Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Novi dan

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, jun 2002.


 

Kada ljudi razmatraju situaciju u svetu, vide samo poteškoće i traume, opasnosti i krize i paralizovani strahom, malo čine da nadvladaju inerciju izazvanu njihovim očajem. Tako ljudi propuštaju da napreduju sopstvenim trudom i retko razumevaju sled događaja. Slabo razumeju zakone koji utemeljuju sve događaje, pa zato ne mogu da upravljaju ishodom. Kada bi živeli po ovim nevidljivim zakonima, njihov bi se život razvijao u skladu i redu.

Uprkos takvom neznanju i strahu, ljudi su danas dosegli tačku nove osetljivosti na sile koje ih uvek teraju napred na njihovom putu. Iako nepostojano, osećaju da ima mnogo toga što ne razumeju, još manje kontrolišu, ali postupno počinju da stiču viziju višeg značenja i svrhe, većeg jedinstva i lepote, u sebi i oko sebt.

Više sile

Procenjujući sa uzvisine čovekove napore da upravlja svetom koji se menja, Mi, Osmatrači srdačno dočekujemo znake da uvećana osetljivosti prema višim silama ostavlja tragove u životima ljudi. Mi radosno isčekujemo da se takvo reagovanje pojača i da se ove sile još blagotvornije koriste. Istina je da isto tako vidimo i eskalaciju mržnje i okrutnosti, brutalnosti i rata, ali to su reakcije straha, koje se bliže kraju i koje će opasti.

Kada to ljudi budu shvatili ljudi će se okupiti pod Maitrejinom zastavom i obznaniti svoje zahteve za pravdom i slobodom. Iskazaće svoju spremnost da dele i služe, te tako ponovno izgraditi svet.

Ovaj period promene je uistinu težak. Mnogi ljudi posežu za budućnošću, tražeći promenu i nova rešenja za probleme. Drugi se nepokolebljivo drže starih puteva i prkose nadiranju struje novog. Mi osmatramo i čekamo, uvereni da će ljudi naći put.

Postojan

Maitreja, Majstor Majstora, postojan je da otpočne Svoju pojavu, Svoje javno delovanje pred ljudima. To ne znači da će se Njegovo skriveno delovanje potpuno ugasiti. Mnogo toga što On čak i sada čini podržava napore nekih koji bez toga ne bi uspevali. Njegova pomoć i vođstvo upravlja rukama više od jednog mudrog vođe i štiti ih od zla.

Oni koji bi nasrnuli na svet da dokažu svoju snagu napadaju i Maitreju. Iza svih ljudi dobre volje stoji Maitreja i Njegova grupa; Oni čine štit na koji sve strele uzalud naleću. Pređite brzo na Njegovu stranu kada se bude pojavio. Stupajte pod Njegovim barjakom mira, pravda i slobode i pomozite mu u Njegovom silnom poduhvatu. U životima ljudi zori novi dan, dan kakav još nije mogao biti viđen.

[Ovaj članak iz junskog broja magazina Share International 2002. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta