Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Maitreja žuri sa pojavom

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, septembar 2002.


Mnogi bi danas bili iznenađeni kako mi, vaša starija braća, vidimo izglede za čoveka. Uprkos opasnostima i napeh i stvoriti Novo vreme. Znamo da je vreme kušnje gotovo prošlo, da je bujica savladana i da ćovel stoji na pragu otkrića izvan njegovog poimanja. Mi uistinu vidimo probleme sa kojima se suočavaju ljudi. Znamo bojazan koja ubija radost mnogih ljudskih srdaca. Delimo bol i agoniju nebrojenih miliona koji žive i umiru u očaju.

Znamo da je, uprkos opasnostima i nepravdi, duh nade u stalnom porastu, nadahnjujući najuzvišenija dela, jer predstavlja božansko u čoveku i neutaživ je.

Stara izreka kaže: "Najdublji mrak je pred zoru," i tako je danas za čoveka. Usred haosa i straha, zbrke i bola, Mi vidimo razrešenje i kraj sukoba i žar svetla koje će probuditi ljude obećanju budućnosti.

Ravnoteža

Sve deluje prema Zakonu i Mi stvaramo novo ravnotežno stanje. Ne opirući se manifestaciji, novi se ritam uspostavlja i on će dovesti neskaladan svet u stanje ravnoteže. Sam Maitreja koristi ovaj moćan Zakon i dovodi njegov kosmički izvor u delovanje ljudi. Tako će u ljudima narasti nova nada i tako će oni preduzeti korake da preoblikuju budućnost u skladu sa Planom.

Prag

Maitrejino stopalo je na pragu. Njegova ruka se priprema da zakuca. Slušajte pažljivo da Ga ne bi propustili. Dolazi da ispuni Zakon, da služi Planu; da poduči čovečanstvo; da povede Svoju braću u njima obećanu budućnosti. Dolazi da vidi kako se ispunjava obećanje koje je vrlo davno dao ljudima: da ih otkupi Svojom ljubavlju i probudi ih u odnosu na božansku prirodu koju poseduju.

Kada budete videli Maitreju, neka vas ne zbuni Njegova početna suzdržanost; On mora da stekne poverenje onih kojima bi pomogao. Vremenom će govoriti onako kako govoriti mora da bi probudio savest ljudi. Tada će nadahnuti akciju da se uklone ograde koje dele ljude osuđujući milione da gladuju i umru u bedi. Tako će biti, i tako će ljudi najzad probuditi vapaj njihovih braće i sestara, koji su isto tako zazivali Maitreju da im pomogne. Maitreja žuri sa pojavom.

 

[Ovaj članak iz septembarskog broja magazina Share International 2002. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta