Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Maitrejin ulazak

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, decembar 2001.


Kada je čovek, kao danas, na raskršću, očekujući savet u kom smeru da krene, on ispušta poziv da mu se pomogne. Kada taj zov dostigne izvesnu visinu, neizbežno je da Mi, vaša Starija Braća reagujemo i odgovorimo. Tako je i danas dok se ljudi divlje batrgaju u haosu koji su sami stvorili, plašeći se da učine jedine korake koji će ih poštedeti daljeg haosa.

Takav je vrtlog u koji Maitreja samo što nije stupio, potpuno svestan poduhvata koji je pred Njime. Takav teret može da preuzme jedino Biće Njegove nemerljive mudrosti. Takav poduhvat može da preduzme jedino neko Njegove neuporedive hrabrosti.

Iz anarhičnih okolnosti sadašnjice on mora da izgradi novi i bolji red. Iz agonije miliona mora da skroji jedan novi svet.

Koga ima da Mu pomogne u Njegovom delu spasenja?
Ko će se okupiti oko Njegovih načela i pomoći svojoj braći i sestrama?
Kao nikada pre, sada postoji prilika da se služi svetu u trudovima, jednom novom svetu koji čeka da bude rođen.

Pravo po rođenju

Maitreja teži da čoveka uzdigne onom što mu po rođenju pripada. Teži da nadahne stvaranje jednog novog i srećnijeg sveta. Veliki Gospod teži da svaki pojedini život zaodene svetošću i vrednotom. Teži da oslobodi svet nasilja i rata.

Gde će naći Svoje pomoćnike? Ko je spreman da odgovori? Ko ima hrabrosti da pomogne Gospodu Ljubavi? On već zna one na koje može da se osloni. Spremite se da Ga ugledate. Rasplamsajte svetlo svoje odlučnosti. Neka vas ne obeshrabri golemost poduhvata. Budite jednostavni i iskreni u svemu što činite. Maitreja se približava brzo na sjajnom belom atu. Njegova mantra je: ne bojte se!

Sve će se vremenom obnoviti.
Sve će se vremenom vratiti Svetlu.
Razmotrite ovo: "Uzmite potrebe svoje braće za meru svog delovanja i rešite probleme sveta. Nema drugog puta."

Agonija

Sada Maitreja stupa u vaš nesrećni svet. Vašu agoniju i patnju zna čak i bolje od vas samih, jer On isto tako zna i radost, koja vam pripada po pravu rođenja.
Tu bi radost On obnovio u vama u punoj i savršenoj meri. Zbog toga je među vama.
Primite Ga u svoja srca i dozvolite da vam služi. Prepoznajte Ga kao prijatelja i Brata iz prošlosti. Dozvolite Mu da vas vodi i uči, tako ćete rasti u svojoj božanskoj prirodi.
Došlo je vreme da mu vidite lice. Njegov osmeh ljubavi pozvaće vas na Njegovu stranu. Videćete da vam je ljubav hiljadama puta uvećana; dajući je u službi Njegovom načelu, ući ćete u Plan, čiji ste deo.


[Ovaj članak iz decembarskog broja magazina Share International 2001. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta