Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Uzdržanost

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, septembar 2001.


"Dosta je danu zla svoga."Malo je onih, naročito iz zapadnog sveta, kojima je nepoznata ova drevna hrišćanska maksima. Prenošena generacijama s roditelja na dete, iznašla je put da se utisne u moralnu konstituciju nebrojenih miliona. Uprkos tome što je dugo poznata, relativno malo je onih koji se čini da razumeju njeno značenje, a još manje onih koji žive njenu mudrost. U suštini ona se odnosi na uzdržanost. Zlo - kriticizam, destruktivno naklapanje i dela - toliko prisutno u najvećem broju tzv. 'spiritualnih' grupa, uspeva u svojoj nameri ukoliko nema uzdržanosti. Njegov gorak i izjedajući otrov buja kada mu se daje energija neprekidne misli i odbrane. Mnogo je bolje ostaviti ga Karmičkom Zakonu, nego baviti se i izjedati njegovim izvorom.

Pošto je tako, nije bitna priroda zla niti namera da se učini nažao. Zakon je nepristrasan i deluje u smeru uspostavljanja ravnoteže. Nikakva borba da se ispravi nepravda ili da se zaštiti reputacija ne može bolje da obavi zadatak od Zakona Karme. Sačuvajte svoju energiju za bolje stvari i dozvolite Zakonu da odluči o meri i vremenu reakcije.

Odbrana

I onda kada udari zlo, najbolja reakcija je uzdržanost. Kada gonjena zver zastane, tiha i mirna, lovac, osujećen, odlazi praznih ruku. Kada je čovek uzdržan - slobodan od straha i potrebe za osvetom - on može u miru da prepusti Velikom Zakonu da bije njegov boj. Time zlo nije na dobitku, niti se njegova snaga uvećava. Ovo duboko Hristovo učenje obično se izražava opomenom da ne činimo nepravde i ne nanosimo svakodnevne povrede - produžavajući tako njihov život i nadalje povređujući žrtvu. To je blisko povezano sa hrišćanskom idejom oproštenja. Kada je čovek istinski uzdržan, on je već oprostio. On strpljivo čeka da počinilac zla shvati nažao koje čini sebi, žrtvi i grupi i da se popravi. Time se zlo slabi i postaje "dosta danu".

Kada se Maitreja, Veliki Gospod, bude pojavio potpuno i javno, dosta svog vremena posvetiće ideji uzdržanosti. Nije zaludno što je to središnja tema Njegovog učenja: već je posvetio Svoje misli poštenju uma, iskrenosti duha i uzdržanosti. U početku neće svi moći da slede Njegove misli, ali će vremenom Njegova energija Ljubavi pobuditi ljude praktičnosti Njegove mudrosti. Stare, mehaničke reakcije mržnje i zavisti će postepeno nestajati, uporedo sa zadovoljenjem društvenih potreba i sve većim brojem onih koji su uzdignuti radošću delovanja za Maitrejina načela.

Tako će biti, i tako će narodi svih nacija rasti kao Bogovi u nastajanju.


[Ovaj članak iz septembarskog broja magazina Share International 2001. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta