoima. Nad njima treba meditirati da bi se prodrlo do punog značenja.

Hrvatski prevod ove knjige je u pripremi. Kada bude štampana, informacije o raspoloživosti ove knjige će biti objavljene na ovim stranama. U međuvremeno možete pročitati izbor poruka iz ove knjige.

Poruka broj 11


Prijatelji Moji dragi, srećan sam što sam ponovo sa vama.

Moj je plan da Moje učenje prethodi Mome prisustvu i pripemi Mi put.

Moji će ga ljudi objaviti posredstvom svojih grupa i uz grupno nastojanje.
Kada čovečanstvo unekoliko bude spremno, čuće se Moj glas.

Moji napori u međuvremenu donose plodove, menjaju, spajaju ljude i nacije, donose svetu novu nadu.

Uskoro ću se pojaviti, ali bih prvo pokazao put u novom pravcu,
kojim čovek, ukoliko želi da opstane, mora da krene.

Prvo, ljudi moraju sebe videti kao braću, sinove Jednog Oca.

Svuda po svetu ima ljudi, žena i male dece
koji nemaju ni najnužnije da bi preživeli;
oni naseljavaju gradove mnogih od najsiromašnijih zemalja sveta.

Ovaj me zločin ispunjava sramotom.

Braćo moja, kako možete da gledate kako ovi ljudi na vaše oči umiru, i nazivate sebe ljudima?

Moj plan je da njih, Moje malene, spasim sigurnog izgladnjivanja i smrti.

Moj plan je da vam pokažem da je put iz vaših problema da ponovo slušate istinski glas
Boga unutar vaših srdaca,
da sa svojom posvudašnjom braćom i sestrama
delite plodove ovog sveta, najobilnijeg od sviju.

Potrebna mi je vaša pomoć. Pozivam vas da Mi pomognete u Mom poduhvatu.

Kako možete stajati postrance i posmatrati ovaj pokolj, posmatrati
kako umiru Moji maleni.
Ne, prijatelji Moji, tako ne može biti.

Zato sam brzo došao ponovo među vas, da vam pokažem put, ukažem na Stazu.

Ali od vas zavisi uspeh Moje Misije : vi morate izabrati - da li ćete deliti i živeti miroljubivo kao istinski ljudi, ili skroz izginuti.

Moje Mi srce govori vaš odgovor, vaš izbor, i srećno je.

Neka se Božansko Svetlo i Ljubav i Moć
Jednog Najsvetijeg Boga
spuste na vaša srca i umove.
Neka vas ovo Svetlo, Ljubav i Moć
povedu u potragu za Onim
što u tišini boravi u vama.

Nađite To i znajte da ste Bogovi.

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta