Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Preobražena Zemlja

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 13. septembar 2010.


Bilo koji posetilac Zemlje bi za nekih dvadeset godina od sada bio zaprepašćen preobražajem na koji bi naišao u svakom aspektu naših života. Najbolje iz prošlosti biće očuvano, ali će svuda preovlađivati nova i jedra lepota, a između ljudi i okoline u kojoj žive biće uspostavljen jedan novi odnos. Zauvek će nestati sirotinjskih četvrti i šupa u kojima danas milioni sastavljaju kraj sa krajem. Novi ponos u 'čoveku' će izroditi podjednaku brigu za slododno vreme ljudi i njihove društvene aktivnosti, te postepeno voditi jednom novom razumevanju suštinskih potreba čoveka. Nova tehnologija će nebrojene milione osloboditi kuluka repetitivnog posla; potreba za znanjem u svakom polju će široko otvoriti vrata koledža, fabrika i farmi podjednako, a svuda po svetu ispoljiće se novi entuzijazam za učenjem. Tako će ljudi bolje razumeti utemeljujuću svrhu naših iskustava utelovljenja i na taj način će rasti neophodna kontrola naše fizičke, astralne i mentalne spreme. To će ljude voditi vratima inicijacije i tako i usavršavanju.

Tako će se ljudi nanovo vratiti drevnom putu ka savršenosti i, pošto se oslobode opsena i grešaka prošlosti, još jednom slediti put žrtve, odricanja od svega što preči najvišem razumevanju i svetlu. Čovek je daleko zastranio od ovog prostog puta, skrenut grubim materijalizmom koji ga je namamio do same ivice katastrofe. Ali, kako će ljudi videti, njihova večna božanstvenost se još jednom nametnula i povukla čoveka nazad sa ivice.

Sve veći broj ljudi svuda počinje da oseća da je ovo istina i da se budi u odnosu na zadatak preobražaja. Na taj način vide da njihov osećaj odgovornosti raste i tako i reaguju. Tako se pronalaze delatnici budućnosti i tako se i svet menja na bolje.

Nepokolebljivo

Za sada tiho, ali nepokolebljivo, Maitreja deluje da osnaži ovaj proces. Njegove blagotvorne energije deluju kao kvasac koji kvasa aspiraciju i očvršćava odlučnost svih koji mogu da reaguju. Njih je mnogo, i tako se gradi vojska delatnika u svetlu, svetlu koje će preobraziti svet i obezbediti budućnost svim ljudima.

 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, oktobar 2010.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak iz oktobarskog broja magazina Share International 2010. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta