Sadrzaj
Polazna strana
Vesti
Uvod
Maitreja
Opste teme
Doagadjaji
Za medije
Na drugim jezicima
Pretrazivanje
O nama
Pretrazivanje
Vas komentar

Opste teme
Bendzamin Krem
Majstorovi ÄŤlanci
Znaci i cuda
Transmisiona meditacija
Ucenja drevne mudrosti
FAQ
DRUGI IZVORI
Pojmovnik
Share International magazin
Video materijali

Share International HomeShare International HomeMaitreja

Odgovornost čoveka

Članak Majstora -, posredstvom Bendžamina Krema
Share International, 13. mart 2011.


Od najranijih vremena čovečanstvo živi u strahu od prirodnih katastrofa na našoj planeti. Kataklizme nezamislivih razmera iznova i iznova su harale ogromnim područjima Zemlajske površine. Mnogima je ova činjenica teško razumljiva i uvek provocira duboke sumnje religioznih ljudi o verodostojnosti Božanske ljubavi za čovječanstvo. Kako možemo da verujemo u Boga ljubavi koji dozvoljava da hiljade ljudi bude ubijeno u potresima, cunamijima i drugim prirodnim katastrofama? Da je čovečanstvo u stanju da razumeti svoju vlastitu uključenost u takva planetarna uništenja, moglo bi da odigra značajnu ulogu u sprečavanju takvih pojava.

Zemljina kora, kako se vekovima razvijala, nije jedinstvena i jednako raspoređena po svetu. Ona, kao što je dobro poznato, ima oblik nejednakih ploča na raznim dubinama koje se preklapaju i nalaze se u relativno stalnom pokretu. Zemlje i gradovi koji leže na ili blizu rubova tih ploča ili linija rascepa neprekidno su izloženi potresima, a ako se nalaze u blizini okeana, na udaru cunamija. Ne radi se o nedostatku Božje ljubavi prema čovečanstvu već o seizmičkim pritiscima koji moraju biti oslobođeni. Mogli bi da se upitiamo šta čini da seizmički pritisci narasto do tako rušilačke snage? upitamo šta stvara takveŠta stvara kosmičke pritiske, možemo se pitati, da narastu na tako destruktivnu razinu?

Elementalne deve (ili anđeoske snage) nadgledaju mehanizam kojim ove kolosalne energije deluju ili se preoblikuju. Zemlja je živo biće i reaguje na uticaj tih sila na različite načine. Jedan od glavnih izvora uticaja dolazi neposredno od čovečanstva. Pošto je čovečanstvo svojim uobičajenim kompetitivnim načinom stvaralo napetosti kroz ratove, političke i ekonomske krize, time je prouzrokovalo neravnotežu, te su stoga i elementali (deve) isto tako izbačeni iz ravnoteže. Neizbežan rezultat takvoga stanja su potresi, vulkanske erupcije i cunamiji. Mi smo odgovorni.

Kako onda izaći iz ovog kruga uništenja? Čovečanstvo ima načina, ali za sada nema volje za promenom. Moramo da prepoznamo sebe kao Jedno, svaki muškarac i žena odraz su božanskog, braća i sestre, sinovi i kćeri Jednog Oca. Moramo da zauvek ukinemo ratove sa lica Zemlje, moramo da podelimo dobra ove planete koja pripadaju svima. Moramo da naučimo da živimo u skladu s planetom, da bi ostvarili harmoniju jedni sa drugima.

Maitreja je došao da bi ljudima pokazao put, da bi podstakno čoveka na delovanje. Širom sveta ljudi dižu svoj glas i pozivaju na ostvarivanje pravde i slobode. Mnogi su umrli da bi ostvarili svoje, Bogom dato, pravo na slobodu i pravdu. Njegov poziv, upućen svim muškarcima i ženama, svuda u svetu, je da sebe vide onako kako ih On vidi, kao božanska bića, sinove i kćeri samog božanstva.

 

Pitanja i odgovori sa Bendžaminom Kremom, april 2011.

Članci Majstora i izbor iz Share International Magazina

[Ovaj članak iz decembarskog broja magazina Share International 2010. potiče od starijeg člana Hijerarhije majstora mudrosti. Njegovo ime, koje je u ezoterijskim krugovima dobro poznato, se za sada ne otkriva. Bendžamin Krem, glavni govornik o Maitrejinoj pojavi, je sa ovim Majstorom u neprekidnom telepatskom kontaktu. Majstor mu je na taj način izdiktirao svoj članak.]

 

Horizontalna linija
SHARE INTERNATIONAL dokumentuje pojavu Maitreje, učitelja sveta