Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Potraga za mirom

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 13. jun 2010.


Najvažnije postignuće čovečanstva bi bez sumnje bilo okončanje ratova. Kada bi se to postiglo, energijama čoveka bila bi data mogućnost da se pozabave mnogim drugim problemima koji ga danas opterećuju: milionima koji bespotrebno izgladnjuju do smrti u svetu obilja; labilnom ekološkom neravnotežom planete; stalno sve širim ponorom između bogatih razvijenih i siromašnih zemalja sveta; sve većim brojem nemilih događaja i strahom od terorizma, koji je iz dana u dan sve sofisticiraniji; patnjom i strahom podstaknutim ekonomskim slomom u čitavom svetu.

Neke vlade pokušavaju da se nose sa nekim od ovih teških problema, dok su neke druge glavni krivci i podstrekači. Šta čovečanstvo može da učini? Kako započeti kad svaki problem izrasta iz onog prethodnog, i izgleda nerešiv?

Iz Naše perspektive, ovi problemi su stvarni i teški i proizlaze iz jednog jedinog uzroka: separatizma koji kao neki teški jaram leži na plećima čovečanstva i sprečava svaku zajedničku akciju. Ideologija a ne razum još uvek upravlja umovima i akcijama vlada čije odluke utiču na svačije živote. One traže prijatelje i saveznike koji će da podupru njihovu poziciju i tako se izgrađuju blokovi moći koji teže da prevladaju u umovima i srcima ljudi.

Danas je ovaj problem uvećan ponovnim stvaranjem podela između hrišćanstva i islama. U svetu koji je sve više sekularan, fundamentalističke pristalice obe religije su sve više i više pokretači rata, neprestano podižući temperaturu konfrontacije na sve opasniji nivo. Posebno je islamski terorizam, koji je u potpunoj suprotnosti s Prorokovim učenjem, dao jednu novu dimenziju borbi za svet mira. Kako ovaj proces može da se obrne? Samo je jedan način da se upusti u borbu s ovim problemima, onaj koji nikad nije bio isproban, no koji će, jednim udarcem, olakšati tegobe bezbrojnih miliona i doneti dugoročan, trajan, istinski i postojan mir svetu koji je u agoniji.

Nerazdvojni

Ljudima je blizu da iskuse jednu duboku istinu, svest o svom istinskom Biću. Većini će to doći kao iskustvo ponovnog ulaska u jedno stanje koje je odavno izgubljeno u dalekoj prošlosti. Svako će na svoj način da se oseti otkupljenim, obnovljenim, pročišćenim i oplemenjenim. Radost i lepota Bratstva će prostrujati njihovim Bićem i svako će videti sebe kao deo te lepote i ljubavi.

 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, jul 2010.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak iz aprilskog broja magazina Share International 2010. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta