Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Maj 2011:
Pitanja i odgovori

Bendžamin Krem odgovara na pitanja u magazinu
Share International


P: Koliko je televizijskih intervjua dosad održano s Maitrejom?
O. 36.

P: Koliko je intervjua održano u SAD-u i Meksiku?
O: 29 u SAD-u. 7 u Meksiku.

P: Ima li razlika u reakcijama američkih i meksičkih gledalaca na Maitrejine ideje? Ako ima, koja je glavna razlika?
O: Razlike između SAD-a i Meksika su očito ogromne - veličina, bogatstvo, ekonomska razvijenost, isotirja i postignuća. Bilo bi iznenađujuće da se njihove reakcije na Maitrejine ideje ne razlikuju. Meksiko je siromašan. Grad Meksiko ima 22 - 24 miliona stanovnika, većina njih živi u predgrađima, u straćarama i očajno su siromašni. Ne znam imaju li ti siromasi pristup televiziji, ali možda međusobno razmenjuju informacije. U svakom slučaju siguran sam da je njihova reakcija neposrednija od one u SAD-u i dolazi iz srca. Osim toga, ovo mogu otkriti po prvi put, televizijski aranžmani su drugačiji. U SAD-u Maitreja se pojavio 29 puta, ali nikada sam, uvek kao jedan od govornika sa različitim gledištima. U Meksiku (sedam puta do sada) intervjui su jedan na jedan. Tako je Maitreja napravio 'tihi' početak i verovatno će od sada biti mnogo otvoreniji.

P: Ima li zemalja koje nisu pogođene nuklearnom radijacijom zbog tragičnih problema u Japanu?
O: Dosad nijedna zemlja nije pogođena nuklearnom radijacijom iz Japana.

P: Pročitao sam da određene biljke više apsorbuju nuklearnu radijaciju nego druge, molim vas, možete li reći koje su to biljke?
O: Čini se da biljke duvana imaju neobično veliki apetit za nuklearnom radijacijom.

P: Homeopatska apoteka Ainsworths u Londonu stanovnicima Japana preporučuje lek 'Narayani atomic radiation mix 45' sa 'Radiotherapy mix 30'. Da li je to korisno samo za stanovnike Japana ili biste to savetovali i u drugim delovima sveta?
O: Bilo gde u svetu ako mislite da ste bili izloženi nuklearnoj radijaciji.

P: U kojim delovima sveta je postojao ili je još uvek postoji kritičan nivo radijacije usled prošlomesečne katastrofe u Japanu?
O: Nigde. Reakcija na nesreću u japanskoj elektrani bila je neobično histerična. Jedini ljudi koji su dosad pogođeni radijacijom su oni koji žive u severoistočnom Japanu.

P: Da li je bolje prestati jesti ribu s obzirom da su sva mora povezana?
O. Svi svetski okeani i kopna već jesu do neke mere pod uticajem nuklearne radijacije, kao što je i vazduh koji dišemo. Svemirska braća provedu devedeset posto svog vremena i truda u neutralizovanju nuklearne radijacije (u granicama karmičkog zakona). Širom sveta bezobzirno iscrpljujemo zalihe ribe, ali generalno gledano, još uvek ima puno ribe u moru.

P. Da li bi pukovniku Gadafiju trebalo ponuditi pomilovanje i azil negde van Libije u svrhu da se spasi više života?
O. Da.

P. Da li bi Zapad trebao da udovolji snagama pobunjenika u Libiji s obzirom da su praktično nenaoružani u poređenju sa snagama koje ima Gadafi na raspolaganju?
O. Ne, trebalio bi da se držimo sankcija UN-a, ali isto tako da pošaljemo i mirovne snage, po mogućnosti iz arapskih zemalja.

P. Da li je istina da je manje verovatno da će Zapad da interveniše u državama koje ne proizvode naftu u srednjeistočnoj i severnoj Africi?
O. Da, postoji jasan dokaz o tome

P.  Stanovnici Egipta i Japana pokazali su svetske primere discipline, staloženosti i kolektivne podrške. Koji faktori su ih učinili tako uzornima? Je li to na primer njihova istorija?
O. Da, uglavnom. Osim toga Maitreja je proveo tri nedelje u Egiptu, u Kairu, puno od tog vremena sa protestantima na trgu Tahirir. U Japanu, Maitreja i drugi Majstori proveli su puno vremena spašavajući i tešeći stanovnike tokom katastrofe.

P. (1) Mislite li da ćemo ikada videti moć ljudi u SAD-u jednaku trenutnoj snazi ljudi u srednjoj i sjevernoj Africi? (2) Ako je tako, zbog čega Amerikanci trebaju da protestuju?
O. (1) Da, svakako, sviet čeka na manifestovanje američke duše, verujem da će se to desiti nakon Dana Objave. Međutim, snaga ljudi je prisilila SAD da povuče svoje snage iz Vijetnama i snaga ljudi je okončala 'aparthejd' u Americi. (2) SAD su ogromne i imaju populaciju od 300 miliona stanovnika sa različitim političkim i ekonomskim gledištima, to daje puno razloga nekim grupama da protestuju za ili protiv.

P. P.: Maitreja je rekao da će Britanija razviti model za umeće civilizacije, na šta misli pod time?
O. Na civilizaciju koja se temelji na ekonomskoj pravednosti, političkoj slobodi i redu.

P. Neki su ljudi rekli da su pre potresa primetili značajne promene u ponašanju određenih životinja, kao da su registrovale neku vrstu energije koja se emituje zbog akutne napetosti predstojećeg potresa, slično možda osećajima ljudi pre udara groma. Postoji li način da se pouzdano otkrije ova energija i da ostane dovoljno vremena za evakuaciju sa potencijalno ugroženih područja?
O. Siguran sam da mnogo životinja ima ovakvu reakciju na predstojeću opasnost zbog nekih promena u pritisku vazduha ili vremena. Siguran sam da postoji način, ali dosad nemamo pouzdana sredstva za otkrivanje ove energije, premda pojedinci tu i tamo mogu tvrditi da ih imaju.

P. Zašto nam je potrebna tehnologija da bi evoluirali?
O. Tehnologija je rezultat ljudske kreativnosti. Svaki evolutivni napredak bio je popraćen tehnološkim. Naša sadašnja tehnologija može da vam se sviđa ili ne, ali sa ezoterijskog gledišta ona je atlantidska magija na višem krugu spirale.

P. Da li će nam Maitreja pomoći da pripremimo novo čovečanstvo?
O. Maitreja sada pokazuje čovečanstvu šta je potrebno da bi se izgradio novi svet i novi pristup tom životu.

P.  Kada će prestati trgovina oružjem - ako je to uopšte moguće?
O. Kada se čoječanstvo zauvek odrekne ratovanja. To vreme je bliže nego što većina ljudi misli.

P. Možete li, molim vas, reći kada će naučnici verovatno otkriti i ozbiljno istraživati eteričnu ravan materije?
O. Oni su to već učinili bez da su istu prepoznali. Ono što oni nazivaju 'tamnom materijom' u stvari su eterični nivoi materije. Spoznaja je blizu.

P. Šta se podrazumeva pod 'ljudskim avatarom' ? (1) Da li svi ljudski avatari pozitivni u svom delovanju? (2) Da li je moguće da ljudski avatar ima loš uticaj na sledbenike?
O. (1) Ne. (2) Da, savršeno moguće, nažalost.

P. U Share International-u, mart 2011., komentarisali ste fotografiju vrlo visokog, cevastog oblika kao "unutrašnju strukturu velikog svemirskog broda". Je li to isti središnji stub unutar svemirskog broda kojieg je opisivao George Adamski?
O. Da.

P- Pročitao sam knjigu Bendžamina Krema, "Great Approach" i knjigu Georga Adamskog. Čuo sam za Bendžamina Krema nakon što sam ga video u filmu Billa Mahera. Osim toga proučavao sam Alice Bailey i Helenu Blavatsku. Nakon što sam pročitao "Great Approach" sedeio sam i razmišljao šta bih govorio da imam publiku, i u jednom trenutku osetio sam kako energija polako teče celom sobom. Pojačala se pri istraživanju mojih unutrašnjih misli. Ne mogu da verujem da bi Bog ili Maitreja hteo moju pomoć ili čak da primeti nekog poput mene. Ja nisam dobra osoba ili neko koga poštuju ljudi ili šefovi. Nemam prave vere, ali sviđa mi se teozofija i antropozofija. Uglavnom mrzim svet i želim da umrem u snu. Činim jako malo za svet i nemam prave vere. Kad je energija došla do mene činilo mi se da razumem kako je vaša poruka povezana sa boljim načinom života za bolji svet. To mi je potpuno strano, tračak nade. Ne znam šta da mislim.
O. Energija je došla od Majstora Isusa. Nastavite da čitate!

Putevi novog doba, članak Majstora (maj 2011)

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta