Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Suđeni put

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, decembar 2002.


Postaje sve jasnije da je čovek spreman za veliki korak unapred. Uprkos mnogim napetostima i opastnostima koje još uvek postoje i koje se mnogima čini da rastu, ljudsko carstvo se kreće unapred i na gore u skladu sa Planom koji upravlja akcijama sviju nas. Kosmički magnet sve vuče prema planiranom odredištu; energije magneta rastu u snazi i ne može im se odoleti. Čovek mora da nauči i razume moć i dobrotvornost Kosmosa. Jedino će tako ispravno rasti uz najmanju patnju.

Svetlo Kosmosa isijava na čoveka kao nikada pre, nadanjuje ga da pojednostavi svoj život i tako povrati vezu sa Izvorom, koju je na žalost izgubio.

Kada bi ljudi marili za ove reči, brzo bi ušli u potpuno novo stanje bića na njihovom dugom putovanju do savršenosti.

Vreme brzo ističe za stare puteve. Staro razmišljanje i delanje, koje čini toliko nedaća ljudima, bliži se svom kraju. Novo Svetlo rasipa svoju lepotu nad čovečanstvom i zaključuje odstupanja prošlosti.

Tako mi vidimo budućnost za čoveka, u kojoj je okupan svetlom novog razumevanja. Tako se radujemo blizini tog vremena.

Otkrovenje

Čovekova duga bitka da izgradi strukture koje će služiti njegovim pravednim namerama je pri kraju. Već sada se nejasno osećaju novi oblici i uskoro će u vidu otkrovenja obrušiti na njegovo poimanje.

Počevši od tog trenutka, njegov će napredak zapanjiti sve osim Braće koja posmatraju. Mi smo dugo radili prema tom cilju i strpljivo čekali da se ostvari. Znamo da su srca ljudi spremna da daju oblik njihovim najuzvišenijim težnjama, da voljno uđu u za sada nepoznatu budućnosti, da isprave greške prošlosti i nanovo krenu lestvicama uznosa. Znamo da je tako i imamo poverenja u sposobnost čoveka da se promeni kada mora.

Ovo je takvo vreme. Uslovi na Zemlji se brzo pogoršavaju: podele koje vekovima progone ljude pokreću, kao i uvek, neprestane probleme. Planeta stenje pod uticajem čovekovog razuzdanog razaranja. Ljudi iščekuju znak, uverenost u vođstvo, priliku za nadu.

Znaka je svuda da ih ljude vide. Vođstvo je osigurano. Razlozi za nadu se dugo i neprestano nude.

To što ljudi ne mare za njih posledica je straha. Slepi su ljudi, jer se boje da vide. Kada Maitreja bude uskoro stupio u središte delovanja ljudi, oni će videti da je vođstvo kojem su dugo težili bilo njihovo, da je došlo vreme da odbace rušilačke puteve prošlosti, i da, ne znajući, imaju u sebi nadu i sposobnost koja će nanovo izgraditi svet i s hrarbošću ga ponovo vratiti uravnoteženog i bezbednog na njegov suđeni put.

[Ovaj članak iz decembarskog broja magazina Share International 2002. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta