Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Uspon moći naroda

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, mart 2003.


Posle svega rečenog i učinjenog, sadašnja međunarodna situacija može da se opiše samo na jedan način: haos. Ratni huškači gladni moći, nevoljni 'agnostici' i samoproklamovani heroji željni spašavanja sveta bore se da sa svojih različitih stanovišta steknu podršku naroda. Glas naroda se bori da ga čuju u toj galami, ali sve više i više postaje faktor sa kojim treba računati.

U mnogim zemljama golemo mnoštvo demonstrira svoje protivljenje nasilnoj i nepravednoj konfrontaciji, izražavajući svoje strahove o strašnim posledicama.

Slične situacije su se tokom istorije pojavljivale nanovo i nanovo, ali je veoma retko volja naroda, čak iako neposredno angažovana, bivala faktor pri razmatranju ili odlučivanju. Tokom poslednjih vekova je glas naroda bio u središtu zbivanja jedino u velikim revolucionarnim preobražajima, ostavljajući svoj znak u vremenu.

Lakomislena moć

Danas je ponovo došao trenutak da se čuje glas naroda. Danas je nanovo od suštinske važnosti da nosioci lakomislene moći čuju i uvaže potrebe posvudašnjih ljudi za pravdom, slobodom i mirom.

Ovi opasni ljudi, uhvaćeni u obmanu svoje moći, moraju shvatiti da je vreme rata prošlost, da čovečanstvo teži miru i sigurnosti. Malim 'Napoleonima' se mora reći da su njihovi dani moći prošli, da im je vreme oduzelo svu važnost; i da je moć sada na strani onih koji služe istinskim potrebama ljudi.

Grozničavost

Kada se Maitreja bude uključio u borbu, možda će u početku ostati nezapažen u grozničavim zbivanjima koja svakodnevno iscrpljuju mir i spokoj ljudi. Brzo će, međutim, ljudi uočiti da njihove misli i potrebe čuje i daje im glas um koji je smisleniji i ubedljiviji od njihovog. Tako će se osetiti osokoljeno i udružiće se da ih bolje čuju.

Matreja će istaći njihove najhitnije potrebe, najdublje nade i strahove. Govoriće za sve ljude, za narode odasvud i tako obznaniti kakvoću novog društva koje iznutra zadovoljava snove i očekivanja sviju.

Izazov

Skoro će, zaista, Maitreja javno ući u živote ljudi. Dobro je pripremljen i rad za izazov koji je pred Njime i Njegova će hrabrost osnažiti one koji mogu da se odazovu. Iz Njegovog velikog srca teći će ljubav, čije je davanje Njegova priroda a kada ljudi budu spremni objaviće Svoje ime i položaj. Tako će Veliki Gospod izraziti Svoj blizak odnos prema posvudašnjim ljudima i ženama i tako će takođe ispuniti poverenje koje su ljudi oduvek imali u Njega.

[Ovaj članak iz martovoskog broja magazina Share International 2003. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta