Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Odabir čovečanstva

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, april 2002.


Mnogi su načini na koje čovečanstvo napreduje, znajući to ili ne. Ti koraci unapred se sa Našeg gledišta jasno očituju. Uprkos postojećem haosu i krizama, postoje mnoga mesta na kojima se ubrzano popravljaju najgore okolnosti pod kojima ljudi žive. Istina je da ima oblasti najdublje obespravljenosti i zanemarivanja; da milioni još uvek gladuju i umiru bez razloga ili potrebe; da polovina sveta vapi za pravdom dok drugi uživaju osunčani u svojoj samodovoljnosti i neznanju. Uprkos tome, promene koje se dešavaju su stvarne i dalekosežne i nagoveštavaju bolju budućnost. To Nam uliva nadu da će reakcija čovečanstva na Maitreju biti željna i hitra.

Program

Kada se Maitreja bude pojavio pred svetom, On će izneti Svoj plan za njegovu obnovu. Pokazaće da metodi kojima sada prilazimo mnogim problemima imaju duboke nedostatke, jer su utemeljeni na rivalstvu i sebičnim interesima; da su tekuće tenzije i opasnosti direktne posledice neravnoteže stvorene samozadovoljstvom i pohlepom; da će jedino saradnja moći da reši probleme sveta, da nahrani siromašne i gladne, da obezbedi zdravlje planete, da učini da rat postane zaboravljena noćna mora prošlosti.

Narodi će slušati i voditi debate te zauzeti svoje stanovište: za stvarenje novog i boljeg načina života zasnovanog na usvojenom bratstvu i raspodeli, ili za pad u dalju degradaciju i nasilje i konačno samouništenje.

Odabir

Čovečanstvo mora da odabere. Ljudi i žene posvuda moraju razumeti da je to odabir između života, nezamislivog u svojoj novoti i divoti, ili sramotne smrti od svoje ruke. Mnogo je bolje hrabro se suočiti sa budućnošću i zajedno graditi novo, nego poraženo puzati u ambis.

Zalog

Kako ćete onda odabrati, čitaoče? U šta ćete založiti svoj život? Hoćete li stati iza Maitreje i Njegovog poziva za pravdom i slobodom? Za svet nanovo izgrađen ljubavlju i deljenjem? Hoćete li doći do spoznaje svoje božanstvenosti i božanstvenosti svoje braće? Do svog puta ka zvezdana kao stvarnosti pred sobom?

Hoće li vas ta odluka, odabir vaše duše, ispuniti radošću? I odvesti vas do Samog Izvora Ljubavi?

Maitreja već zna one na koje može da računa. Zna da su srca ljudi zdrava i snažna, da na njih može da računa. Zna da je Njegova vojska spremna za veliki boj za Opšte Dobro. Da ljudi i žene dobre volje svuda osećaju Njegovu prisutnost i reaguju na potrebe sveta.

Ne boji se da će današnji ljudi i žene ispustiti svoju sudbinsku mogućnost da daju glas i odaberu Opšte dobro. Neustrašivi, spremni su za budućnosti i čeznu da služe.


[Ovaj članak iz aprilskog broja magazina Share International 2002. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta