Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Ratnici Svetla

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, mart 2002.


Gde god da se danas okrenemo vidimo znakove promene. Tako je bilo oduvek, ali je promena sada ubrzanog ritma, iznenadna i radikalna, daleko od postupnog preobražaja u prošlosti. Usko povezani, danas posvuda dostupni komunikacioni sistemi obezbeđuju da se za sve promene trenutno sazna i da se one, u manjoj ili većoj meri, prihvate u svetskim razmerama.

Naravno da se ovi iznenadni otkloni u formalni strukturama ljudskih života duboko odražavaju na čovekovu psihološku ravnotežu. Izgleda kao da su stare sigurnosti zauvek nestale, pa su mnogi saterani u krajnje reakcije. Kako su političko i ekonomsko polje glavne oblasti u kojima se dešava ovaj potres u ljudskom mišljenju i delovanju, one zahtevaju da svi budu uključeni. To se tiče sviju, želeli to ili ne.

Vrtlog

U ovaj vrtlog došao je Hrist. Njegov je zadatak da prati ove promene i da ih koriguje, ustanovi li se da su one površne i nedovoljne ili preterane i prenagle. To se čini preraspodelom energija sve dok se ne postigne privremena ravnoteža.

Delujući tako Veliki Gospod upravlja brzinom promene i umanjuje razdore koji ovim procesom nastaju. Iza svakog Njegovog koraka stoji namera da se očuva ravnoteža. Da bi mu pomogao u tom delikatnom poduhvatu, Duh mira i ravnoteže kroz Njega izliva Svoj moćni kosmički zakon.

Tako se svet menja na bolje. Tako Novo Vreme postepeno dobija svoj oblik. Uprkos svim dokazima da nije tako, Novo Doba se bori da bude rođeno.

Novo uređenje

Tiho i gotovo neprimetno, grube konture novog uređenja počinju da zaokupljaju umove ljudi. Hitnost potreba za novim odnosima počinje da se oseća sve snažnije i ljudi su više nego ikada spremni da razmatraju dalekosežne promene u načinu svog življenja.

Nama, skrivenim posmatračima, to je znak da je odziv čovečanstva na nove i više energije osetljiv i ispravan i nagoveštava dobro. Ovo je krizno vreme, a u krizama ljudi često razmišljaju hrabrije i kreativnije.

Spremni za akciju

Maitreja se priprema za Svoju skoru pojavu pred svetom. Sve pripreme su gotove i spremne. Njegova vojska, kako je On zove, je prikupljena i spremna za akciju. Svako zna svoje mesto i svoj posao.

Nikada ranije se na zemlji nije prikupila tolika duhovna sila.

Nikada ranije nije bilo avatara Maitrejinog stasa da ih povede. Pokazaće se da su ovi Ratnici Svetla zajedno nepobedivi.


[Ovaj članak iz martovskog broja magazina Share International 2002. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta