Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Septembar 2010:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P: Koliko je Maitreja do danas imao TV intervjua?
O. 21 (21.8.2010).

P: 18.7.2010. Nelson Mandela je napunio 92 godine. Da li biste molim Vas komentarisali njegov uticaj kako u svojoj zemlji, Južnoj Africi, tako i u svetu? Čini se da je on jedan tako izvanredan čovek i veliki primer za sve.
O: Godinama pre nego što se okončao aparthejd u Južnoj Africi i pre oslobođenja Nelsona Mandele nakon 27 godina u zatvoru mnogi političari, naročito u Britaniji, prognozirali su ’reke krvi’ u Južnoj Africi u slučaju da na vlast dođe vlada Afrikanaca.  Podstaknut od Maitreje Nelson Mandela je pozvao na praštanje zlodela iz prošlosti i na stvaranje nove koalicije crnih i belih Južnoafrikanaca. Posledica je relativan mi i odsustvo ’reka krvi’ u novoj Južnoj Africi.

P: Da li svemirska braća povećavaju broj svojih pojavljivanja ne samo kada su u pitanju brodovi već i neposrednih kontakata sa pojedincima?
O: Ne.

P: Da li je do sada bilo intervjua izvan SAD?
O: Ne. Naročito ne neposredne dodire sa pojedincima.

P: Da li je istina da su određene planine i planinski lanci baze za svemirsku braću?
O: Da.

P: U junskom broju Share Internationala iz juna 2010 Majstor Bendžina Krema kaže: „Ljudima je blizu da iskuse jednu duboku istinu, svest o svom istinskom Biću… Radost i lepota Bratstva će prostrujati njihovim Bićem i svako će videti sebe kao deo te lepote i ljubavi.“ Misli li On na Dan objave ili na nešto drugo?
O: Majstor je mislio na Dan objave.

P: Da li je wi-fi oprema opasna ukoliko se nalazi blizu glave osobe koja spava? Da li mogu da nastanu tumori na mozgu?
O: Ne.

P: Čitao sam prilično mnogo knjiga o Budi i pitam se zašto one kažu da je Buda rekao da nema takve stvari kao što je Bog?
O. Buda nikada nije rekao da nema takve stvari kao što je Bog. Ono što je Buda rekao bilo je: Šta možete da znate o Bogu? Da li znate bilo šta o sebi? Ne? Pa kako onda možete znati bilo šta o Bogu? Ostavite Boga po strani, za sada, i otkrite ko ste. To je ono što je Buda rekao. To je vrlo različita stvar o tvrdnje da nema takve stvari kao što je Bog.

P. Šta predstavlja simbol koji se koristi na Share International veb sajtu?
(1) Da. (2) Maitreja osuđuje sadašnju tragičnu situaciju Palestinaca i jasan je u Svom stavu. On poziva SAD da umesto što podžavaju okrutne akcije Izraelske vlade iskoriste svoj uticaj na Izrealce da okončaju ovu nehumanu blokadu i počnu pregovore o miru. (3) Ne.

P. Da li je eksplozija koja je potpila naftnu platformu u aprilu 2010, koja je uslovila kolosalnom ekološkom štetom na istočnoj obali SAD posledica karme, i ako jeste, mogu li da pitam zbog čega?
O. On je zapravo preuzet iz jedne od mojih slika koja se zove ’Plameni dijamant’. Plameni dijamant zaista postoji. To je veliko žezlo inicijacije. Ono je u eteričkoj materiji, a ne u čvrstoj fizičkoj materiji. To je žezlo, koje završava u jednom kolosalnom dijamantu. Plamenovi predstavljaju energije koje  ističu. Veliko žezlo se koristi tokom treće, četvrte i pete inicijacije od strane Gospoda sveta. Gospod sveta u Šambali, najvišem centru na našoj planeti, puni veliko žezlo Sunčevim energijama u određeno vreme. Tako imamo čovečanstvo, duhovnu hijerarhiju, na čijem je čelu Maitreja, i Šambalu nad njima, a u Šambali je Biće Koje je na ovoj planeti doslovno milionima godina. On izgleda kao mladić, nazviaju Ga ’mladićem beskrajnih leta’, on je biblijski Jehova, On je Gospod sveta, Jedini Inicijator. On inicira majstore i inicijate trećeg i četvrtog stepena. Maitreja inicira posvećenike prvog i drugog stepena, koristeći ono što se naziva ’Manjim žezlom’. Isus je rekao: „Niko ne može k Ocu osim kroz Mene“, i to je shvaćeno kao da niko ne može znati Oca dok ne postane hrišćanin. To nema nikakve veze sa time. Maitreja je kroz Isusa govorio: niko ne može da stane pred Oca, Gospoda sveta na Šambali i da bude posvećen od Njega, ukoliko nije pre toga stajao pred Maitrejom i bio iniciran tokom prva dva posvećenja s Njegove strane.

P. Da li je Maitreja tuđinac (u smislu sa druge planete)?
O. Ne. On nije tuđinac. Neobično je koristiti reč “tuđinac“. Nigde nema tuđinaca. To je zloupotreba izraza, pošto smo svi mi braća, svi smo deo Jednog čovečanstva. Čovečanstvo je svuda u kosmosu. Maitreja dolazi sa Zemlje, rođen je na Zemlji i ostaće na njoj najmanje još 2500 godina.

P. Da li je neko od Majstora bio na vašim predavanjima u Tokiju i Osaki 2010?
O. Maitreja i majstor Isus bili su u Tokiju; Maitreja, majstor Isus i majstor iz Tokija bili su u Osaki.

P. Kada se Maitreja bude pojavio na japanskoj televiziji hoće li izgledati kao Japanac?
O. Maitreja će se pojaviti u Svojem ’telu ispoljavanja’. On nije Japanac,  pa neće izgledati kao Japanac.

P. Da li će govoriti japanski?
O. Da, govoriće japanski.

P. Postoji li neki način da se nadvlada strah od smrti?
O. Svi mi moramo da umremo. Tužno je da mnogi ljudi žive svoje živote u strahu; jedan od najvećih strahova je strah od smrti. Kada bi samo znali koliko je lako umreti u poređenju sa rođenjem bili bi zapanjeni zašto su tako puno vremena proveli u strahu. Umiranje je jednostavno i nije zastrašujuće. Jedan od mnogih Maitrejinih ’glavnih ciljeva’ je da oslobodi čovečanstvo straha, uključujući i strah od smrti.
Majstor Hilarion je u 19. Stoleću nadahnuo stvaranje spiritističkog pokreta upravo zato da bi čovečanstvu pomogao da se oslobodi straha od smrti. Strah od smrti je obično strah od večitog nestanka, dok je istina da je život večan. Mi smo duše; duša se utelovljuje nanovo i nanovo sve dok ne postoji potpuno jedinstvo između duše i njenog odraza, čoveka ili žene na fizičkoj ravni. Kada oni postanu jedno, i otuda Majstor, oni su zauvek oslobođeni onoga što nazivamo smrću.

P. Da li u Japanu ima političara koji su nadahnuti od strane Maitreje?
O.  Ima takvih koji su čuli za Maitreju i Njegove prioritet i koji visoko cene ovu informaciju ali ne deluju jer se osećaju bespomoćno. Ima ih par za koje se može reći da su neposredno nadahnuti – ali od strane majstora iz Tokija. Majstor iz Tokija ima učenike kroz koje deluje. U svakoj zemlji okupljaju se ljudi koji se odazivaju pre na širi svet nego na njihovu sopstvenu zemlju. Ovi ljudi će obezbediti strukturu novih vlada koje će se stvoriti demokratskim izborima u svakoj zemlji. Iskrenost i čovekoljublje će biti karakteristike novih vlada.

P. Da li u svetu ima političara koji su nadahnuti od strane Maitreje?
O. Ima par političara stare škole koji znaju ili mare unekoliko za Maitreju. Ali postoji sve veći broj izabranih grupa ljudi okupljenih u centrima, naročito u onima gde živi majstor. Oni znaju plan i znaju šta treba čovečanstvu, i zahvaljujući svom očitom manjku ega i očitom poštenju biće postavljeni na položaje uticaja i moći.
Ova pitanja su obično u vezi sa pojedincima. Energije Vodolije međutim deluju samo kroz grupe. Ideja prosvetljene ili snažne ličnosti koja istupa i formira grupu se menja. Ali kada grupa deluje kao grupa, a ne kao skup pojedinaca, onda se može stupiti u dodir i koristiti energije Vodolije.  

P. Zašto će trebati tako puno vremena da se implementira nova tehnologija svetlosti?
O. Čim prihvatimo da je sa ratom za svagda gotovo, i čim prihvatimo načelo deljenja i učinimo da je rat stvar prošlosti dobićemo energiju neposredno sa Sunca. U ovom trenutku se ni jednoj naciji ne može verovati da će ovu energiju koristiti za bilo šta drugo osim za sebe. Nova energija bi mogla da pruži oružja koja su snažnija čak i od atomske bombe. Tek kad se svi mi zauvek odreknemo rata moći će da nam se poveri ta energija..

P. Voleo bih da me vodi Maitreja, majstori i svemirska braća. Šta bih trebao da radim da to postignem?
O. Najbolja stvar koju prema Maitreji možete da uradite da praktikujete ono što on naziva tri najvažnija aspekta Njegovo učenja: poštenje uma, iskrenost duha i neprianjanje. Kultivirajte ova tri aspekta i napredovaćete na najlakši i najprostiji način.

P. Ako bih hteo da živim i radim za svetski mir trebao bih da živim na način koji moji roditelji ne odobravaju. Da li bih trebao da izaberem da živim ispravno zarad veće vizije čak iako bi to značilo da prkosim svojim roditeljima?
O. Ja bih rekao da treba da budete svoji. Ako vam treba dozvola roditelja da biste živeli ispravno, mora da je nešto pogrešno sa njihovim idejama. Ako imate viziju i verujete da je to ispravna vizija morate da to sledite. Kako biste mogli drugačije?
Kada bi svetom upravljali mladi ljudi i deca to bi verovatno bio predivan svet. Bio bi ispunjen aspiracijom i dobrotom svih mladih ljudi sveta koji su puni težnji za pravdom, deljenjem i ispravnim odnosima i oni su spremi za to – mnogo pre svojih roditelja i njihovih roditelja.

Bratstvo, članak Majstora (septembar 2010)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta