Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Novembar 2010:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P: Koliko je Maitreja do danas imao TV intervjua?
O. 25 (10. oktobar 2010).

P: Hvala na dosadašnjem radu i vašim uvidima i informacijama. Tokom godina pročitao sam mnoge članke o svemirskoj braći, kako žive u eteričkim telima i kako je kosmos ispunjen civilizacijama koje su daleko iznad našeg nivoa evolucije. Ali ima li, osim Zemlje, planeta na gustoj materijalnoj ravni koje imaju civilizacije koje su na našem nivou evolucije ili ispod nas?
O: Da, mnogo.

P:  U decembru 2008. ste predvideli Maitrejinu 'zvezdu', ali sam ovu 'zvezdu' viđao još od 2006.-2007. i ona postaje sve veća svake godine. Da li viđam neku drugu 'zvezdu' različitu od one koju ste predvideli? [ Pišem iz Havika u Norveškoj]
O: Mora da je tako. Zvezda koju viđate je prava zvezda. 'Zvezde' (sve četiri od njih) koje sam predskazao u decembru 2008. su zapravo svemirski brodovi.

P: Sve veći broj očevidaca i istraživača NLOa bliski su verovanju da su veliki, tihi, trouglasti NLOi, koji se viđaju po svetu zapravo super tajni eksperimentalni brodovi koje pokreću ova ili ona vlada, uglavnom SAD. (1) Da li je tako? (2) Da li bilo koja vlada za svoje brodove koristi pogon koji su dala svemirska braća ili koji je dobijen reverznim inžinjerstvom iz obnovljenog svemirskog broda?
O: (1) Ne. (2) Ne.

P: Video sam video zapise na YouTube-u koji izgledaju baš kao i fotografije zvezde znamena koje su objavljene u Share Internationalu, s tim što su video zapisi načinjeni tokom kasne 2007. i rane 2008. Da li su svemirska braća 'isprobavala' zvezdu-NLO u našoj atmosferi tokom meseci pre nego što je prisustvo 'zvezde' objavljeno u decembru 2008.? Ako je tako, da li je bilo poteškoća koje su morale da se prebrode?
O: Da, bilo ih je mnogo.

P: Spomenuli ste super tajnu grupu - uglavnom u SAD - čija je jedina misao i delatnost da ocrne fenomen NLOa i da uslove javnost tako da ima negativan stav prema toj temi. (1) Ima li ova grupa 'krtice' - u različitim glavnim informativnim kućama - čiji je zadatak da razobliče i sprdaju sa izveštajima o viđenjima NLOa? (2) Postoji mnogo veb sajtova sa temom NLOa koji imaju foruma na kojima čitaoci mogu anonimno da komentarišu o NLO viđenjima. Da li ove tajne grupe prate ove veb sajtove da bi se sprdali ili razobličavali izveštaje o viđenjima?
O: (1) Ne. (2) Da.

P: Da li je verovatno da će tzv. 'svetska vlada' ikada nastati ?
O: Ne. Planovi Hijerarhije ne uključuju stvaranje svetske vlade. Umesto toga na Ujedinjene nacije gleda se kao na platformu pred kojom se mogu izneti i diskutovati svi međunarodni problemi. Na svaku naciju se gleda kao da ima sopstvenu sudbinu i sopstvene zrake ili energetsku strukturu, koja donosi sudbinu i daje svakoj kvalitet individualnosti. U jednoj frazi bi se moglo reći da je 'jedinstvo različitosti' bliže viziji Hijerarhije.

P: Kako će Maitreja da reformiše kriminalno pravni sistem? Kako će da uspe da najveći broj kriminalnih prestupa, koje se kažnjavaju zatvorom u SAD, dobije status prestupa koji ne vode zatvoru.
O. Nije Maitrejin zadatak da upravlja našim životima i reguliše strukturalne promene u svakoj zemlji. Sve takve stvari će biti u rukama svake pojedine zemlje. Čovečanstvo ima slobodnu volju, koju majstori nikada ne narušavaju.

P. Na kratke staze Maitreja će sigurno sugerisati pogodbu tipa 'dati zemlju zarad mira' između Izraelaca i Palestinaca. Međutim na duge staze da li će nacija Izraela zvanično prestati da postoji i da ponovo postane Palestina bez podele.
O. Ne, ne mislim da će Izrael prestati da postoji - za to je proteklo previše vremena - ali će dva naroda živeti jedno do drugog, deleći zajedno dobra iz oblasti.

P. Koja je uloga Izraela u novom svetskom poretku?
O. Izraelova uloga u novom svetskom poretku je da klekne i moli za oproštaj za ono što čini Palestincima. I potom da nastavi sa stvarnom podelom zemlje Palestine tako da napravi dve čvrste i održive nacije - Izreal i Palestinu. Budućnost Izraela je pokajništvo i preporod prirodne dobre volje njegovog naroda i nadvladavanje zla koje vlada stvara u palestinskim teritorijama.

P. Šta će se desiti sa milijarderima i milionerima nakon dana objave? Da li će se Maitreja zauzeti da im vlade oduzmu novac i redistribuiraju drugim ljudima? Da li će ovi bogati ljudi biti kažnjeni od strane Matreje ili onih koji ga podržavaju?
O. Ne, Maitreja ne dolazi kao kazneni sudija, već da nam pokaže kako da živimo u miru i pravdi kroz akt deljenja.

P. Da li je poželjno nastaviti finansiranje istraživanja matičnih ćelija za lečenje raznih bolesti? Da li je to potpuno prihvatljivo u duhovnom smislu?
O. Da.

P. Da li će biti daljeg ekonomskog kolapsa ili je sada već prošlo najgore?
O. Ne, još uvek nije stiglo do kraja. Nastaviće se, iako će biti manjih napredaka u nekim oblastima, naročito u monetarnom smislu. Ali iz perspektive rada i industrije, kriza je takvih proporcija da će biti potrebne godine za dovođenja u red zemalja poput SAD i Evrope, gde svake nedelje nestaje na hiljade radnih mesta.
Možemo da osetimo šta se dešava u razvijenom svetu, ali razmislite šta bi tek moglo da se dešava u zemljama u razvoju. Kako mora da je u Africi milionima gladnih? Naša sposobnost da napravimo razliku između toga da li oni žive ili umiru odložena je na godinu ili duže. Odjednom se razvijene nacije osećaju siromašno. Kažemo da ne možemo da si priuštimo da pomažemo zemlje u razvoju. Ako je loše za nas, kako mora biti za ljude koji su živeli na ivici - koji žive od dolara ili dva dnevno? To je ono o čemu bi trebalo da razmišljamo.

P. Kako su energije slane u svet pre nego što su postojale grupe za transmisionu meditaciju?
O. Transmisiona meditacija je jedinstvena i vrlo nova. Moj majstor ju je predsavio svetu u martu 1974. kada je formirana prva grupa u Londonu.
Zašto nam je potreban novi oblik meditacije? Zato što tek sada postoji sve veći broj ljudi koji žele da na neki način služe planeti i koji se približavaju identifikaciji sa sopstvenom dušom i tako traže polje za služenje. Nije ličnost već duša ta koja teži da služi. Sve više i više ljudi doseže ovu fazu i tako postaje moguće da transmisiona meditacija bude data svetu.
Majstori su majstori naučnici okultnih nauka. U pitanju je velika nauka koja se spušta na nivo koji omogućuje ljudima da učestvuju. To je jednostavan način služenja jer stvarni posao obavljaju majstori.
Majstori su nadzornici svih energija koje ulaze na planetu iz kosmičkih, solarnih i vanplanetarnih izvora; njihov rad je da odaberu energije koje su potrebne u nekom trenutku i distribuiraju ih na nivou koji čovečanstvo može da primi. Energije su veoma visoke vibracije, majstori ih spuštaju kroz sebe same. Majstori traže sredstvo da ih distribuiraju i do sada su se koristile religijske grupe za distribuciju energija, ali ljudi u ovim grupama ne moraju biti evolutivno napredniji od drugih ljudi. Postoje ljudi u religijskim grupama, učitelji i sveštenici, koji imaju tendenciju da budu malo napredniji. Tako da je bilo nekih koji su mogli da izdrže energije na višem nivou, da ih spuste i učine dostupnim čovečanstvu. To se čini na potpuno naučan način.
Majstori šalju energije kroz grupe za transmisionu meditaciju i one deluju kao međustanice. Energije se šalju kroz čakre učesnika iz grupe svuda tamo gde su u svetu potebne. Transmisiona meditacija je način da se deluje neposredno sa majstorima zarad služenju svetu.

P. Možete li molim vas reći kakvu vrstu služenja ili koji rad bi aspiranti i učenici mogli provoditi tokom sati kada spavaju?
O. Nisam rekao da provode služenje tokom sati kada spavaju. To je nesporazum. Ono što sam rekao da su ljudi mnogo više oni sami - na sebebi gledali kao na više evolutivno napredne da mogu da se vide u dubokom snu. San je vreme za učenje, učenje da se bolje služi. Za naprednije učenike koji daju učenja, to je, naravno i vreme služenja.

P. Kakvo je Maitrejino viđenje 2012.?
O.  Ovo se očito odnosi na Majanski kalendar koji se završava 2012. Maje su bile veoma pametan, napredan narod i veoma su dobro poznavali astronomiju. Napravili su kalendar koji se završava 2012. Usled sklonosti nekih knjiga da pogrešno interpretiraju takve stvari, kruži priča da će svet završiti 2012. Maje su stale sa kalendarom na 2012. jer su izumrli pre nego što su mogli da nastave rad. Pali su pod bolestima donesenim od Evropljana. To je onoliko daleko dokle su stigli.
Dan nakon predskazanog događaja vi ćete se probuditi i doručkovati kao i obično. Život će se nastaviti kao što to i čini.

P. Pre dva dana [22.9.2010] prijatelj mi je preporučio da pročitam poslednji članak majstora. Pročitao sam poruku i osetio se veoma nadahnuto.
Sinoć je bio pun mesec/jesenja ravnodnevnica, krenuo sam u šetnju, bila je kišovita i vetrovita noć. Osećao sam se ispunjen duhom. Kiša je bila topla. Nikog nije bilo u okolini pa sam skinuo košulju. Tokom čitavog dana sam razmišljao o Maitreji i napisao sam u pismo tražeći vođstvo da bih mogao da ostvarim svoje više moći. Osećamo sam da toliko svetla utiče u mene. Pogledao sam niz ulicu i video ogroman svetlosni krst. Bio je to efekat uličnog svetla i vode na putu, ali je bio veoma izražen krst. Da li je ovaj simbol bio koincidencija?

O. Ne, Maitreja je manifestovao svetlosni krst da biste ga vi videli.

P. Pitam se da li je Maitreja ispravio moju urođenu deformaciju kukova. Nedavno sam imala rendgenski snimak i ništa tako nije moglo da bude nađeno. Oni su mi našli deformitet pre šest godina i rečeno mi je da ću morati na operaciju. Koristila sam Matrejinu 'ruku' na kukovima od tada, pa se pitam da li ih je on ispravio? (J.C., White Rock, Kanada)
O. Moj majstor potvrđuje da je Maitreja ispoljio ovo ozdravljenje.

P. Možete li da komentarišete čini se paradoks između vašeg stava koji zastupa jačanje buduće uloge UN u svetskoj politici i koncepta slobodne volje.
O. U tome uopšte ne vidim kontradikciju. UN nisu svetska vlada već telo za razmenu svih različitih, možda i kontradiktornih ideja i od suštinskog je značaja za slobodnu razmenu takvih ideja. To je nada čovečanstva za bolji i bolje uređene, miran, humani svet.

P. Govorili ste o periodu kada nije bilo krađa - da li je to bilo na Atlantidi?
O. Atlantska civilizacija trajala je oko 12.5 miliona godina. Tako da u jednom trenutku, tokom tih 12 miliona godina nije bilo krađa.

Čovekov konačni trijumf, članak Majstora (novembar 2010)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta