Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Buđenje

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 9. februara 2010.


Nakon što je Maitreja istupio u javnu arenu sveta i nakon što se više puta očitovao pred televizijskim kamerama, možemo proceniti šta je postignuto do sada i možemo donekle protumačiti odziv onih koji su Ga čuli i videli. Treba imati na umu da u ovom početnom pristupu javnosti Maitreja vodi računa da ne prestraši one kojima želi da pomogne prejakim naglaskom na promene, previše drastičnim i radikalnim programom obnove. Dok je bio kritičan u odnosu na naše tekuću finansijsku praksu, koja milionima donosi bol i nevolju, hvalio je ljude zbog mnogih njihovih postignuća i njihove spremnosti da teže stvaranju boljeg sveta.

Dosadašnji odziv može da se opredeli kao nem ali pažljiv, odjek tihe ozbiljnosti Maitrejine misli. Ne treba zaboraviti da je Maitreja predstavljen kao običan čovek, jedan od nas, a ne kao Mesijanski lik odozgo. Otuda su reakcije ljudi prirodne i čestite, kao istinski odraz njihovih strahova i nada. Naravno da su reakcije zavisile od porekla gledalaca, ali je Maitreja prilično zadovoljan sa dosadašnjim odzivom.

Promena

Od sada pa nadalje Maitreja će 'pojačati' potrebu za hitnom promenom, neophodnost mira utemeljenog na pravdi i pravednoj raspodeli. On će takođe usmeriti pažnju na jadno stanje planete Zemlje i odgovornost ljudi za njene probleme. Tako će Veliki Gospod da orkestrira rastući krešendo aktivnosti na ponovnom uspostavljanju našeg sveta i života.

Nastavljaće da daje ovakve intervjue širom sveta, budeći posvuda ljude u odnosu na priliku da dovedu u red svoje živote, da pravednom raspodelom stvore pravdu i mir, da sebe vide kao Jedno, da zauvek okončaju nadmetanje i pohlepu, koje su tako dugo ljudima prečile predodređen put ka božanskom.

Tako će Maitreja izmamiti ljude iz njihovog dugog dremeža i probuditi njihovu želju za promenom. Tako će rasti velko obavešteno Svetsko Javno Mnenje, najsnažnija sila na Zemlji.

Protiv ove moćne sile ne može da se nosi nikakav reakcionarni program. Nadahnuto i vitalizovano od strane Maitreje, čovečanstvo samo će ponovo otkriti svoju budućnost i slobodom i pravdom za sve uspostaviti doba dobre volje i manifestovane ljubavi.

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, mart 2010.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak iz februarskog broja magazina Share International 2010. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta